Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Proba scrisă la anatomie şi fiziologie umană şi genetică
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 52
SUBIECTUL I (30 puncte)
A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Complementul cromozomial uman cuprinde 44 ............ şi 2 ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de muşchi somatici, iar coloana A denumiri ale segmentelor
corpului cărora le aparţin. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi
litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. braţ a) pectorali
2. coapsă b) croitor
3. torace c) oblici
d) triceps

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. La creşterea în grosime a oaselor participă:


a) articulaţia
b) diafiza
c) epifiza
d) periostul

2. Este glandă anexă a sistemului reproducător bărbătesc:


a) ovarul
b) prostata
c) testiculul
d) uterul

3. Este hormon hipoglicemiant:


a) cortizolul
b) glucagonul
c) insulina
d) tiroxina

4. Contopirea gameţilor de sex opus are loc la nivelul:


a) ovarelor
b) trompelor uterine
c) uterului
d) vaginului
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Se absoarbe prin mecanisme active:
a) apa
b) glicerolul
c) glucoza
d) riboza

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Bazele azotate ce realizează legături duble de hidrogen sunt adenina şi guanina.

2. Dintre muşchii somatici fac parte şi muşchii drepţi abdominali.

3. Procesul de carcinogeneză se desfăşoară în trei etape: iniţierea, dezvoltarea şi progresia.

4. Ovarele secretă exocrin hormoni estrogeni, iar endocrin ovule.

5. În replicaţia ADN - ului, un rol important îl are enzima ADN - polimeraza.

6. Senzaţia tactilă se formează la nivelul emisferelor cerebrale.