Sunteți pe pagina 1din 31

Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2020

CERCETARE PRIVIND DEZVOLTAREA UNUI APARAT


PENTRU DESCĂLTAREA ȘI STOCAREA BOTOȘEILOR DE
UNICĂ FOLOSINȚĂ

BADEA Iulia Georgiana1, BÎRSAN Vasile-Sebastian2, TICĂ Andrei-Petruț3,


BULĂU Oliviu-Ștefan4
Facultatea: Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Specializarea: IEMA, Anul de studii: 1,
e-mail: iuliageorgiiana95@yahoo.ro
Conducător științific: Prof.dr.ing. Cristian-Vasile DOICIN

Rezumat: Lucrarea de fata își propune sa analizeze necesitatea unui produs ce minimizează riscul de
expunere la viruși si menține igiena spatiilor care necesita un grad ridicat de curățenie Dezvoltarea
produsului nostru „Aparat pentru descălțarea si stocarea botoșilor de unică folosință” s-a făcut prin
adunarea mai multor informații din domenii diferite. Odată cu identificarea pieței si realizarea marketingului
strategic al produsului cărora li s-a alăturat managementul proiectului si analiza a ceea ce conține acesta, s-
au determinat potențialii clienți si nevoile acestora. In cadrul capitolului „Proiectare conceptuala” au fost
dezvoltate mai multe variante ale produsului având in vedere datele capitolelor anterioare, finalizându-se cu
alegerea unui singur concept cu specificațiile si calitățile dorite. Luând in considerare impactul asupra
mediului se vor utiliza materiale ușor reciclabile cu o rezistenta mare la impact, ușor de printat, folosind
imprimarea 3D.

1. INTRODUCERE
O problema de actualitate o reprezintă igiena din spațiile publice, cele sterile sau spațiile unde
sensibilitate reprezintă un grad înalt pentru bunăstarea sănătății umane, menținerea acesteia fiind
esențială. Spațiile care au sensibilitate ridicata pot să fie: spitalele, cabinetele stomatologice, creșele,
azil de bătrâni, hoteluri, muzee ș.a.m.d.
Igiena reprezintă păstrarea curățeniei, însă și împiedicarea răspândirii bacteriilor. Acest domeniu
fiind studiat și în continuă dezvoltare, ar fi bine să știm că pentru această problemă s-a dezvoltat
“Aparatul de încălțat botoșii”.
În proiectarea unui nou produs, trebuie găsită soluția care sa satisfacă o problema, in acest caz
problema noastră este îndepărtarea manuală a botoșilor, ea fiind considerată neigienică și cu un grad de
expunere asupra unor bacterii.
Pentru rezolvarea problemei am aplicat diferite metode de analiza, creativitate precum metoda
brainstorming, ghidul de interviu, metoda Delphi si metode analitice.

2. MARKETINGUL STRATEGIC AL PRODUSULUI


Piața este definita ca totalitatea vânzărilor si a cumpărărilor dintr-o zona sau regiune. Zona sau
regiunea poate fi globala, regional, urbana e.t.c.
Oportunitatea pe piață, reprezintă o investiție într-un domeniu in care se poate dezvolta o afacere
cu un potențial mare de succes. În urma unei cercetării se afla numarului de unitatii sanitare ce sunt
dotate cu un aparat/disperser de încălțat botoșii, așa se ajunge și la un număr de potențiali clienți. În
urma articol prezentat pe pagina WALL-STREET[1.2] se cunoaște faptul că la sfărșitul anului 2016, pe
teritorului României erau 38622 unității sanitare. O analiză de teren personală ne arată ca 3 din 4 spitale

1
Specializarea Inginerie Economica si Managemenul Afacerilor, Facultatea IMST
2
Specializarea Inginerie Avansata Asistata de Calculator, Facultatea IMST
3
Specializarea Inginerie Proiectarii si fabricarii Produselor, Facultatea IMST
4
Specializarea Ingineria Nanostructurilor si Proceselor Neconventionale , Facultatea IMST
Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2020

sunt dotate cu disperser pentru botoșii. Un simplu calcul ne duce la număr de 28966 unității sanitate
dotate cu aceste aparate, fie ele manuale sau automate.

