Sunteți pe pagina 1din 2

Semantica

Clasa a VI -a
SINONIMELE:
1.Înlocuiţi spaţiile punctate cu sinonimele potrivite, date mai jos : clar, limpede, transparent, praf, colb.
Răzeşul şi-a scuturat straiele de...
Avea grijă să şteargă ...de pe mobilă.
Întotdeauna se exprima ..., pe înţelesul tuturor.
Apa...a izvorului i-a atras pe toţi.
Prin geamul ...se desluşeau...titlurile volumelor.
2. Găsiţi câte un sinonim pentru fiecare expresie : a spăla putina, cetate de scaun, a tăia frunză la câini, a-şi
aduce aminte, a lua foc, a-şi lua picioarele la spinare, a-şi da seama, a face cu ou şi cu oţet, a pune pe cineva la încercare,
îi suflă vântul în traistă, a face zile fripte cuiva, a se da pe brazdă, a lua în consideraţie; a trage cuiva un perdaf; a se
petrece din lumea noastră; a-şi da duhul; a-şi lua tălpăşiţa; a ajunge la sapă de lemn; a-şi lua nasul la purtare; a-şi da arama
pe faţă; a face din ţânţar armăsar; om de carte, a da în cărţi; a se pune pe carte; a-şi juca ultima carte; a da cărţile pe faţă
ANTONIMELE
3. Grupaţi următoarele cuvinte în perechi de antonime: uşurinţă, interes, plăcere, reuşită, greutate, neplăcere,
eşec, indiferenţă
4. Găsiţi antonimele următoarelor cuvinte prin procedeul adăugării de prefixe: a face, activ, egal, ordine,
politeţe, real, stabil, hotărât, milos, fericit, vindecabil, vinovat, a plăcea, complet, matur ,credincios, a creşte, cult,nadejde,
favorabil, normal,logic, valoare, pur, continuu.
5.Găsiţi câte un sinonim pentru fiecare expresie şi apoi daţi câte un antonim : copt la minte; mână de fier; a da
din gură; a fi numai ochi şi urechi; a fi cu ochii în patru; cât ai zice peşte; tare ca fierul ; a turna gaz pe foc.
OMONIMELE
1. Identificaţi omonimele din următorul text şi explicaţi înţelesul lor :
a)Munţii noştri aur poartă
Noi cerşim din poartă-n poartă.
b) Vrea să ceară ajutor.
A scos multă ceară din stup.
c) Somnul s-a zbătut mult timp în undiţă.
Somnul copilului este liniştit.
2.Identificati omofonele:
a) Când citesc, ei sar peste pasajele descriptive.
S-ar cuveni să-i mulţumim.
Fiii săi îl aşteaptă cu nerăbdare.
b) Vântul aduce ploaia.
A duce flori la mormintele eroilor este un gest de recunoştinţă.
c) Vara aceasta s-a purtat rozul aprins.
Poliţia a prins infractorul în timp record.
3. Identificati omografele:
a) ) Purta o haină nouă.
Era o fiinţă haină, pe care n-o iubea nimeni.
b)Gazele se vor închide după – amiază.
La Grădina Zoologică au fost aduse două gazele.
c)Voi sunteţi un exemplu negativ pentru cei din jur.
Candidatul voi puterea cu orice preţ.
4. Alcătuiţi enunţuri pentru a demonstra omonimia cuvintelor : aluniţă, poartă, leu,brat, nea ,serviciu, broasca,
gura.
5. Alcătuiţi enunţuri cu omofonele : de loc / deloc; demult / de mult; cumsecade / cum se cade; altădată / altă
dată; zi-le / zile; n-aş / naş; ş-al / şal; m-or / mor; l-aţi / laţi; du-ne / dune; de-al / deal; cel –/ ce-l; a-l / al; că-i / căi; c-am /
cam; cai / c-ai; a-şi / aşi.
6. Alcatuiti anunturi cu omografele: copii, acele, umbrele, opera.
Temă VI sinonime, antonime
1.Găsește sinonimele cuvintelor : asfinţit, a învinge, hrană, a săvârşi, a micşora, podoabă, necesitate, soţie,
speranţă, nevoiaş, noroc, a dispărea, durere, apogeu, a dobândi, certitudine, bătălie, a aduna, încântător.
2. Grupează în perechi de sinonime cuvintele : a drege, curaj , oştire, a permite, putere, a părăsi, a îngădui, armată,
îndrăzneală, energie, a abandona, a goni, a corecta, forţă, a îndrepta, a alunga, a repara, a tolera, a îndepărta, oaste.
3.Găsește antonimele cuvintelor : a ieşi, zgomot, nădejde, apariţie, prietenie, putere, dezbinare, certitudine, a
iubi, a împrăştia, repede, tulbure, cuminte, exact, ieftin, curaj, a progresa, răsărit, a îngropa, izbândă, dinainte, tăcut.
4. Grupează câte două antonimele date aici fără o anumită ordine : plin, repede, blând, scump, a păstra, totdeauna,
rar, a vinde, drept, încet, ieftin, a înălţa, a cumpăra, flămând, curat, aspru, strâmb, a coborî, a pierde, niciodată, des, gol,
murdar, sătul.

