Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Teoretic „New Generation School” Bucuresti

PROFESOR: Petcu Catalin Emil

DATA: 25 martie 2016

CLASA: a XI-a

DISCIPLINA: Geografie

UNITATE DE ÎNVĂŢARE: Populatia, resursele naturale si dezvoltarea lumii contemporane.

TEMA LECŢIEI: Impactul exploatarii si valorificarii resurselor asupra mediului.

TIPUL LECŢIEI: Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe.

SCOPUL LECŢIEI: Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice (concepte, noţiuni),


analizarea impactului exploatarii resurselor asupra mediului

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1: să realizeze corelaţii, cu ajutorul informaţiilor din manual şi a celor primite de la profesor, între
utilizarea resurselor naturale si dezvoltarea societatii umane;
O2: să realizeze corelatii intre utilizarea resurselor naturale si generarea de poluanti si deseuri;
O3: sa identifice componentele hidrosferei si impactul pe care il are dezvoltarea societatii umane asupra
resurselor de apa dar si asupra calitatilor acesteia;
O4: sa identifice regiunile cu surplus si deficit de apa de pe Terra.

STRATEGII DIDACTICE:

Metode : conversaţia, exerciţiul, descoperirea, analiza,


Mijloace : manual şcolar, atlase

FORME DE ORGANIZARE : frontală, individuală

MATERIALUL BIBLIOGRAFIC:Manualul de geografie de clasa a XI-a


Geografia mediului înconjurător.
Autori: Octavian Mandrut
Editura Corint
Internet: www.wikipedia.org
DURATA LECTIEI: 50 minute
LOCUL DE DESFASURARE: sala de clasă.
ANEXA 1

HARTA DISPONIBILITATILOR DE APA DULCE PE TERRA IN ANUL 2007


DESFĂŞURAREA LECŢIEI

ETAPELE OBIECTIVE CONŢINUT ACTIVITATEA Activitatea Metode, EVALUARE


LECŢIEI INFORMATIV PROFESORULUI elevilor organizarea
clasei
1.Organizarea Asigurarea - Verifică prezenţa elevilor, Pregătesc Conversaţie Apreciere
clasei condiţiilor prezenţa mijloacelor didactice, materialele orală
2 min optime pt. tabla etc pentru lecţie
desfăşurarea
activităţii
2.Reactualizarea Asigurarea Titlul lecţiei anterioare: Se face sumar prin adresarea Răspund la Conversaţie Apreciere
cunoştinţelor legăturii cu Resursele naturale si a câteva întrebări privitoare la înterbări orală a
5min lecţia anterioară agricole resursele naturale si resursele corectitu-
agricole dinii,
răspunsuri

3. Anunţarea Dirijarea Titlul lecţiei:Impactul Scrie titlul lecţiei pe tablă Ascultă, Expunere Observare,
lecţiei noi (şi a atenţiei, exploatarii si receptează, frontala apreciere
obiectivelor pregătirea valorificarii resurselor notează orală
operaţionale) pentru noua asupra mediului
2min activitate
4. Dirijarea O1 Legaturile dintre Orientează atenţia elevilor Lecturează, Lectura Aprecierea
învăţării Să realizeze dezvoltarea umana si spre termenii corespunzători formulează textului corectitudinii
30min corelaţii, cu utilizarea resurselor. definiţii
ajutorul Efectelene negative
informaţiilor asupra mediului din
din manual şi a cauza utilizarii
celor primite de resurselor. Deseurile.
la profesor,
între
utilizarea
resurselor
naturale si
dezvoltarea
societatii
umane

O2 Efectelene negative Dirijează conversaţia spre Analizarea Expunere Apreciere


Să realizeze asupra mediului din identificarea corelaţiilor, pune datele frontala, verbală
corelatii intre cauza utilizarii întrebări conversatie
utilizarea resurselor. Aparitia
resurselor poluantilor si deseurile.
naturale si
generarea de
poluanti si
deseuri
O3 Prezentarea Orientează observarea spre Analizează Observare, Notare cu
Sa identifice componentelor harta, cere elevilor să harta, descoperire puncte de
componentele hidrosferei. Impactul identifice componentele identifica activitate
hidrosferei si polunatilor asupra apei. hidrosferei. Prezinta modul in componentele
impactul pe care poluantii afecteaza hidrosferei
care il are calitatea resurselor de apa.
dezvoltarea
societatii
umane asupra
resurselor de
apa dar si
asupra
calitatilor
acesteia

O4 Pe baza hartii de la Explică sarcina de învăţare Analizează Grupe Observare,


Sa identifice ANEXA 1 se identifica Asigură îndeplinirea corectă a harta, apreciere
regiunile cu zonele cu resurse bogate sarcinii identifica verbală,
surplus si in apa dulce zonele bogate puncte de
deficit de apa in resurse de activitate
de pe Terra apa dulce
5.Fixarea Schema lecţiei Prezintă materialul didactic şi Urmăresc Expunere
cunoştinţelor asigură interactivitatea repetă şi frontala
4min fixează
6. Evaluarea Verifică învăţarea, Completează Individual Notare
finală evaluează cu informaţiile
4min necesare