Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECTDIDACTIC

DATA: 8. XI. 2018

CLASA: a III-a B

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială ,, Gheorghe Bibescu”- Craiova

P.i.p.: Balaci Maria

ARIA CURRICULARĂ: Educație fizicǎ, sport și sǎnǎtate

DISCIPLINA: Joc și mișcare

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ,, Familia- universul meu”

SUBIECTUL LECŢIEI: Jocuri de mișcare, incluzând întrecerea între grupuri: Mingea la


căpitan, Mingea călătoare

FORMA DE REALIZARE: lecție integrată

TIPUL LECȚIEI: formare de priceperi și deprinderi

SCOPUL LECȚIEI: Dezvoltarea capacităţii elevilor de a realiza jocuri de mișcare,


cuprinzând deprinderi motrice complexe

COMPETENȚE SPECIFICE:

1.1. Aplicarea deprinderilor locomotorii în cadrul unor jocuri de întrecere;

1.2. Manevrarea obiectelor în condiții de cooperare intra-grup și întrecere inter-grupe;

1.3. Utilizarea deprinderilor motrice de bază pentru realizarea unor activități ludice, cu
caracter complex și eforturi diferite;

2.1. Gestionarea relațiilor intra-grup și inter-grup în activitățile de joc și mișcare;

2.2. Acceptarea echilibrată a victoriei / ȋnfrângerii ȋn cadrul jocurilor de mişcare.

COMPETENȚE INTEGRATE:

 Educaţie civică:
1.3 Explorarea grupurilor mici şi a regulilor grupului;
3.1. Relaţionarea pozitivă, ȋn grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru;
3.2. Participarea la acţiuni ȋn grupuri mici, prin asumarea de drepturi şi ȋndatoriri.
 Muzică şi mişcare:
3.1. Manifestarea unor reacţii, emoţii, sentimente sugerate de fragmente muzicale;
3.2. Exprimarea prin mişcări corporale a unor lucrări/ fragmente muzicale.
 Limba şi literatura română
1.4. Manifestarea curiozităţii faţă de diverse tipuri de mesaje ȋn contexte familiare.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE :

a﴿ psihomotrice:

OM1- sǎ execute corect, exerciţiile de dezvoltare fizicǎ, conform comenzilor şi în sincronizare


cu ceilalţi parteneri ;

OM2- să mânuiască , în mod corespunzător, mijloacele didactice necesare pe parcursul orei ;

OM3- să efectueze corect, aruncarea, prinderea și pasarea mingii de la piept cu ambele mâini ;

b﴿ cognitive:

OC1- sǎ respecte ritmul impus de fondul muzical, în efectuarea exerciţiilor ;

OC2- să recunoască etapele de executare a jocului, pentru a putea fi executat pe echipe;

c﴿ afective:

OA1- vor manifesta fair-play pe tot parcursul orei de joc și mișcare;

OA2- vor coopera pentru a duce la bun sfârșit sarcinile impuse de joc

STRATEGII DIDACTICE:

a﴿ Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, observația, demonstrația,


jocul didactic;

b﴿ Mijloace didactice: mingi, fluier, scăunele;

c﴿ Forme de organizare: frontal, individual, pe echipe;

FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică, proba practică,


autoevaluarea , inter-evaluarea;

RESURSE UMANE: 17 elevi

RESURSE TEMPORALE: 50 minute

LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de sport


BIBLIOGRAFIE:

1. Ailincăi, E. ﴾2015﴿ -,, Joc și mișcare” -culegere de jocuri, Galați

2. Cucos, C. ﴾ 2002﴿ - ,, Pedagogie școlară”, Ed. Polirom, Iași;

3. Ionescu, M. ﴾ 1998﴿ – „Lecţia între proiect şi realizare”, Editura Dacia, Cluj-Napoca;

4. Ștefan, D. ﴾1999﴿ -,, Jocuri de mișcare”, Ed. Petrion, București

5. Programa şcolară pentru disciplina Joc şi mişcare, clasele a III-a – a IV-a. Anexa nr.2 la

ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.5003/02.12.2014, Bucureşti, 2014


STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE Ob. CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC Metode și Mijloace Forme de Evaluare
LECȚIEI Op procedee didactice didcatice organizare
1.Organizarea Se organizeazǎ sala pentru începerea orei de Joc Conversația fluier Frontal Observarea
colectivului de și mișcare. sistematică a
elevi Se asigură un climat afectiv pozitiv, favorabil Linie pe elevilor
3 min. bunei desfăşurări a lecției: un rând.
-alinierea
-verificarea stării de sănătate și a ținutei;
-comunicarea temei și a jocurilor noi;
- exerciții de atenție;
2. Încǎlzirea Încǎlzirea organismului pentru efort este realizatǎ Conversația
organismului prin exerciții de mișcare având în vedere încǎlzirea Frontal
pentru efort fiecarei pǎrți a corpului: Aprecieri
5 min. mers în cadenţă Explicația Coloană verbale
alergare uşoară fluier câte 1
mers cu rotirea braţelor înainte şi Exercițiul .
înapoi Observarea
joc de glezne sistematică
mers normal cu mișcări de respirație
alergare cu pendularea gambelor
înainte
Alergare cu călcâiele la șezut
Alergare cu genunchii sus
Pasul ștrengarului
Mersul piticul
3. Repetarea OC2 Se grupeazǎ elevii în două echipe, echipa roșie și Conversația Mingi
jocurilor echipa albă. Fiecare echipǎ trebuie sǎ execute sub Pe echipe Inter-
învǎțate formă de întrecere, cele douǎ jocuri învǎțate Exercițiul evaluare
10 min. anterior: Mingea prin tunel
OM2 Descrierea jocului: Jocul se desfășoară cu toată Aprecieri
clasa de elevi. Aceștia se așează în rând,unul după Joc didactic verbale
altul, depărtează picioarele astfel încât să formeze
OA1 un tunel. Primul copil rostogolește mingea prin
tunel. Ultimul copil trebuie să fie atent să prindă
OA2 mingea . După ce a prins mingea aleargă și se
așează în fața râdului și rostogolește mingea
prin tunel. Jocul se repetă până când  toți copiii
ajung să rostogoleasca mingea prin tunel.)
 Mingea călătoare
 Descrierea jocului : Participantii sunt
așezați în cerc. Cel care are mingea spune o
înmulțire (3 x 5) și aruncă mingea către alt copil.
Acesta prinde mingea, apoi spune răspunsul corect
(15), dacă nu știe răspunsul sau spune un rezultat
greșit, pasează mingea către alt participant care
preia sarcina sa. Copilul care a răspuns formulează
o nouă întrebare și pasează mingea.
 Cel care nu poate răspunde sau dă un
răspuns eronat de doua ori, iese din joc. Cel care
rămâne ultimul în joc este declarat câștigător si
primește aplauzele tuturor.)

4. Anunțarea Se anunță titlul noului joc ,,Mingea la căpitan”.


jocului nou și a Se enunță obiectivele lecției: să execute corect Observarea
obiectivelor aruncarea, prinderea și pasarea mingii de la piept, Explicația frontal sistematică
1min. cu ambele mâini, să respecte regulile jocului, să Conversația
manifeste fair-play pe parcursul jocului concurs, să
coopereze în interiorul echipei.
5.Dirijarea OM2 Se explică elevilor noul joc: ,,Mingea la căpitan”. Explicația pe echipe
învățării Descrierea jocului: Efectivul clasei este împărțit în Aprecieri
15 min. 2 echipe egale ca număr, așezate pe șiruri înapoia verbale
liniei marcate.
OM3 La 4 metri de această linie se așează un elev,câte Demonstrația Mingi
unul înaintea fiecarei echipe, pregătiți cu o minge în
mână. Observarea
OA1 La semnalul de începere a jocului, căpitanul va Exercițiul sistematică
pasa mingea primului concurent, după care va trece
la coada șirului.Cel care a primit mingea va executa Observația
conducerea mingii până la locul căpitanilor.Câștigă Fluier
OA2 echipa care execută pasele și conducerea mingii Joc didactic Proba
corect, dar și care termină prima. practică
OC2 Se execută jocul mai întâi de probă , apoi sub
formă de concurs. Se repetă jocul de patru ori.
6.Obținerea OM2 Se va efectua jocul ,, Ferește-ți capul!”, o variantă
performanței a jocului Mingea la căpitan. Se constituie două Observarea
7 min echipe egale numeric, dispuse în șiruri înapoia unei sistematică
linii. La distanță de 1 metru de această linie, se Conversația
OM3 trasează o linie paralelă, înapoia căreia fiecare
echipă își trimite un reprezentant care primește o Mingi Pe echipe
minge. La semnalul de începere a jocului, elevul cu Inter-
OA1 mingea o pasează primului coechipier, care o evaluarea
prinde, o repasează înapoi și se ghemuiește. Explicația
Pasatorul transmite mingea următorului coechipier, Autoevaluare
care o prinde, o repasează și se ghemuiește, ș.a.m.d. individual a
OA2 Când mingea ajunge la ultimul elev din echipă, Exercițiul
acesta aleargă cu ea la linia de pasare, timp în care
OC2 fostul pasator se așază în fața echipei sale, ceilalți Aprecieri
coechipieri făcând un pas înapoi. Câștigă echipa verbale
care revine prima în formația inițială.
Jocul se repetă de minim două ori.
7. Revenirea Se face prin intermediul jocului “Scăunele Observarea
organismului OC1 muzicale”, unde, copiii dansează în jurul scaunelor sistematică
după efort pe muzică până când aceasta este oprită. În Conversația Scaune
5 min momentul în care muzica se opreşte fiecare Individual
dansator trebuie să-şi găsească un scaun. Jocul didactic
Cel care rămâne fără loc, iese afară din joc.
La fiecare sfârşit de rundă se scoate câte un scaun
din joc. Dansul continuă până când rămâne un Exercițiul CD
singur scaun, câştigător fiind copilul care reuşeşte
să se aşeze primul pe ultimul scaun.

