Sunteți pe pagina 1din 2

Stimate Domnule Primar, Crețu Ovidiu,

Vă prezint candidatura mea pentru postul de Șef serviciu (Serviciu managementul


proiectelor) din cadrul Direcției Integrare Europeană a primăriei Bistrița, de care am luat la
cunoștință cu interes prin intermediul anunțului apărut pe site-ul primăriei și la avizierul
instituției. Studiile superioare de scurtă durată absolvite în cadrul Facultății de Științe Politice,
Administrative și ale Comunicării dar și programul de masterat pe care îl urmez la momentul
actual stau dovadă a faptului că pentru mine este deosebit de importantă perfecționarea continuă
și munca în domeniul public.
Pe parcursul întregii mele activități profesionale (conform CV anexat) am avut ocazia să
imi valorific cu succes calitățile manageriale de decizie și acțiune., prin prisma postului ocupat
(consilier superior) în cadrul Serviciului de stare civilă încă din anul 1997. În munca desfășurată
de-a lungul timpului în cadrul Primăriei, am avut contact cu toate departamentele, astfel că am
putut să constat care sunt neajunsurile și în special ce soluții pot fi luate pentru ca instituția să
funcționeze în condiții optime. De asemenea, prin activitatea mea ca inspector de personal al
Federal Coop în perioada 1994-1996, consider că o să pot găsi soluții pentru diversele probleme
care apar în desfășurarea activității. Printre responsabilitățile avute în cadrul companiei Federal
Coop menționez că cele mai importante au fost menținerea de relații profesionale cu toți colegii
și cu persoanele din exterior, informarea angajaților cu privire la orice modificare a drepturilor
salariale, urmărirea respectării prevederilor legale în ceea ce privește activitatea de gestiune a
personalului.
Doresc să pun un accent deosebit pe importanța pe care o acord muncii mele și pe scopul
declarat de a obține rezultate măsurabile. Capacitatea de a găsi soluții și de a mă adapta
diverselor situații de muncă, precum și importanța acordată oferirii unor servicii de calitate
reprezintă atuuri suplimentare ale pregătirii mele profesionale. Obținerea acestui post înseamnă o
evoluție în cariera mea și este foarte importantă pentru mine deoarece prin munca depusă aș
putea ajuta mai multe persoane, nu doar cele care apelează la serviciul de stare civilă Doresc să
vă mulțumesc pentru timpul și interesul acordat candidaturii mele și sunt convinsă că în cadrul
unui interviu vă puteți convinge de calitățile profesionale menționate mai sus.

Cu deosebită considerație,

Danciu Adela