Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Să se genereze doi vectori cu câte 5 numere: {0,5,10,15,20} și {10,20,30,40,50}

Am inserat intr-o functie array o functie numeric ,dupa care am inserat valorile cerute.

2. Să se afișeze pe ecran cei 2 vectori, pe același grafic. Valorile din vectori vor reprezenta ordonate
(axa Oy), iar abscisele corespunzătoare vor fi {100,200,300,400,500}

Am inserat un grafic xy pe care l-am conectat la cele 2 functii array.


Am inserat si un multiplicator pentru a imnulti valorile corespunzatoare sirului 2 cu 10 si a le afisa pe
abscisa.

3. Folosind cei
doi vectori
anteriori, să se
creeze și
afișeze pe
ecran, un
singur vector,
care să conțină
valorile
acestora, în
ordine
crescătoare
(rămân și
valorile care se
repetă).
Determinați suma valorilor acestui vector și afișați-o pe ecran, într-un indicator numeric.

4. Să se salveze valorile din primul vector într-un fișier, sub forma unei coloane. Calea și numele
fișierului vor fi introduse de utilizator, în timpul rulării programului.