8. Concluzii, Se prezintă clasamentul echipelor.


aprecieri și Cadrul didactic apreciază activitatea elevilor. Conversația Frontal Aprecieri
recomandări Se face alinierea, salutul şi părăsirea sălii de sport în verbale
4 min mod disciplinat.

1. Mingea prin tunel


 Jocul se poate desfasura cu toata grupa de copii, fie in sala, fie in aer liber.Copiii se aseaza in rand,unul dupa altul, departeaza picioarele astfel
incat sa formeze un tunel. Primul copil rostogoleste mingea prin tunel. Ultimul copil trebuie sa fie atent sa prinda mingea . Dupa ce a prins
mingea alearga si se aseaza in fata radului si rostogoleste mingea prin tunel.Jocul se repeta pana cand  toti copiii ajung sa rostogoleasca mingea
prin tunel.Jocul e distractiv si este indragit de copii.

2. Mingea calatoare

Participantii sunt asezati in cerc. Cel care are mingea spune o inmultire (3 x 5) si arunca mingea catre alt copil. Acesta prinde mingea, apoi spune
raspunsul corect (15), daca nu stie raspunsul sau spune un rezultat gresit, paseaza mingea catre alt participant care preia sarcina sa. Copilul care a
raspuns formuleaza o noua intrebare si paseaza mingea.
Cel care nu poate raspunde sau da un raspuns eronat de doua ori iese din joc. Cel care ramane ultimul in joc este declarat castigator si primeste un
premiu.
Jocul se poate repeta.

3. Mingea la căpitan ( procedee de însuşire a prinderii şi pasării mingii )


Fiecare echipă îşi alege un căpitan. Restul echipei se va plasa în faţa căpitanului la o distanţă de 3-4 m, în linie cu o distanţă de 1 m între ei.
Căpitanul va pasa şi va reprimi mingea de la fiecare pe rând. Echipa care termină prima toate pasele cîştigă.
1. Ferește-ți capul!”, Se constituie patru echipe egale numeric, dispuse în șiruri înapoia unei linii. La distanță de 1 metru de această linie, se
trasează o linie paralelă, înapoia căreia fiecare echipă își trimite un reprezentant care primește o minge. La semnalul de începere a jocului,
elevul cu mingea o pasează primului coechipier, care o prinde, o repasează înapoi și se ghemuiește. Pasatorul transmite mingea următorului
coechipier, care o prinde, o repasează și se ghemuiește, ș.a.m.d. Când mingea ajunge la ultimul elev din echipă, acesta aleargă cu ea la linia
de pasare, timp în care fostul pasator se așază în fața echipei sale, ceilalți coechipieri făcând un pas înapoi. Câștigă echipa care revine prima
în formația inițială. Jocul se repetă de minim două ori.