Sunteți pe pagina 1din 3

STUDIU DE CAZ LA PRIMARIA BISTRITA

CAPITOLUL I
SCURTA PREZENTARE A PRIMARIEI
MUNICIPIULUI BISTRITA

Studiul de caz l-am realizat la Primăria municipiului Bistriţa, din judetul Bistriţa-Năsăud.
Pentru început, consider că este binevenită o scurtă prezentare a oraşului Bistriţa, care este situat în
partea de nord-vest a Podişului Transilvaniei, mai precis în Depresiunea Bistriţei. Municipiul Bistriţa este
străbătut de râul cu acelaşi nume, adică râul Bistriţa, iar conform datelor apărute în urma recensământului
populaţiei din anul 2002 numărul persoanelor rezidente al muncipiului este de 81.259.!!!!
În ceea ce priveşte istoria acestui municipiu, putem spune că el a fost atestat documentar ca şi oraş
în anul 1264, geneza şi dezvoltarea ulterioară acestuia datorându-se în mare parte colonizării germane
medievale. Datorită resurselor naturale bogate ale oraşului, a factorului uman dar şi a colonizării germane
şi a Bisericii Catolice, oraşul Bistriţa a reuşit să se dezvolte într-un ritm destul de rapid, evoluţia din punct
de vedere urbanistic a oraşului făcând ca acesta să semene din ce în ce mai mult cu diferite oraşe din
Europa Centrală şi de Nord. Datorită dezvoltării rapide oraşul Bistriţa a devenit în perioada medievală
unul dintre oraşele reprezentative ale Transilvaniei. Cel de-al doilea Război Mondial a produs anumite
modificări în structura oraşului, zonele de locuit extinzându-se, iar un alt aspect important este înfiinţarea
unor unităţi industriale în zona externă a Bistriţei. Anul 1979 a fost unul marcant în istoria Bistriţei
deoarece atunci orasul Bistriţa a fost ridicat la rang de municipiu.
Acest oraş prezintă şi o serie de obiective turistice extrem de interesante din punct de vedere
arhitectural, artistic şi cultural, precum ”Casa Ion Zidaru”, ”Turnul Dogarilor”, ”Sugălete”, ”Casa
Argintarului”, Biserica Evanghelică, casa memorială ”Andrei Muresanu”, care a fost un mare poet, fiind si
autorul Imnului Naţional, sau Muzeul Judeţean.
Primăria municipiului Bistriţa este situată aproape de centrul oraşului pe Strada Piaţa Centrală
numărul 6, fiind o instituţie publică foarte importantă pentru cetăţenii oraşului şi nu numai. Actualul
primar al Bistriţei este domnul Ovidiu Teodor Cretu, care are atribuţiile specifice funcţiei de primar, şi
anume asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, respectarea prevederilor Constituţiei,
punerea în aplicare a legilor, elaborarea proiectului de buget local. Primarul are , deasemenea si atribuţia
de principal ordonator de credite şi de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară, dar nu în ultimul rând,
acesta are şi rolul de a asigura ordinea şi linistea publică prin intermediul poliţiei, jandarmeriei sau
diferitilor agenti de paza. Primarul are în subordinea sa o serie de direcţii şi servicii acestea fiind: Direcţia
Economica, Directia Tehnologia Informatiei si Comunicare, Directia Integrare Europeana, Serviciul Audit
Intern, Serviciul Achizitii Publice, Birou Resurse Umane, Compartiment Control Financiar Intern, Politia
Comunitara si Serviciul Voluntariat pentru situatii de urgenta.
Primaria Bistritei are in componenta sa si doi viceprimari si un secretar.
In ceea ce priveste regulile de functionare si organizare a Primariei Bistrita,acestea sunt prevazute
in Legea numarul 215/2001 privind administratia publica locala, dar si in Regulamentul de organizare si
functionare a Primariei municipiului Bistrita. Primaria din orasul Bistrita este o structura functionala cu
activitate permanenta, avand rolul de a indeplini dispozitiile primarului si hotararile Consiliului Local, cu
scopul de a reusi sa aduca orasul Bistrita intr-un stadiu de dezvoltare superior, dar si de a rezolva
