Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Proba scrisă la anatomie şi fiziologie umană şi genetică
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 64
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Ventilaţia pulmonară se realizează prin ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde tipuri de ARN, iar coloana A unele caracteristici ale unor tipuri de ARN.
Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din
coloana B.
A B
1. formează genomul entităţilor infecţioase a) ARN mesager
2. transferă un mesaj genetic din ADN la b) ARN transportor
ribozomi
3. conţine un anticodon c) ARN ribozomal
d) ARN viral

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Este o boală virală a pielii:


a) conjunctivita
b) otita
c) nefrita
d) herpesul

2. Valoarea maximă a tensiunii arteriale corespunde:


a) diastolei ventriculare
b) sistolei atriale
c) sistolei ventriculare
d) diastolei atriale

3. Contracţia caracteristică muşchilor scheletici este:


a) secusa
b) sistola
c) tetanosul
d) contracţia „în masă”

4. Vibraţiile endolimfei sunt transmise membranei:


a) bazilare
b) alveolare
c) celulare
d) glomerulare
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Aparţine sistemului reproducător masculin:
a) suprarenala
b) hipofiza
c) tiroida
d) prostata

D 10 puncte

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Timpanul transmite vibraţiile acustice direct endolimfei.

2. Din cariotipul uman fac parte cromozomi metacentrici.

3. Anexita este o infecţie a glandelor anexe ale sistemului reproducător masculin.

4. Hormonii tiroidieni au efect calorigen.

5. Vena pulmonară aparţine circulaţiei mici.

6. Căile ascendente transmit informaţii spre scoarţa cerebrală.