Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Proba scrisă la anatomie şi fiziologie umană şi genetică
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 57
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Funcţia heterocatalitică a materialului genetic constă în decodificarea informaţiei prin două


procese: ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de roluri ale acizilor nucleici, iar coloana A tipuri de ARN care
le îndeplinesc. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.

A B
1. ARN mesager a) intră în alcătuirea ribozomilor
2. ARN de transport b) copiază informaţia genetică de pe o catenă de ADN
3. ARN ribozomal c) transferă aminoacizii la ribozomi
d) formează genomul viral

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Cromozomul bacterian:
a) poate fi reprezentat de ADN sau ARN
b) se mai numeşte şi plasmid
c) este o macromoleculă de ARN, monocatenar
d) prezintă bucle şi superrăsuciri

2. În structura nucleotidei din ADN, fosfatul se leagă de:


a) riboză
b) baza purinică
c) dezoxiriboză
d) baza pirimidinică

3. Hipersecreţia tiroidiană provoacă:


a) obezitate
b) scădere în greutate
c) scăderea metabolismului bazal
d) mixedem

4. Este os nepereche al viscerocraniului:


a) temporalul
b) mandibula
c) maxilarul
d) parietalul
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. La nivelul intestinului gros se realizează absorbţia :
a) chilomicronilor
b) glicerolului
c) apei
d) aminoacizilor

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Sistemul nervos periferic este alcătuit din nervi şi ganglioni nervoşi.

2. Debitul cardiac reprezintă volumul de sânge propulsat de către inimă la fiecare sistolă.

3. Expiraţia este procesul prin care, datorită relaxării muşchilor respiratori, creşte presiunea
intrapulmonară şi aerul este eliminat.

4. Herpesul este o boală bacteriană manifestată prin erupţii veziculare.

5. Creşterea numerică a populaţiei umane determină degradarea habitatelor naturale.

6. Tipurile de nucleotide din molecula de ADN diferă cantitativ şi calitativ de la o specie la alta.