3. MANAGEMENTUL PROIECTULUI
Managerul de proiect poate monitoriza desfășurarea proiectului pe baza rapoartelor asupra
performanțelor, care arată ce s-a realizat, față de plan. Rapoartele asupra performanțelor trebuie să
conțină informații asupra schimbărilor scopului, asupra programării, asupra costurilor și calității.
Există mai multe tipuri de rapoarte utilizate pentru monitorizarea proiectului:
- liste de activități, cu procentaje de îndeplinire;
- analize în timp ale proiectului;
- grafice-rețea;
- diagrame Grantt de eșalonare calendaristică a activităților;
- rapoarte de execuție lunare, trimestriale, semianuale sau anuale, pentru proiecte pe termen lung.

3.1 Managementul operativ al proiectului


Acesta se ocupa cu rețeaua logica prin care se înțelege reprezentarea grafica a unor elemente
particulare pentru managementul proiectului precum activități, durate sau resurse. Ele pot fi compuse
în diferințe forme iar cu ajutorul lor, se pot identifica mai ușor problemele ce apar în proiect. Legătura
ce există între două activități ale proiectului este reprezentată cu o săgeată. Din punct de vedere
cronologic exista trei situații:
- predecesorul este înaintea succesorului;
- predecesorul este în paralel cu succesorul;
- predecesorul se afla în urma succesorului.
Există patru tipuri de legături, sfârșit – început (S-I); început – început (I-I); început – sfârșit (I-
S) și sfârșit - sfârșit (S-S).
Acesta se ocupa si de tabelul rețelei logice, realizarea rețelei logice, se calculează datele “Cel mai
devreme” si “Cel mai târziu” de realizarea a proiectului, se stabilește marja , care consta in determinarea
activităților ce alcătuiesc drumul critic pentru rețeaua analizata si ultima faza a capitolului reiese lisajul
planului de sarcini.
Managamenetul operativ il realizam cu ajutorul soft-ului “Microsoft project”. Anexa 1.1
Pentru aceasta etapa, am creat in meniul “Project”→ “Change Working Time” , un calendar
personalizat, ce contine vacanta de iarna, ca zile nelucratoare (fig 1) . Zile lucratoare fiind cele din
cursul saptamanii o ora/zi, săptămâna 5 s-au lucrat 2h/zi.

Fig 1. Microsoft Project, nonworking days


Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2020

3.2 Analiza financiara estimativa a costului


Initial echipa a avut un numar de 9 concepte, însă în urma analizei financiară, design și
răspunsurile chestionarului Anexa 1.2, concepte 8 și 9 au cel mai mic pret de fabricare. (Fig. 2 & Fig.3)

Fig 2. Concept 8 Fig 3. Concept 9

În momentul fabricării protipului s-a observat că forma optimă pentru stocarea botoșilor este
conceptul numărul 9 .
După crearea protopilui optim se realizează analiza financiară a acestuia Anexa 1.3.

4. STABILIREA SPECIFICAȚIILOR
4.1. Matricea cerințe – Caracteristici de calitate
Fiecarui produs ii sunt atribuite anumite caracteristici de calitate. În vederea identificări acestora
am folosit metoda matricei QFD. Conform creatorilor, metoda QFD se poate utiliza atât pentru produse
tangibile cat si pentru servicii intangibile, incluzând bunuri fabricate , industria serviciilor, produse
software, proiecte IT, dezvoltarea produselor și îngrijirea sănătății, practic in toate domeniile. In
practica casa calitătii este formata din următoarele părti: cerințele clienților, caracteristicile tehnice
masurabile, matrice de relații, matrice de corelație tehnica ( numita si acoperiș), secțiune a prioritatilor
si țintelor.
Matricea QFD pentru dispozitivul de descălțat si stocat botosei este prezentata in anexa 2.1.
4.2. Performanțe ale produselor concurente
In vederea dezvoltari unui produs relatia dintre produsul nou si produsele existente este esentiala.
Pentru fundamentarea deciziilor de pozitionare pe piata a noului concept trebuie obtinute informatii
despre produsele asemanatoare. Informatiile mentionate sunt legate de modul de lucru, materialul
folosit, priinciipile ce stau la baza functionarii produsului, dimensiunile si designul.
În urma analizei dispozitivelor de încălțat, observam ca dimensiunea medie este de 80x60x30,
acestea sunt realizate pentru incaltarea a 30-40 perechi de pantofi (60-80 buc botoșei), astfel viitorul
dispozitiv trebuie să reușească să îndepărteze cel puțin 40-55 perechi de botoșei.

