Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Proba scrisă la anatomie şi fiziologie umană şi genetică
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 55
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Cromatina prezintă două stări structurale şi funcţionale:............şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de baze azotate, iar coloana A tipul şi localizarea acestora în
acizii nucleici. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.

A B
1. purinică, comună pentru ADN şi ARN a) timina
2. pirimidinică, specifică pentru ARN b) guanina
3. pirimidinică, specifică pentru ADN c) uracil
d) citozina

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Acromegalia este determinată de hipersecreţia de:


a) FSH
b) ADH
c) STH
d) TSH

2. O persoană cu grupa B (III) poate primi sânge de la:


a) A (II) şi B (III)
b) B (III) şi O (I)
c) AB (IV) şi O (I)
d) AB (IV) şi B (III)

3. Alegeţi asocierea corectă dintre tipul de enzimă , secreţia în care este prezentă şi substanţa
asupra căreia acţionează:
a) enzime proteolitice- suc pancreatic - proteine
b) proteaze - suc intestinal - lapte
c) lipaze – bilă - lipide neemulsionate
d) enzime glicolitice – suc gastric - glucide

4. Secusa se produce:
a) în urma aplicării unor impulsuri cu frecvenţă mică
b) ca urmare a aplicării unui impuls unic
c) la aplicarea unor impulsuri cu frecvenţă mare
d) spontan, în toţi muşchii scheletici
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Ovarele:
a) sunt gonadele la nivelul cărora are loc fecundaţia
b) sunt situate în cavitatea toracică
c) prezintă funcţie exocrină şi endocrină
d) fac legătura între trompele uterine şi uter

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Stimularea simpatică asupra inimii determină scăderea frecvenţei cardiace.

2. Imunitatea organismului poate fi înnăscută şi dobândită.

3. Emfizemul pulmonar reprezintă degenerarea ţesutului elastic pulmonar.

4. Ultrafiltratul glomerular are o compoziţie asemănătoare cu a plasmei dar este lipsit de


proteine

5. La eucariote cromatina este organizată după modelul nucleosomului.

6. Speciile aclimatizate se pot reproduce într-un habitat nou.