Sunteți pe pagina 1din 12

Transpunerea programei disciplinei Biologie, clasa a VII-a, în sistem modular

Fig. 4. 1. Schema modulelor la Biologie, cls. a VII-a

Nr. ore anual este 36 X2=72


25% din 72 = 18 ore (modul deschis)
72-18=54 ore celelalte module

Competențe generale

1. Receptarea informaţiilor despre lumea vie


2. Explorarea sistemelor biologice
3. Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi în scopul demonstrării principiilor lumii vii
4. Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia specifică biologiei
5. Transferarea şi integrarea cunoştinţelor şi a metodelor de lucru specifice biologiei în contexte
noi
Valori și atitudini

o Interes pentru realizările şi descoperirile din domeniul ştiinţelor


o Motivaţia pentru informarea şi documentarea ştiinţifică
o Dezvoltarea curiozităţii şi a respectului faţă de orice formă de viaţă
o Grija faţă de propria persoană, faţă de ceilalţi şi faţă de mediul înconjurător
o Dezvoltarea toleranţei faţă de opiniile altora
o Cultivarea receptivităţii şi a flexibilităţii pentru aplicarea cunoştinţelor de biologie
în viaţa cotidiană
o Conştientizarea şi implicarea în problemele de interes global

Modul inițial
Durata: 2 ore

Competențe specifice

1.1 Identificarea şi observarea alcătuirii şi funcţiilor organelor şi sistemelor de organe ale


corpului uman
2.1 Utilizarea metodelor şi a mijloacelor adecvate studierii organismului uman
2.2 Realizarea activităţilor experimentale şi interpretarea rezultatelor
3.1 Reprezentarea structurii şi funcţiilor sistemelor biologice pe baza modelelor
3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare şi rezolvare
a unor situaţii problemă
4.1 Utilizarea corectă a terminologiei specific biologiei în diferite situaţii de comunicare
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind diverse metode de comunicare

Conținuturi

Obiectul şi importanţa anatomiei, fiziologiei şi igienei omului.


De la celulă la organism (celula animală, țesuturi animal, organe, sisteme de organe)
Elemente generale de topografie a organelor

Modulul Sistem nervos


Durata: 9 ore

Competențe specifice

1.1 Identificarea şi observarea alcătuirii şi funcţiilor organelor şi sistemelor de organe ale


corpului uman
1.2 Stabilirea relaţiilor între funcţiile organelor, ale sistemelor de organe din corpul uman şi
influenţa factorilor de mediu
2.1 Utilizarea metodelor şi a mijloacelor adecvate studierii organismului uman
2.2 Realizarea activităţilor experimentale şi interpretarea rezultatelor
3.1 Reprezentarea structurii şi funcţiilor sistemelor biologice pe baza modelelor
3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare şi rezolvare
a unor situaţii problemă
4.1 Utilizarea corectă a terminologiei specific biologiei în diferite situaţii de comunicare
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind diverse metode de comunicare

Conținuturi

Neuronul (alcătuire generală şi funcţii)


Sistem nervos central - alcătuire externă
-alcătuire internă
Sistem nervos periferic
Rolul SN. Reflexe involuntare
Scoarţa cerebrală, sediul reflexelor voluntare
Reflexe condiţionate şi necondiţionate
Scoarţa cerebrală face din tine o fiinţă umană
Noţiuni generale de igienă a SN
Modulul Organe de simț
Durata: 9 ore

Competențe specifice

1.1 Identificarea şi observarea alcătuirii şi funcţiilor organelor şi sistemelor de organe ale


corpului uman
1.2 Stabilirea relaţiilor între funcţiile organelor, ale sistemelor de organe din corpul uman şi
influenţa factorilor de mediu
2.1 Utilizarea metodelor şi a mijloacelor adecvate studierii organismului uman
2.2 Realizarea activităţilor experimentale şi interpretarea rezultatelor
3.1 Reprezentarea structurii şi funcţiilor sistemelor biologice pe baza modelelor
3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare şi rezolvare
a unor situaţii problemă
4.1 Utilizarea corectă a terminologiei specific biologiei în diferite situaţii de comunicare
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind diverse metode de comunicare

Conținuturi

Structura ochiului
Formarea imaginilor
Defecte de vedere
Elemente generale de igiena a ochiului
Anatomia urechii
Fiziologia urechii
Elemente generale de igiena a urechii
Anatomia şi fiziologia limbii şi nasului
Elemente generale de igiena a nasului şi limbii
Alcătuirea pielii
Anexele pielii. Funcţiile pielii
Elemente generale de igiena a pielii
Modulul Sistemul endocrin
Durata: 3 ore