5. PROIECTAREA CONCEPTUALĂ
5.1. Funcția generală și funcțiile componente
Toate produsele existente au o funcție generală pentru care au fost produse. Plecând de la nevoia
principală identificată, s-a stabilit că funcția generală a produsului dezvoltat este de a descălța și stoca
botoseii de unica folosință.
Funcția generală identificată mai sus este supusă unui proces de analiză din care va rezulta
funcțiile principale și funcțiile secundare. Funcțiile principale, notate cu ∅𝑖 , sunt însușiri ale produsului
dezvoltat care determină funcția generală. Funcțiile secundare, notate cu ∅𝑖𝑗 , rezultă din interacțiunea
funcțiilor principale.
Arborele funcțional pentru „Dispozitivul de descălțat și stocat botoseii (DDSB)” este următorul:
Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2020

Ø = descaltarea si stocarea botoseilor de unica folosinta


∅1 = Descaltarea botoseilor
∅11 = permite actionarea
∅12 = procesarea botoseilor
∅13 = asigura descaltarea
∅2 = Stocarea botoseilor
∅21 = ofera informatii asupra gradului de incarcare
∅22 = stocarea botoseilor
∅3 = Golirea botoseilor
∅4 = Estetica DDSB
∅31 = aspectu exterio
∅32 = dimensiunile
∅5 = Să fie sigur in utilizare
∅6 = Asigura mutarea
∅7 = Sa fie asigurata mentenanta
∅8 = Fiabilitate sporita

În urma analizei funcțiilor principale se observă că nu toate funcțiile sunt la fel de importante. În
tabelul următor sunt reprezentate doar funcțiile critice, cele ce le corespund nevoile și mărimile cu
importanță maximă (5).
Tabelul 1. Funcțiile critice
Nr. funcției Funcțiile critice ale produsului dezvoltat
∅1 Asigura descaltarea
∅2 Stocarea botoseilor
∅3 Permite mutarea
∅4 Design
∅5 Asigura golirea accesibila

5.2. Cercetare externă pentru identificarea de soluții constructive cunoscute


Pentru a verifica brevetele in legătură cu produsele similare am utilizat
https://patents.google.com/, de aici am găsit următoarele brevete și patente.
Automatic shoe cover dispenser with shoe cover cartridge
Inventator: XU LIANG JIE
Application number: EP15188681
‚,Un cartuș de acoperire botosei , figura 2, include două brațe de ghidare și o multitudine de bride
suprapuse într-o manieră secvențială pentru a defini un botoșel in așteptare și un botos care va urma.
Din fața și din spatele unități de centralizare sunt furnizate la părțile frontale și posterioare a fiecăruia
dintre capacul patinei, și sunt cuplate prin culisare cu brațele de ghidare într-o poziție pe care unitatea
de interblocare frontală la capacul cuplei următor se află în fața unității de centralizare din spate la
capacul cuplei stand-by dea lungul brațelor de ghidare. Prin urmare, atunci când botoșelul in așteptare
este tras pentru eliberarea, botosul ulterior este tras de botoselul de așteptare pentru a distribui botoseii
într-o ordine secvențială.’’[4]

Fig. 2. Patent 1 Fig. 3 Patent 2


Automatic shoe cover dispenser
Inventator : XU LIANG JIE
Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2020

Application number: US20070729590 20070328


,,Un dispencer automat de livrat botosei, figura 3, include un aranjament de alimentare botosei
care deține o multitudine de botosei, având o deschizator de pantof, un mecanism de apasare și un
mechanism de acționare. Mecanismul de tragere este capabil de a trage unul din botos pentru a fi gata
pentru purtarea pe un pantof al unui utilizator. Mecanismul de conducere include o pedală aranjată în
sus și în jos, in mod mobil pentru ca pantoful utilizatorului să-și intensifice pe acesta și un dispozitiv
pentru acționarea mecanismului de tragere pentru a elibera botoseii care sunt in așteptare la pedală și
extinderea deschiderii botosului de așteptare pentru a fii suficient pentru ca pantoful utilizatorului sa fie
re plasat in dispozitiv.’’[5]
În urma unei cautări pe internet nu am găsit patente asupra unor dispozitive de descaltat automat
botoșoi, și nici produse asemanatoare cu cel pentru care realizam cercetarea. Pentru a vedea princiile
de functionare și anumite specificații tehnice precum dimensiunile, numărul de bucăți de botoși de la o
încărcare evidențiem câteva produse similare.
,,Dispenser-ul de protectie pentru pantofi are un design simplu, figura 4. Este realizat dintr-o
carcasa de aluminiu cu manere nichelate, pentru portabilitate, iar in interior se regasesc elemente din
plastic pentru fixarea botoselului. Dispozitivul are un design placut si simplu, este fiabil si foloseste
huse de unica folosinta. Aparatul este destinat pentru zonele unde trebuie pastrat un nivel corespunzator
de dezinfectie si curatenie.’’[6]

