Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Proba scrisă la anatomie şi fiziologie umană şi genetică
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 49
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Cele trei procese ale formării urinei sunt ultrafiltrarea glomerulară, ............ şi ............
tubulară.

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de baze azotate din structura acizilor nucleici, iar coloana A
caracteristici ale acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi
litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. purinice din ADN a) citozină şi timină
2. pirimidinice din ARN b) adenină şi guanină
3. pirimidinice din ADN c) uracil şi citozină
d) adenină şi uracil

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Este organ localizat în cavitatea pelviană:


a) inima
b) splina
c) stomacul
d) uterul

2. Baza azotată pirimidinică specifică ARN – ului, este:


a) adenina
b) citozina
c) timina
d) uracilul

3. Senzaţia auditivă se formează la nivelul:


a) diencefalului
b) emisferelor cerebrale
c) măduvei spinării
d) trunchiului cerebral

4. Diastola ventriculară durează:


a) 0,3s
b) 0,4s
c) 0,5s
d) 0,7s
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Sunt agenţi cancerigeni de natură chimică:
a) aditivii alimentari
b) bacteriile şi virusurile
c) radiaţiile ionizante
d) radiaţiile ultraviolete

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Codul genetic prezintă patru codoni STOP.

2. Segmentul central al analizatorilor reprezintă zona de proiecţie corticală a informaţiilor.

3. Amniocenteza reprezintă o metodă de diagnoză prenatală a unor maladii genetice.

4. Arterele pulmonare transportă sânge oxigenat de la inimă la toate organele.

5. Herpesul este o afecţiune cutanată produsă de un virus.

6. Impactul antropic asupra ecosistemelor naturale constă în degradarea habitatelor,


introducerea de specii noi şi supraexploatarea resurselor biologice.