Sunteți pe pagina 1din 2

Tema 2.3 a.

-Sinteză pentru activități metodice (competenţele specifice ca


element de bază urmărit în proiectare)

Slide 1
Într-o accepţiune largă, conceptul de competenţă poate fi definit ca fiind
capacitatea unei persoane de a mobiliza un ansamblu integrat de resurse cognitive,
afective, gestuale ,etc. pentru a realiza o serie de sarcini sau de situaţii problemă.
În termeni pedagogici, competenţa este capacitatea elevului de a mobiliza
un ansamblu integrat de cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi valori pentru a realiza
familii de sarcini de învăţare.
Competenţa este un potenţial care trebuie probat/demonstrat de elev în
situaţii concrete.
Invaţarea centrată pe dezvoltarea competenţelor nu este o metodă de
predare, ci o abordare de predare extinsă. Poate presupune o gamă largă de
metode, iar unele dintre acestea pot îmbrăca forma predării tradiţionale.
Astfel că, atunci când în proiectare competenţele specifice reprezintă
elementul de bază elevii au reprezentarea achiziţiilor finale şi a demersului
(teoretic şi practic) de dobândire a acestora. Prin evaluarea pe criterii şi indicatori
de performanţă, fiecare elev înţelege cum este evaluat şi de ce are nevoie pentru
câştigarea/dobândirea competenţei.

Slide 2
Competenţele specifice se formează pe parcursul unui an de studiu, fiind
deduse din competenţele generale şi sunt etape în formarea acestora.
Exemplu- Competenţa generală 2 – Receptarea textului scris de diverse
tipuri, la clasa a V-a, -programa oferă exemple de activităţi de învăţare, pentru
fiecare dintre competenţele specifice atribuite prin curriculum acestei competenţe
generale.
Pentru competenţa specifică 2.2-Identificarea temei şi a ideilor principale
şi secundare din texte diverse profesorul poate realiza următoarele activităţi:
identificarea cuvintelor-cheie din diverse texte; recunoaşterea reperelor spaţiale şi
temporale din diverse texte; transcrierea unor cuvinte/grupuri de cuvinte ilustrative
pentru tema textului dat; alcătuirea planului simplu şi dezvoltat de idei în funcţie
de tematica textului şi de tipul acestuia; exerciţii de ordonare cronologică a unor
idei dintr-un text dat; exerciţii de lectură selectivă pentru deprinderea informaţiilor
esenţiale şi de detaliu dintr-un text citit, pe baza unui organizator grafic.
În învăţământul bazat pe competenţe, instruirea este orientată către
rezultatele finale elevii fiind implicaţi în activitatea de învăţare continuă şi de
autoevaluare a competenţelor.

S-ar putea să vă placă și