Fig. 4 Dispenser-ul automat Fig. 5 Dispenser-ul automat


,,Dispenser-ul automat din aluminiu cu mecanism metalic este usor de folosit, figura 5, durabil
si nu are nevoie de alimentare la curent electric. Utilizatorii trebuie doar sa calce in aparat si sa apese
ușor in jos si un botosel va acoperi imediat pantofii. Se utilizeaza in spitale si institutii medicale fiind
o modalitate rapida si facila pentru a menține mediul steril.’’[7]
6.3. Cercetare internă pentru soluții constructive noi
În vederea realizării produsului se găsesc mai multe soluții tehnice ce pot realiza cu ușurință
funcțiile critice. Soluțiile găsite pentru produsul nostru sunt trecute în următorul tabelul 2.
Tabelul 2. Soluții tehnice și conceptuale
Ofera informati Asigura
Asigura Stocarea Permite
descaltarea asupra gradului Design golirea
botoseilor mutarea
de incarcare accesibila
Aspirația Sac de gunoi Recipient
botoseilor atașat Fără afișare usor de
Manere de Diferite forme
Crearea vidului Recipient de Ecran de afișare îndeprtat
transport constructive
Brate mecanice depozitare Bec luminos Sac de
Clesti mecanici depozitare
Conceptele generate individual și de grup s-au realizat prin combinarea soluțiilor tehnice
prezente în tabelul anterior și sunt prezentate în figurile următoare.
Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2020

Concept 1 Concept 2 Concept 3

Concept 4 Concept 5 Concept 6

Concept 7 Concept 8 Concept 9

6.4. Expluatarea sistematică


Trierea concepetelor sa realizat prin matrice decizionala in raport cu un concept de referinta.
În urma analizei de triere a conceptelor, au fost selectate trei concepte integrale ale produsului. Acestea
sunt conceptul 9, care reiese direct din matricea trierii, și conceptele 6 și 8 ce suferă cate o îmbunătățire.
În tabelul 3 din anexa 2.2, am stabilit lista criteriilor de evaluare a conceptelor, cu o precizie
mai ridicată decât în cazul trierii. De asemenea, pentru fiecare criteriu am stabilit și subcriteriile
asociate, ținându-se cont de nevoile clienților. În tabelul 4 din anexa 2.3 am realizat matricea de evaluare
a conceptelor și am ales conceptul optim. Conceptul ales este conceptul cu cel mai mare scor obținut în
urma evaluării, acesta fiind CONCEPTUL 9: Dispozitiv de descălțat și stocat în saci reciclabili de
unică folosință, cu formă constructivă neregulată.

7. PROIECTAREA DETALIATA (introducere) [8]


Faza de proiectare detaliata include specificarea completa a geometriei, materialelor și
tolerantelor tuturor reperelor produsului și identificarea tuturor componentelor standardizate ce trebuie
procurate de la furnizori.
7.1 Proporționare, forme, dimensiuni și tolerante
Informațiile despre forma preliminara a produsului primite de la departamentul de Proiectare
conceptuala/Arhitectura, trecând prin etapa de proporționare, aplicarea dimensiunilor și tolerantelor,
stabilesc gradul de Tehnologicitatea al produsului, respectiv daca produsul este funcțional.
Daca produsul rezulta a fi nefuncțional din punct de vedere tehnologic și funcțional,
departamentul de Proiectare detaliata, împreună cu departamentul de Proiectare conceptuală /
Arhitectura stabilesc împreună care sunt cauzele și le găsesc o rezolvare rapida, economica (fără un
foarte mare impact asupra produsului).
Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2020

