Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Proba scrisă la anatomie şi fiziologie umană şi genetică
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 60
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Imunitatea organismului poate fi ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde formaţiuni cu rol endocrin, iar coloana A denumirea hormonilor care
controlează activitatea acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a
coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.

A B
1. corticotropina a) gonade
2. tirotropina b) corticosuprarenale
3. foliculostimulant c) tiroida
d) medulosuprarenale

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Replicaţia semiconservativă este procesul prin care:


a) se formează molecule de ADN monocatenar
b) se obţin hibrizi moleculari de ADN-ARN
c) se sintetizează molecule de ARN mesager
d) se dubleză cantitatea de ADN nuclear

2. Baza azotată pirimidinică din structura ARN - ului este:


a) adenina
b) guanina
c) timina
d) uracilul

3. Hipersecreţia de insulină determină:


a) poliurie
b) hiperglicemie
c) hipoglicemie
d) glicozurie

4. Digestia chimică a glucidelor se finalizează sub acţiunea enzimelor din:


a) bilă
b) sucul gastric
c) salivă
d) sucul intestinal

5. În ventriculul stâng al inimii are originea:


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
a) artera aortă
b) vena cavă
c) vena pulmonară
d) artera pulmonară

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Receptorii din crestele ampulare sunt stimulaţi de variaţii ale mişcărilor de rotaţie ale
capului.

2. Regula transfuziei cere ca aglutinogenul donatorului sa nu se întâlnească cu aglutininele de


acelaşi tip din sângele primitorului.

3. Oasele scurte şi cele late conţin măduvă roşie hematogenă.

4. Muşchii trapezi se află în planul superficial al părţii anterioare a trunchiului.

5. Partea activă şi funcţională a genomului la eucariote este heterocromatina.

6. În cadrul ecosistemelor antropizate se modifică atât factorii biotici cât şi cei abiotici.