Competențe specifice

1.1 Identificarea şi observarea alcătuirii şi funcţiilor organelor şi sistemelor de organe ale


corpului uman
1.2 Stabilirea relaţiilor între funcţiile organelor, ale sistemelor de organe din corpul uman şi
influenţa factorilor de mediu
2.1 Utilizarea metodelor şi a mijloacelor adecvate studierii organismului uman
2.2 Realizarea activităţilor experimentale şi interpretarea rezultatelor
3.1 Reprezentarea structurii şi funcţiilor sistemelor biologice pe baza modelelor
3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare şi rezolvare
a unor situaţii problemă
4.1 Utilizarea corectă a terminologiei specific biologiei în diferite situaţii de comunicare
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind diverse metode de comunicare

Conținuturi

Principalele glande endocrine şi funcţiile lor.


Dereglări funcţionale ale glandelor endocrine

Modulul Sistemul locomotor


Durata: 4 ore

Competențe specifice

1.1 Identificarea şi observarea alcătuirii şi funcţiilor organelor şi sistemelor de organe ale


corpului uman
1.2 Stabilirea relaţiilor între funcţiile organelor, ale sistemelor de organe din corpul uman şi
influenţa factorilor de mediu
2.1 Utilizarea metodelor şi a mijloacelor adecvate studierii organismului uman
2.2 Realizarea activităţilor experimentale şi interpretarea rezultatelor
3.1 Reprezentarea structurii şi funcţiilor sistemelor biologice pe baza modelelor
3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare şi rezolvare
a unor situaţii problemă
4.1 Utilizarea corectă a terminologiei specific biologiei în diferite situaţii de comunicare
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind diverse metode de comunicare
5.1 Interpretarea relaţiilor dintre propriul comportament şi starea de sănătate
5.2 Rezolvarea situaţiilor problemă, acordarea primului ajutor în cazul unor urgenţe medicale
simple

Conținuturi

Sistemul osos-alcătuire
Tipuri de articulaţii după mobilitate, exemple
Principalele grupe de muşchi scheletici
Fiziologia sistemului locomotor (rolul oaselor, muşchilor, articulaţiilor în realizarea mişcării)
Elemente generale de igienă

Modul de sinteză – Funcțiile de relație


Durata: 3 ore

Competențe specifice

1.2 Stabilirea relaţiilor între funcţiile organelor, ale sistemelor de organe din corpul uman şi
influenţa factorilor de mediu
5.1 Interpretarea relaţiilor dintre propriul comportament şi starea de sănătate

Conținuturi

Relaţia simţuri - SN şi cunoaşterea lumii înconjurătoare


Legătura SN-SE
Relația organismului cu mediul
Modulul Sistemul digestiv
Durata: 6 ore

Competențe specifice

1.1 Identificarea şi observarea alcătuirii şi funcţiilor organelor şi sistemelor de organe ale


corpului uman
1.2 Stabilirea relaţiilor între funcţiile organelor, ale sistemelor de organe din corpul uman şi
influenţa factorilor de mediu
2.1 Utilizarea metodelor şi a mijloacelor adecvate studierii organismului uman
2.2 Realizarea activităţilor experimentale şi interpretarea rezultatelor
3.1 Reprezentarea structurii şi funcţiilor sistemelor biologice pe baza modelelor
3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare şi rezolvare
a unor situaţii problemă
4.1 Utilizarea corectă a terminologiei specific biologiei în diferite situaţii de comunicare
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind diverse metode de comunicare
5.1 Interpretarea relaţiilor dintre propriul comportament şi starea de sănătate
5.2 Rezolvarea situaţiilor problemă, acordarea primului ajutor în cazul unor urgenţe medicale
simple

Conținuturi

Alimentele şi importanţa lor


Alcătuirea sistemului digestiv
Fiziologia sistemului digestiv
Elemente generale de igienă
Modulul Sistemul respirator
Durata: 3 ore

Competențe specifice

1.1 Identificarea şi observarea alcătuirii şi funcţiilor organelor şi sistemelor de organe ale


corpului uman
1.2 Stabilirea relaţiilor între funcţiile organelor, ale sistemelor de organe din corpul uman şi
influenţa factorilor de mediu
2.1 Utilizarea metodelor şi a mijloacelor adecvate studierii organismului uman
2.2 Realizarea activităţilor experimentale şi interpretarea rezultatelor
3.1 Reprezentarea structurii şi funcţiilor sistemelor biologice pe baza modelelor
3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare şi rezolvare
a unor situaţii problemă
4.1 Utilizarea corectă a terminologiei specific biologiei în diferite situaţii de comunicare
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind diverse metode de comunicare
5.1 Interpretarea relaţiilor dintre propriul comportament şi starea de sănătate
5.2 Rezolvarea situaţiilor problemă, acordarea primului ajutor în cazul unor urgenţe medicale
simple