7.2 Definirea elementelor de design industrial [9]


Designul produsului privește toate atributele care definesc valoarea acestuia: utilitate, siguranța
în exploatare sau folosire, dimensiune și greutate, întreținere, formă, culoare, stil, personalitate ș.a.
Pentru activitatea de marketing, un interes aparte, din perspectiva designului, au: forma, culoarea, stilul
și personalitatea*. Forma unui produs, din punctul de vedere al esteticii industriale, depinde de
funcționalitate, de materialele și forțele care acționează asupra lui, reliefând, astfel, o legătură directă
între structura internă și externă a acestuia.
Dincolo de determinările economice și tehnice, deosebit de importante pentru forma produsului,
se delimitează, mai ales, caracteristicile estetice, acestea din urma constituind parametrul dominant al
vânzărilor lui. De altfel, chiar competivitatea se traduce, în general, câțiva parametri economici, tehnici
și estetici. Înseamnă că produsul nu poate fi privit doar ca un simplu obiect de fabricație în serie; el
trebuie gândit și analizat în complexitatea sa: de la creație, producție, vânzare, garantarea întreținere,
comportare în consum.
7.3 Stabilirea materialelor [10]
Alegerea materialului convenabil este o etapa importanta într-un proces de proiectare deoarece
reprezintă decizia crucială care leagă calculele dintr-un proiect ingineresc de realizarea efectiva a unui
produs.
Deoarece procesul de fabricare al componentelor este printarea 3D, materialul folosit este
PoliLactic Acid sau filament PLA.
7.4 Elaborare desene de ansamblu și de execuție
Desenul de ansamblu [11]
Desenul de ansamblu este reprezentarea grafică a unui complet de elemente (piese) legate
organic şi funcţional între ele.
Prin desenul de ansamblu trebuie să se stabilească:
1) forma şi poziţia pieselor componente;
2) modul de asamblare a pieselor între ele;
3) modul de funcţionare a ansamblului;
4) dimensiunile de gabarit, de cuplare, de instalare şi de funcţionare.
Desenul de executie [12]
Desenul de execuţie este un desen întocmit la scară, care în afară de reprezentările piesei conţine
informaţiile necesare pentru fabricarea acesteia: materialul, cerințele tehnice, tratamentul termic etc.
Desenul de execuţie se întocmeşte cu respectarea regulilor de proiectare, de cotare şi a semnelor
convenţionale.
Deoarece dispozitivul este realizat in proportie destul de ridicata din materiale plastice in
figurile urmatoare sunt prezenate cateva tipuri de asamblari tip LEGO:

Fig 1. Asamblare 1 Fig 2. Asamblare 2


Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2020

Fig 3. Asamblare 2

8. FABRICAREA - TESTAREA PROTOTIPULUI PRODUSULUI [13]


Procesul de fabricație este un proces de producție prin care se obține un produs fabricat.
Procesul de fabricație cuprinde diferite procese tehnologice între care există legături
funcționale, procese prin care se realizează transformarea succesivă a materiei prime sau
semifabricatelor în produse finite. În cazul produselor mecanice, procesul de fabricație este constituit
din următoarele categorii de procese tehnologice.
Pentru produsul ales, procesul de fabricație reprezintă printarea 3D a componentelor din plastic
/ PLA si achizitionarea componentelor metalice / electrice.
Testarea prototipului [14]
1. Simulează produsul real
2. Provoacă la crearea de idei noi
3. Previne orice problemă majoră
4. Planificare
5. Este rapid și ușor de creat

Fig 4. Obtinerea produsului final

9.1 Omologarea unui produs


În cadrul procesului de fabricare a unui nou produs, o etapa importantă o reprezintă omologarea.
Conform DEX omologarea reprezintă un proces în care se confirmă, în baza unei autorități conferite de
lege, valoarea sau autenticitatea unui act scris, sau de a accepta un tip de produs și a de aproba fabricarea
lui. Astfel, putem concluziona că, omologarea reprezintă activitatea de confirmare, pe baza de încercări
și probe, a faptului că produsul corespunde cu cel proiectat. Acest proces se desfășoară în mai multe
faze respectiv, omologarea preliminară, denumită și omologare de prototip, și omologarea finală, de
serie zero.[15]
Omologarea preliminară are ca și scop supunerea produsului la încercări pentru a determina
dacă acesta corespunde tuturor cerințelor, nevoilor dar și dacă se încadrează în normele de calitate.
Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2020

