Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Teoretic „New Generation School” Bucuresti

PROFESOR: Petcu Catalin Emil

DATA: 25 martie 2016

CLASA: a IX-a

DISCIPLINA: Geografie

UNITATE DE ÎNVĂŢARE: Atmosfera terestra.

TEMA LECŢIEI: Evolutia climei si tendintele de evolutie.

TIPUL LECŢIEI: Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe.

SCOPUL LECŢIEI: Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice (concepte, noţiuni),


analizarea evolutiei si a tendintelor de evolutie ale climei.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1: sa idfentifice, pe baza informaţiilor din manual şi a celor primite de la profesor,


cauzele modificarilor climatice;
O2: sa realizeze corelatii intre activitatile umane si tendintele de evolutie a climei;
O3: sa precizeze rolul pe care il are stratul de ozon si cum poate fi acesta protejat ;
O4: sa participe activ la însuşirea cunoştinţelor prezentate de profesor şi oferite de către manual.

STRATEGII DIDACTICE:

Metode : conversaţia, exerciţiul, descoperirea, analiza,


Mijloace : manual şcolar, atlase

FORME DE ORGANIZARE : frontală, individuală

MATERIALUL BIBLIOGRAFIC:Manualul de geografie de clasa a IX-a


Geografi fizica.
Autori: Octavian Mandrut
Editura Corint
Internet: www.wikipedia.org
DURATA LECTIEI: 50 minute
LOCUL DE DESFASURARE: sala de clasă.
ANEXA 1

HARTA ANOMALIILOR CLIMATICE DIN LUNA OCTOMBRIE 2012

ANEXA 2

Evolutia gaurii din stratul de ozon de la Polul Sud


DESFĂŞURAREA LECŢIEI

ETAPELE OBIECTIVE CONŢINUT ACTIVITATEA Activitatea Metode, EVALUARE


LECŢIEI INFORMATIV PROFESORULUI elevilor organizarea
clasei
1.Organizarea Asigurarea - Verifică prezenţa elevilor, Pregătesc Conversaţie Apreciere
clasei condiţiilor prezenţa mijloacelor didactice, materialele orală
2 min optime pt. tabla etc pentru lecţie
desfăşurarea
activităţii
2.Reactualizarea Asigurarea Titlul lecţiei anterioare: Se face sumar prin adresarea Răspund la Conversaţie Apreciere
cunoştinţelor legăturii cu Tipurile de clima ale a câteva întrebări privitoare la înterbări orală a
5min lecţia anterioară Terrei tipurile de clima ale Terrei corectitu-
dinii,
răspunsuri

3. Anunţarea Dirijarea Titlul lecţiei:Evolutia Scrie titlul lecţiei pe tablă Ascultă, Expunere Observare,
lecţiei noi (şi a atenţiei, si tendintele de receptează, frontala apreciere orală
obiectivelor pregătirea evolutie ale climei notează
operaţionale) pentru noua
2min activitate
4. Dirijarea O1 Enuntarea informatiilor Orientează atenţia elevilor Lecturează, Lectura Aprecierea
învăţării Sa identifice, pe referitoare la spre termenii corespunzători formulează textului corectitudinii
30min baza modificarile climatice definiţii
informaţiilor
din manual şi a
celor primite de
la profesor,
cauzele
modificarilor
climatice

O2 Prezentarea de teorii, Dirijează conversaţia spre Analizarea Expunere Apreciere


Sa realizeze cauze care duc la identificarea corelaţiilor, pune datelor frontala, verbală
corelatii intre modificarile climei si întrebări (ANEXA 1). conversatie
activitatile evolutia climei sub
umane si presiunea activitatilor
tendintele de umane
evolutie a
climei

O3 Enuntarea datelor Orientează atenţia elevilor Lecturează, Expunere Apreciere


Sa precizeze refiritoare la stratul de spre termenii corespunzători formulează frontala verbală
rolul pe care il ozon (rolul stratului de (ANEXA 2). definiţii
are stratul de ozon, cauze care duc la
ozon si cum degradarea s-a, modul in
poate fi acesta care acesta poate fi
protejat protejat)

O4 Formularea de intrebari Formuleaza intrebari şi Elevii Grupe Observare,


Sa participe catre elevi asigură interactivitatea analizează apreciere
activ la intrebarile şi verbală,
însuşirea încearcă să puncte de
cunoştinţelor formuleze activitate
prezentate de răspunsuri
profesor şi
oferite de către
manual.
5.Fixarea Schema lecţiei Prezintă materialul didactic şi Urmăresc repetă Expunere
cunoştinţelor asigură interactivitatea şi fixează frontala
4min
6. Evaluarea Verifică învăţarea, Completează cu Individual Notare
finală evaluează informaţiile
4min necesare