Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaţiei Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

REFERAT

Lucrarea de Laborator nr. 18

Tema: Determinarea vitezei sunetului în aer

A efectuat Studentul grupei

semnătura nume, prenume

A verificat
nota data semnătura nume, prenume profesor

Chisinău
1. Scopul lucrări:

2. Aparate şi accesorii:

3. Schema instalaţiei

Unde :

G
D
M _
O
x
A _
B

4. Formula de calcul:

v  
unde
5. Tabela măsurărilor şi determinărilor _
data / semnătura profesorului

Nr
 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8  v ∆v ε

6. Exemplul de calcul

λi =
 =

v=
7. Calculul erorilor:

v  
∆v =

8. Rezultatul final
v = ε=
9. Concluzii