Omologarea finală se încheie cu un proces verbal unde sunt menționate denumirea și


caracteristicile produsului, constatările și aprecierile comisiei, pe baza acestuia produsul putând fi
introdus în producție și comercializat.
Procesul de omologarea a unui produs este realizat de o către o comisie de omologare care poate
fi o comisie internă, formată din specialiști interni sau externi. [15]
Etapele procedurii de omologare
Procedura de omologarea se poate împărți în mai multe etape, unde se verifică dacă:
• procesul tehnologic se desfășoară în conformitate cu documentația tehnologică ;
• fluxul de producție utilizat pentru prototip este același cu cel care va fi utilizat pentru
producția de serie;
• la obținerea produsului sunt îndeplinite normele de consum de materii prime;
• se aplică tehnologia de control de calitate prevăzută în documentația tehnologică;
Astfel, fabricarea de serie a noului produs se realizează după finalizarea omologării, care atestă
că procesul tehnologic este adecvat obținerii produselor, că personalul de execuție este instruit pentru
noul proces de producție și că produsul corespunde normelor de calitate impuse de beneficiar. [16]
Comisia de omologare - stabilită conform unei proceduri specifice - se compune din
reprezentanți ai producătorilor, beneficiarilor/consumatorilor, unităţilor de cercetare-proiectare,
laboratoarelor acreditate pentru testare, ministerelor, departamentelor sau altor unităţi interesate.
Se va întocmi un proces verbal de omologare prezentat în Anexa 4.1.
9.2. Utilizarea produsului
Managementul ciclului de viață a unui produs este procesul gestionării întregului ciclu de viață
al produsului, de la concepție, trecând prin proiectare și fabricație, până la service și eliminarea de pe
piață.
Ciclul de viață al produsului se referă la durata medie de viață a unui produs(produsele se nasc,
se dezvoltă, ajung la maturitate și apoi îmbătrânesc); în funcție de perioada din viață în care se află
produsul, sunt influențate și vânzările acestuia. In acest sens (al vieții comerciale),ciclul de viață al
produsului reflectă evoluția în timp a volumului de vânzări ale produsului și reprezintă intervalul de
timp dintre momentul apariției produsului pe piață și cel al dispariției sale definitive din arena
schimbului de mărfuri.
Dispozitivul de îndepărtat și stocat botoși vine însoțit de cartea produsului unde sunt date
instrucțiunile de utilizare.
9.3. Comercializarea produselor
In planul mondializării piețelor, al diversificării și înnoirii ofertei de mărfuri, precum și sub
impactul dezvoltării rapide a științei și tehnicii, facilitată de progresele înregistrate în toate domeniile,
pe fondul creșterii exigențelor clienților și ale societății, calitatea produselor și serviciilor s-a impus ca
factor determinant al competitivității.
Siguranța și calitatea produselor devin priorități majore în toată lumea. Aceste atribute
devin factori cheie în diferențierea produselor. Deși există standarde și norme naționale și internaționale
care ajută produsul să se mențină la un anumit nivel, sunt necesare și semnale directe, vizibile, care să
fie transmise consumatorilor.
Comercializarea produselor în spațiul Comunității Europene este condiționată de aplicarea
marcajului CE. Pentru a se putea aplica marcajul CE, pe fiecare categorie de produse, există o directivă
europeană sau regulament european, care detaliază cerințele ce trebuie îndeplinite de produse care se
vor a fi comercializate în spațiul european. Un produs poate face obiectul mai multor directive sau
regulamente europene, atunci el trebuie să îndeplinească cerințele din toate reglementările aplicabile.[6]
Pentru dispozitivul de îndepărtat și stocat botoși acesta se supune Directivei 93/465/CEE, ce
face legătura la comercializarea și aplicarea marcajului CE, prezentată în Anexa 4.2.
9.4. Reciclarea produselor
Reciclarea deşeurilor se poate defini ca operație de valorificare prin care materialele sunt
transformate în materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru
alte scopuri. [17]
Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2020