Temă VI sinonime, antonime


1.Găsește sinonimele cuvintelor : asfinţit, a învinge, hrană, a săvârşi, a micşora, podoabă, necesitate, soţie,
speranţă, nevoiaş, noroc, a dispărea, durere, apogeu, a dobândi, certitudine, bătălie, a aduna, încântător.
2. Grupează în perechi de sinonime cuvintele : a drege, curaj , oştire, a permite, putere, a părăsi, a îngădui, armată,
îndrăzneală, energie, a abandona, a goni, a corecta, forţă, a îndrepta, a alunga, a repara, a tolera, a îndepărta, oaste.
3.Găsește antonimele cuvintelor : a ieşi, zgomot, nădejde, apariţie, prietenie, putere, dezbinare, certitudine, a
iubi, a împrăştia, repede, tulbure, cuminte, exact, ieftin, curaj, a progresa, răsărit, a îngropa, izbândă, dinainte, tăcut.
4. Grupează câte două antonimele date aici fără o anumită ordine : plin, repede, blând, scump, a păstra, totdeauna,
rar, a vinde, drept, încet, ieftin, a înălţa, a cumpăra, flămând, curat, aspru, strâmb, a coborî, a pierde, niciodată, des, gol,
murdar, sătul.

Temă VI sinonime, antonime


1.Găsește sinonimele cuvintelor : asfinţit, a învinge, hrană, a săvârşi, a micşora, podoabă, necesitate, soţie,
speranţă, nevoiaş, noroc, a dispărea, durere, apogeu, a dobândi, certitudine, bătălie, a aduna, încântător.
2. Grupează în perechi de sinonime cuvintele : a drege, curaj , oştire, a permite, putere, a părăsi, a îngădui, armată,
îndrăzneală, energie, a abandona, a goni, a corecta, forţă, a îndrepta, a alunga, a repara, a tolera, a îndepărta, oaste.
3.Găsește antonimele cuvintelor : a ieşi, zgomot, nădejde, apariţie, prietenie, putere, dezbinare, certitudine, a
iubi, a împrăştia, repede, tulbure, cuminte, exact, ieftin, curaj, a progresa, răsărit, a îngropa, izbândă, dinainte, tăcut.
4. Grupează câte două antonimele date aici fără o anumită ordine : plin, repede, blând, scump, a păstra, totdeauna,
rar, a vinde, drept, încet, ieftin, a înălţa, a cumpăra, flămând, curat, aspru, strâmb, a coborî, a pierde, niciodată, des, gol,
murdar, sătul.
Temă VI sinonime, antonime
1.Găsește sinonimele cuvintelor : asfinţit, a învinge, hrană, a săvârşi, a micşora, podoabă, necesitate, soţie,
speranţă, nevoiaş, noroc, a dispărea, durere, apogeu, a dobândi, certitudine, bătălie, a aduna, încântător.
2. Grupează în perechi de sinonime cuvintele : a drege, curaj , oştire, a permite, putere, a părăsi, a îngădui, armată,
îndrăzneală, energie, a abandona, a goni, a corecta, forţă, a îndrepta, a alunga, a repara, a tolera, a îndepărta, oaste.
3.Găsește antonimele cuvintelor : a ieşi, zgomot, nădejde, apariţie, prietenie, putere, dezbinare, certitudine, a
iubi, a împrăştia, repede, tulbure, cuminte, exact, ieftin, curaj, a progresa, răsărit, a îngropa, izbândă, dinainte, tăcut.
4. Grupează câte două antonimele date aici fără o anumită ordine : plin, repede, blând, scump, a păstra, totdeauna,
rar, a vinde, drept, încet, ieftin, a înălţa, a cumpăra, flămând, curat, aspru, strâmb, a coborî, a pierde, niciodată, des, gol,
murdar, sătul.
Temă VI sinonime, antonime
1.Găsește sinonimele cuvintelor : asfinţit, a învinge, hrană, a săvârşi, a micşora, podoabă, necesitate, soţie,
speranţă, nevoiaş, noroc, a dispărea, durere, apogeu, a dobândi, certitudine, bătălie, a aduna, încântător.
2. Grupează în perechi de sinonime cuvintele : a drege, curaj , oştire, a permite, putere, a părăsi, a îngădui, armată,
îndrăzneală, energie, a abandona, a goni, a corecta, forţă, a îndrepta, a alunga, a repara, a tolera, a îndepărta, oaste.
3.Găsește antonimele cuvintelor : a ieşi, zgomot, nădejde, apariţie, prietenie, putere, dezbinare, certitudine, a
iubi, a împrăştia, repede, tulbure, cuminte, exact, ieftin, curaj, a progresa, răsărit, a îngropa, izbândă, dinainte, tăcut.
4. Grupează câte două antonimele date aici fără o anumită ordine : plin, repede, blând, scump, a păstra, totdeauna,
rar, a vinde, drept, încet, ieftin, a înălţa, a cumpăra, flămând, curat, aspru, strâmb, a coborî, a pierde, niciodată, des, gol,
murdar, sătul.