Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Proba scrisă la anatomie şi fiziologie umană şi genetică
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Varianta 50
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

În inspiraţie, volumul cavităţii toracice se măreşte prin contracţia ............ şi a


muşchilor ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de efecte ale hormonilor, iar coloana A denumiri ale acestora.
Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din
coloana B.
A B
1. hormonul antidiuretic a) creşterea oaselor
2. hormonul somatotrop b) scăderea
glicemiei
3. insulina c) reabsorbţia apei
din urină
d) contracţia uterului

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Cromozomul uman Y:
a) este identic cu cromozomul X
b) este încadrat în grupa G
c) este un cromozom metacentric
d) face parte din categoria autozomilor

2. Este glandă sexuală pereche:


a) ovarul
b) prostata
c) uterul
d) vaginul

3. Vibraţiile timpanului sunt transmise în ordine, următoarelor componente:


a) fereastra ovală, rampa timpanică, rampa vestibulară
b) fereastra ovală, rampa vestibulară, rampa timpanică
c) fereastra rotundă, rampa timpanică, rampa vestibulară
d) fereastra rotundă, rampa vestibulară, rampa timpanică
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
4. Este o afecţiune de origine bacteriană:
a) leucemia
b) gripa
c) herpesul
d) otita

5. Decodificarea informaţiei genetice din ARN mesager se numeşte:


a) denaturare
b) replicaţie
c) transcripţie
d) translaţie

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Diagnosticul prenatal urmăreşte detectarea unor maladii încă din primele luni de sarcină.

2. Enzimele proteolitice din sucul gastric sunt tripsina şi labfermentul.

3. Căile genitale ale sistemului reproducător femeiesc sunt: trompele uterine, uterul şi vaginul.

4. Acromegalia este cauzată de hiposecreţia de hormoni tiroidieni.

5. Planul frontal al corpului delimitează o parte ventrală (anterioară) şi una dorsală


(posterioară).

6. Hemoragiile cerebrale sunt produse prin ruperea unor vase de sânge din creier.