problemele cetatenilor acestui oras, deoarece obiectivul major al oricarie institutii publice este satisfacerea
intereselor cetatenilor, in administratia publica interesul public primand in fata interesului personal.
Pentru o mai buna realizare si indeplinire a scopurilor si obiectivelor Primariei Bistrita, aceasta are
un sediu si un patrimoniu propriu, dar si mijloace materiale si financiare, menite sa usureze munca
personalului primariei, dar si sa duca la o atingere a obiectivelor intr-un timp cat mai scurt si intr-o
maniera cat mai satisfacatoare pentru cetateni. Referitor la finantarea Primariei municipiului Bistrita,
putem spune ca cea mai mare parte a finantarii provine de la bugetul local si din impozitele si taxele locale
colectate, si nu in ultimul rand din alte venituri.
Tot in scopul realizarii si indeplinirii obiectivelor acestei institutii, Primaria Bistrita dispune de
dotarile necesare functionarii cat mai bune a serviciilor institutiei, dar si pentru crearea unui mediu de
lucru satisfacator pentru personalul institutiei.
Primaria Bistrita doreste ca activitatea institutiei sa poata fii cunoscuta de cetatenii orasului
interesati de aceasta, tranparenta concretizandu-se in principal prin elaborarea si aducerea la cunostiinta
publica a unui raport anual in care sunt prezentate informatii privind activitatea Primariei orasului Bistrita,
acesta numindu-se ”Raportul privind starea economica, sociala si de mediu a municipiului Bistrita”.
Transparenta acestei institutii se mai manifesta si prin intermediul dezbaterilor publice, publicarea unor
informatii despre activitatea institutiei pe site-ul acesteia, existenta unor publicatii proprii institutiei, dar si
prin intalnirile cu mass-media care au loc periodic. Prin toate aceste metode de pune in aplicare principiul
transparentei in administratia publica, in special prin raportul prezentat anual, Primaria municipiului
Bistrita expune cetatenilor diferite informatii si date concrete despre activitatea desfasurata si despre
modul si masura in care problemele orasului au fost rezolvate, cetatenii avand o imagine destul de clara
asupra manierei in care au fost utilizati banii publici. In realizarea acestui raport anual se are in vedere
activitatea desfasurata de catre toate compartimentele si departamentele institutiei, directiile si
departamentele majore fiind: Directia economica, Directia de arhitectura si dezvoltare urbana, Directia
patrimoniu, Directia de administratie publica juridica, Directia municipala de servicii totale, Directia
tehnologia informatiei si relatii publice, Directia administrare piete,targuri si oboare,Directia evidenta
persoanelor, Directia Intergrare europeana, Directia de servicii publice, Directia municipala de sanatate,
Centrul municipal de cultura ”George Cosbuc”, Ocolul silvic municipal, Politia comunitara a municipiului
Bistrita, Serviciul audit intern, Serviciul voluntariat pentru situatii de urgenta, Serviciul achizitii publice,
Birou resurse umane si organizare si Compartiment pregatire documente.
Aceste departamente si directii ale Primariei municipiului Bistrita sunt regasite si in organigrama
institutiei, Aparatul de specialitate al primarului fiind alcatuit din cei doi viceprimari si secretarul
institutiei, acestia avand in subordonare, impreuna cu primarul si Consiliul Local, anumite directii si
compartimente ale Primariei, in functie de sfera lor de competente.
In ultimul an, in Primaria Bistrita, nu s-au mai realizat procese de recrutare si selectie pentru
posturi pe perioada nedeterminata, de aceea in studiul meu de caz realizat in aceasta institutie voi
prezenta, pe baza analizei documentelor din Primaria Bistrita, desfasurarea proceselor de recrutare si
selectie pentru 2 posturi pe o perioada determinata.