Conținuturi

Alcătuirea sistemului respirator


Fiziologia sistemului respirator
Elemente generale de igienă

Modulul Sistemul circulator


Durata: 5 ore
Competențe specifice

1.1 Identificarea şi observarea alcătuirii şi funcţiilor organelor şi sistemelor de organe ale


corpului uman
1.2 Stabilirea relaţiilor între funcţiile organelor, ale sistemelor de organe din corpul uman şi
influenţa factorilor de mediu
2.1 Utilizarea metodelor şi a mijloacelor adecvate studierii organismului uman
2.2 Realizarea activităţilor experimentale şi interpretarea rezultatelor
3.1 Reprezentarea structurii şi funcţiilor sistemelor biologice pe baza modelelor
3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare şi rezolvare
a unor situaţii problemă
4.1 Utilizarea corectă a terminologiei specific biologiei în diferite situaţii de comunicare
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind diverse metode de comunicare
5.1 Interpretarea relaţiilor dintre propriul comportament şi starea de sănătate
5.2 Rezolvarea situaţiilor problemă, acordarea primului ajutor în cazul unor urgenţe medicale
simple

Conținuturi

Mediul intern: Sângele, lichid interstiţial, limfă


Alcătuirea sistemului circulator
Fiziologia sistemului circulator: activitatea inimii, circulaţia sistemică şi circulaţia pulmonară
Elemente generale de igienă

Modulul Sistemul excretor


Durata: 2 ore

Competențe specifice

1.1 Identificarea şi observarea alcătuirii şi funcţiilor organelor şi sistemelor de organe ale


corpului uman
1.2 Stabilirea relaţiilor între funcţiile organelor, ale sistemelor de organe din corpul uman şi
influenţa factorilor de mediu
2.1 Utilizarea metodelor şi a mijloacelor adecvate studierii organismului uman
2.2 Realizarea activităţilor experimentale şi interpretarea rezultatelor
3.1 Reprezentarea structurii şi funcţiilor sistemelor biologice pe baza modelelor
3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare şi rezolvare
a unor situaţii problemă
4.1 Utilizarea corectă a terminologiei specific biologiei în diferite situaţii de comunicare
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind diverse metode de comunicare
5.1 Interpretarea relaţiilor dintre propriul comportament şi starea de sănătate
5.2 Rezolvarea situaţiilor problemă, acordarea primului ajutor în cazul unor urgenţe medicale
simple

Conținuturi

Alcătuirea sistemului excretor


Fiziologia sistemului excretor
Elemente generale de igienă

Modulul de sinteză
Durata: 2 ore

Competențe specifice

1.Evidențierea interrelațiilor la nivelul sistemelor care asigură schimbul de materie și energie cu


mediul
2.Reprezentarea schematică a sistemelor care realizează schimburi cu mediul

Conținuturi

Interrelația digestie-circulație
Interrelația circulație-respirație
Interrelația digestie-circulație-respirație
Interrelația circulație-excreție

Modul Sistemul reproducător


Durata: 3 ore

Competențe specifice

1.1 Identificarea şi observarea alcătuirii şi funcţiilor organelor şi sistemelor de organe ale


corpului uman
1.2 Stabilirea relaţiilor între funcţiile organelor, ale sistemelor de organe din corpul uman şi
influenţa factorilor de mediu
2.1 Utilizarea metodelor şi a mijloacelor adecvate studierii organismului uman
2.2 Realizarea activităţilor experimentale şi interpretarea rezultatelor
3.1 Reprezentarea structurii şi funcţiilor sistemelor biologice pe baza modelelor
3.2 Elaborarea şi aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare şi rezolvare
a unor situaţii problemă
4.1 Utilizarea corectă a terminologiei specific biologiei în diferite situaţii de comunicare
4.2 Prezentarea informaţiilor folosind diverse metode de comunicare
5.1 Interpretarea relaţiilor dintre propriul comportament şi starea de sănătate

Conținuturi

Alcătuirea generală a sistemului reproducator feminin şi masculuin


Celule sexuale, fecundaţie, dezvoltare intrauterină, naşterea
Maturitate fiziologică (caractere sexuale)
Sexualitate şi stare de sănătate (contacepţie, boli cu transmitere sexuală, elemente de igienă)
Modul transversal
Durata: 3 ore

Competențe specifice

1. Identificarea fenomenului care stă la baza producerii sunetului şi a mărimilor ce


caracterizează vibraţia.
2. Recunoaşterea părţilor componente ale urechii.
3. Enumerarea principalelor efecte ale poluării fonice asupra organismului uman.

Conținuturi
Poluarea fonică – surse, efecte asupra organismelor, modalitați de reducere