Sunteți pe pagina 1din 3

Având in vedere Legea 196/2018 privind înființarea, organizarea si funcționarea asociațiilor de

proprietari,
-art. 47 alin. 1 (privind responsabilitatea si competentele de convocare a Adunării Generale
Ordinare);
-art. 48 alin. 3 (privind responsabilitatea si competentele de convocare a Adunării Generale
Extraordinare);
-art. 47 alin. 4 (privind modalitatea si termenul minim de înștiințare a convocării Adunărilor
Generale)

Adunarea Generala Ordinara


pentru data de 18.01.2020 ora: 11:00
cu următoarea

Ordine de zi

1) Votarea membrilor Comitetului Executiv


2) Alegerea Presedintelui
3) Planul de reparatii pentru anul 2020 (coloane de apa calda si apa rece, montarea de
repartitoare cu emisie radio, montarea de camere video la parter)
4) Votarea Regulamentului Intern
5) Propuneri si discutii
Nota: Ordinea de zi poate fi completata prin hotărârea Adunării Generale.

In cazul neîntrunirii cvorumului statutar, se reconvoacă noua Adunare Generala pentru data de
01.02.2020 ora: 11:00

Afișat azi: 07.01.2020 (termen legal – Legea 196/2018, Art.47, al. 4 - : minim 10 zile înaintea
Adunării)

Extras din legea 196/2018 cu privire la condițiile statutare ale Adunărilor Generale:

Art. 48. - (1) Adunarea generală poate adopta hotărâri , dacă majoritatea proprietarilor
membri ai asociației de proprietari (jumătate plus unu) sunt prezenți personal sau prin
reprezentant legal

(2) Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar de jumătate plus unu, adunarea
generală va fi suspendată și reconvocată în termen de maximum 15 zile de la data primei
convocări.

(3) La adunarea generală reconvocată, dacă există dovada că toți membrii asociației de
proprietari au fost convocați pe bază de tabel convocator sau prin poștă cu scrisoare
recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire, și prin afișare la avizier, hotărârile
pot fi adoptate, indiferent de numărul membrilor prezenți, prin votul majorității acestora.
Tabel nominal convocator

Nr. Ap. Nume prenume Semnatura


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53