Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008


Proba scrisă la anatomie şi fiziologie umană şi genetică
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 61
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Măduva spinării îndeplineşte două funcţii: ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde funcţii specifice ale unor componente, iar coloana A denumirea
componentelor care îndeplinesc aceste funcţii. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare
cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.

A B
1. corp galben a) schimbul de gaze
2. organ Corti b) reabsorbţie tubulară
3. alveolă pulmonară c) recepţie acustică
d) secreţie endocrină

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. O enzimă cu rol în digestia amidonului se află în compoziţia:


a) bilei
b) salivei
c) sucului gastric
d) sucului intestinal

2. Capsida reprezintă:
a) învelişul proteic al virusurilor
b) genomul bacterian
c) structură a nucleului la eucariote
d) membrana bacteriană

3. După o expiraţie forţată, în plamâni rămâne volumul:


a) curent
b) inspirator de rezervă
c) expirator de rezervă
d) rezidual

4. În transportul aminoacizilor la nivelul ribozomilor intervine ARN-ul:


a) mesager
b) ribozomal
c) de transfer
d) viral
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. În timpul sistolei ventriculare, sângele oxigenat ajunge în:
a) artera pulmonară
b) atriul stâng
c) ventriculul drept
d) artera aortă

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Oasele coxale formează centura scapulară.

2. Masticaţia este un proces al digestiei bucale.

3. Replicaţia după modelul semiconservativ este o funcţie a ARN-ului.

4. Ovarul este o glandă exocrină şi endocrină.

5. În diabetul zaharat apare glicozuria.

6. Muşchii striaţi au contracţii tetanice.