Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE ACTIVITATE

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița „Don Castor”

GRUPA : Mijlocie
DATA : 25.03.2020
NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC: Petcu Madalina
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum exprimam ceea ce simtim ?

TEMA PROIECTULUI: Primavara


SUBTEMA: Natura se trezește la viața
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Domeniul jocuri si activitati didactice alese
TIPUL DE ACTIVITATE: Formarea de priceperi si deprinderi
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Dezvoltarea atentiei și perseverentei precum și crearea bunei dispozitii
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1- Să danseze toți copii pe ritmul muzicii;
O2- Să execute miscarile jocului “Aleargă la floare”;
O3- Să alerge la semnalul educatoarei
SARCINA DIDACTICĂ: Să danseze pe ritmul muzicii, rămânând nemiscati și la la semnalul „alearga la floare” aceștia își aleg câte
o floare.
REGULILE JOCULUI: În sala de grupă se vor aşeza pe covor florile,mai puţine cu una decât numărul copiilor. Copiii vor dansa
liber pe muzică,iar la semnalul educatoarei ”aleargă la floare” aceştia trebuie să ia o floare. Copilul rămas fără floare va extrage un
bilețel din cutie pe care este scrisă o pedeapsă(să stea intr-un picior,să bâzâie ca o albină,etc). După ce copilul va executa pedeapsa
jocului, se va relua jocul până la epuizarea bilețelelor cu pedepse.
ELEMENTE DE JOC: aplauzele, mișcare, apreciere.
STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: observația, explicaţia, conversația, demonstraţia
Mijloace didactice: flori, CD cu muzica
Forma de organizare: frontal
Durata: 30 minute
BIBLIOGRAFIE:
1.Curriculum pentru educație timpurie 2019
2.Pintilie Mariana, Metode moderne de învăţare – evaluare, Editura Eurodidact Cluj Napoca, 2002
3.Mitu Florica, Ghid pentru proiecte tematice, Editura Humanitas Educational, Bucureşti 2005
SCENARIUL DIDACTIC

Evenimentele Conținut Strategii Evaluare Evenimentele


instruirii ştiințific didactice Mijloace Mijloace de instruirii
didactice învățământ
1.Moment -Se vor lua următoarele măsuri Mobilierul
organizatoric organizatorice: grupei
-aerisirea sălii de grupă,aranjarea
mobilierului;
-pregătirea materialului.
2.Captarea Se va realiza prin prezentarea florilor pe Conversația; Flori; Cunosținţele
atenției covor şi a cutiei cu bileţele cu surprise. Explicația; Cutia cu bileţele. acumulate Analiza răspunsului
Observația anterior dat
3,Anunţarea şi Educatoarea anunță si explică jocul care Conversația; Mingii Frontală Observarea
explicarea se va desfăşura, Explicația comportamentului
jocurilor joc de mişcare “Aleargă la floare”. copiilor
În sala de grupă se vor aşeza pe covor
florile,mai puţine cu una decât numărul
copiilor.
Copiii vor dansa liber pe muzică,iar la
semnalul educatoarei”aleargă la
floare”aceştia trebuie să ia o Recunoașterea
floare.Copilul rămas fără floare va imaginilor
extrage un bilețel din cutie pe care este
scrisă o pedeapsă(să stea intr-un picior,să
bâzâie ca o albină,etc)După ce copilul va
executa pedeapsa jocului,se va relua Formularea de
jocul până la epuizarea bilețelelor cu propoziţii utilizând
pedepse. cuvintele descoperite

4.Desfăşurarea Se va desfăşura un joc de probă.


jocului de Dacă se vor încurca se vor da explicaţii
probă. suplimentare.
5.Desfăşurarea După executarea jocului de probă,se trece Conversația; Frontală; Analiza răspunsului
propriu-zisă a la desfăşurarea jocului propriu-zis. Jocul; Individuală dat
jocului. La semnalul”la dans copii”,copiii vor Întrecerea
dansa explicând diverse miscări ritmice.
La semnalul educatoarei”aleargă la
floare”copiii vor lua câte o floare.Cel
care rămâne fără floare va executa
pedeapsa de pe bileţelul ales.Se va
supraveghea modul în care copiii execută
dansul şi mişcările libere pentru a evita
eventualele incidente.Se va asigura ajutor
în cazul în care un copil întâmpină
greutăţi în executarea pedepsei.
6.Ȋncheierea Conţinuturi: Conversația; Individuală Aprecieri individuale
activităţii După terminarea jocului educatoarea face Explicația şi colective
aprecieri colective cât şi individuale
asupra modului în care s-au comportat
copiii şi va oferi copiilor recompense.