Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Teoretic „New Generation School” Bucuresti

PROFESOR: Petcu Catalin Emil

DATA: 14 octombrie 2015

CLASA: a XI-a

DISCIPLINA: Geografie

UNITATE DE ÎNVĂŢARE: Mediul inconjurator, factorii geoecologici, tipuri de medii si peisaje geografice

TEMA LECŢIEI: Biosfera si rolul sau geoecologic.

TIPUL LECŢIEI: Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe.

SCOPUL LECŢIEI: Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice (concepte, noţiuni) pentru
prezentarea informatiilor referitoare la biosfera si rolul sau geoecologic.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1: să identifice principalele componente ale biosferei;


O2: să precizeze ce este fotosinteza şi rolul său geoecologic;
O3: să realizeze corelaţii, cu ajutorul informaţiilor din manual şi a celor primite de la profesor, între
principalele zone de climă şi zonele de vegetaţie corespunzătoare;
O4: să participe activ la însuşirea cunoştinţelor prezentate de profesor şi oferite de către manual.

STRATEGII DIDACTICE:

Metode : conversaţia, exerciţiul, descoperirea, analiza,


Mijloace : manual şcolar, atlase

FORME DE ORGANIZARE : frontală, individuală

MATERIALUL BIBLIOGRAFIC:Manualul de geografie de clasa a XI-a


Geografia mediului înconjurător.
Autori: Octavian Mandrut
Editura Corint
Internet: www.wikipedia.org
DURATA LECTIEI: 50 minute
LOCUL DE DESFASURARE: sala de clasă.
ANEXA 1

HARTA REPARTIETIEI ZONELOR DE VEGETATIE


DESFĂŞURAREA LECŢIEI

ETAPELE OBIECTIVE CONŢINUT ACTIVITATEA Activitatea Metode, EVALUARE


LECŢIEI INFORMATIV PROFESORULUI elevilor organizarea
clasei
1.Organizarea Asigurarea - Verifică prezenţa elevilor, Pregătesc Conversaţie Apreciere
clasei condiţiilor prezenţa mijloacelor didactice, materialele orală
2 min optime pt. tabla etc pentru lecţie
desfăşurarea
activităţii
2.Reactualizarea Asigurarea Titlul lecţiei anterioare: Se face sumar prin adresarea Răspund la Conversaţie Apreciere
cunoştinţelor legăturii cu Factori geoecologici- a câteva întrebări privitoare înterbări orală a
5min lecţia anterioară Aspecte generale factorii geoecologici corectitu-
dinii,
răspunsuri

3. Anunţarea Dirijarea Titlul lecţiei:Biosfera Scrie titlul lecţiei pe tablă Ascultă, Expunere Observare,
lecţiei noi (şi a atenţiei, si rolul sau receptează, frontala apreciere
obiectivelor pregătirea geoecologic notează orală
operaţionale) pentru noua
2min activitate
4. Dirijarea O1 Prezentarea biosferei si Orientează atenţia elevilor Lecturează, Lectura textului Aprecierea
învăţării Să identifice a functiilor sale spre termenii corespunzători formulează corectitudinii
30min principalele definiţii
componente ale
biosferei

O2 Transmiterea Dirijează conversaţia spre Analizarea Expunere Apreciere


Să precizeze ce informatiilor identificarea corelaţiilor, pune datele frontala, verbală
este fotosinteza referitoare la întrebări conversatie
şi rolul său fotosinteza
geoecologic
O3 Profesorul face o Orientează observarea spre Analizează Observare, Notare cu
Să realizeze introducere asupra harta fizico-geografică, cere harta, descoperire puncte de
corelaţii, cu lecţiei schiţând pe tablă elevilor să identifice identifica activitate
ajutorul noţiuni ca biomuri, principalele zone de vegetatie principalele
informaţiilor circuite biogeochimice, Împarte suporturi cartografice zone de
din manual şi a biomasă, pedosfera. (ANEXA 1) vegetatie
celor primite de
la profesor,
între
principalele
zone de climă şi
zonele de
vegetaţie
corespunzătoare

O4 Se prezinta o situaţie Explică sarcina de învăţare Elevii Grupe Observare,


Să participe problemă: Asigură îndeplinirea corectă a analizează apreciere
activ la Ce s-ar întâmpla dacă nu sarcinii problema şi verbală,
însuşirea ar exista biosfera, cum încearcă să puncte de
cunoştinţelor ar fi afectate celelalte formuleze activitate
prezentate de geosfere? răspunsuri.
profesor şi
oferite de către
manual
5.Fixarea Schema lecţiei Prezintă materialul didactic şi Urmăresc Expunere
cunoştinţelor asigură interactivitatea repetă şi frontala
4min fixează
6. Evaluarea Verifică învăţarea, Completează Individual Notare
finală evaluează cu informaţiile
4min necesare