Sunteți pe pagina 1din 2

Nume:

Data:

Fișă de lucru

Răspunde la întrebări
1. Enumeră personajele pe care le vezi în imaginea de sus:

2. Ce poți să spui despre pruncul din iesle?

3. De ce a venit pruncul pe lume?

4. Ce reprezinta steaua luminoasă din imagine?

Page 1 of 2
5. Unde are loc scena din imagine? De ce?

6. Ce daruri au adus cei trei magi?

7. Ce crezi că ar trebui să învețe/să-și amintească oamenii, privind imaginea?

Page 2 of 2