Sunteți pe pagina 1din 1

Tema laborator 3 CRDM

Echipa 36: Ceaușu Adina- Georgiana și Nistorel Anamaria

Nr ordine Echipa Tip Problema a1 a2 a3 a4 e p1 p2 A f fi G X


36 2 1 1 1 0 6 8 9 22 10 11pi/4 15 46

Enunțul problemei: Fie semnalul purtător de informație 𝑔(𝑡) = 𝑎1 ∙ 𝑐𝑜𝑠(10𝑒 𝑡) + 𝑎2 ∙ 𝑠𝑖𝑛(10𝑒 𝑡) + 𝑎3 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝑝1
⋅ 10𝑒 𝑡) + 𝑎4 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝑝2 ⋅ 10𝑒 𝑡) purtătoarea 𝒖𝟎 (𝒕) = 𝑨 𝒄𝒐𝒔(10𝑓 𝒕 + 𝝋).

a) Considerând constanta multiplicatorului KM=1 să se determine valoarea minima a constantei gc ce


trebuie adăugată peste semnal astfel încât să se poată utiliza detecția de anvelopă pentru
semnalului. Pentru gc=G să se deseneze spectrele de amplitudini și de faze ale semnalului MA.
b) Eliminând componenta de pe frecvența purtătoare să se determine puterea, calculată pe rezistența
de 1 Ω, și banda ocupată de semnalul MA-PS
c) Să se determine expresia, și să se evalueze banda ocupată și puterea disipată pe rezistența de 1 Ω,
de semnalul BLI (banda laterala inferioara) obținut prin filtrarea componentelor cu frecvență mai
mică decât 10𝑓 /(2).
d) Determinați frecvența centrală, lărgimea de bandă, factorul de calitate și ordinul filtrului trece
bandă de tip Butterworth necesar obținerii semnalului BLI știind că atenuarea la pulsația 10 𝑓 +
10𝑒−1/10 rad/s este de X dB.

constanta gc se adauga in detectia de anvelopa pentru semnal pentru a face detectia de anvelopa este
nevoie ca gc sa fie mai mare decat maximum pe care il poate lua semnalul g(t).