Reciclarea este un concept al secolului XX și a apărut ca una din posibilitățile de a limita risipa
și de a utiliza mai eficient resursele. În domeniul reciclării se impun următoarele strategii:
1. Prevenirea formării deșeurilor;
2. Valorificarea deșeurilor prin optimizarea sistemelor de colectare;
3. Eliminarea finală a deșeurilor care nu și-au găsit o valorificare.
Dispozitivul de îndepărtat și stocat botoși este marcat cu Directiva 2002/96/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
(DEEE), prezentată în Anexa 4.3.
Obiectivul principal al legislaţiei privind DEEE este prevenirea producerii de DEEE şi, în plus,
refolosirea, reciclarea şi alte forme de recuperare a acestor deşeuri, astfel încât să se reducă volumul de
deşeuri eliminate. Legislaţia DEEE se aplică echipamentelor electrice şi electronice, cu condiţia ca
echipamentul în cauză să nu fie parte componentă a unui alt tip de echipament care nu intră în sfera de
aplicare a prezentei directive. Astfel, a fost realizat un pașaport de reciclare pentru dispozitivul de
îndepărtat și stocat botoși, prezentat în Anexa 4.4.
10. PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Proprietatea intelectuală este ansamblul drepturilor asociate activităţii intelectuale în domeniul,
literar, artistic şi ştiinţific. Proprietatea intelectuală, spre deosebire de proprietatea în general, care este
legată de posesia bunurilor materiale, a fost consacrată ca o realitate obiectivă având în vedere “bunurile
spirituale”. Ea cuprinde două categorii :
• Proprietatea literară, artistică și științifică;
• Proprietatea industrială; [18]
În cadrul acestui proiect de disertație drepturile de autor și proprietate intelectuală sunt
reprezentate în Anexa 4.4.

11. ELABORAREA CĂRȚII PRODUSULUI


Dispozitivul de îndepărtat și stocat botoși vine însoțit de cartea produsului, manual de utilizare,
certificatul de garanție, unde vor fi prezentate atât instrucțiunile de utilizare, detalii privind siguranța,
reciclare, dar și informații cu privire la garanție și asistență în utilizarea produsului. O parte dintre
acestea sunt prezentate în Anexa 4.5.
Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2020

Bibliografie

1. Ulrich, T., Eppinger, D., Product Design and Development


1.2.*** https://www.wall-street.ro/articol/Social/212839/cate-unitati-sanitare-din-mediul-privat-si-
public-sunt-in-roamania.html
2.***https://www.diflora.net/importanta-reciclarii-
deseurilor/?fbclid=IwAR18jdPUAzhfYfnNvQ7Pc_muh0V_ypfw68oH6GoBDcxlkBGKYYF0LXY5Bvk,
accesat la data de 03.03.2019
3 . ***https://www.3dhubs.com/knowledge-base/fdm-3d-printing-materials-compared , accesat la
data de 10.04.2019
4 . ***https://patents.google.com/patent/EP3009024B1/en?q=Shoe&q=Cover&q=Dispenser&q=Sho
e&q=Cover&q=Cartridge&oq=Shoe+Cover+Dispenser+with+Shoe+Cover+Cartridge, accesat la data
de 10.04.2019
5 . ***https://patents.google.com/patent/US9193519B2/en?q=Automatic&q=shoe&q=cover&q=dispe
nser&oq=Automatic+shoe+cover+dispenser, accesat la data de 10.04.2019
6 . ***https://www.emag.ro/dispenser-botosei-de-unica-folosinta-trafic-mic-ms-106-ms106/pd/ DQ7
TMLBBM/ , accesat la data de 08.04.2019
7 . ***https://arra-store.ro/dispenser-automat-acoperitori-pantofi-trafic-mediu-ms-603.html, accesat la
data de 09.04.2019
8 . *** http://www.rasfoiesc.com/business/management/Proiectarea-si-dezvoltarea-
int29.php
9. *** https://www.scribd.com/document/377991597/Referat-Design-industrial
10.***http://www.informatiiprofesionale.ro/productie/produs/alegerea-materialelor-
in-proiectare
11.*** https://www.scribd.com/doc/113528520/DT-tema-8-Desen-de-Ansamblu
12.*** https://www.scribd.com/doc/113528842/DT-tema-7-Desen-de-Executie
13.*** https://ro.wikipedia.org/wiki/Proces_tehnologic
14.*** https://www.todaysoftmag.ro/article/1369/importanta-realizarii-de-prototipuri
15. ***http://www.creeaza.com/referate/management/Managementul-dezvoltarii-unui-174.php
16.*** http://bestsmart.ro/ro/blog/un-pas-in-dezvoltarea-strategica-introducerea-unui-produs-nou/
17.***http://www.scritub.com/management/marketing/CICLUL-DE-VIATA-AL-PRODUSULUI-
21684.php
18.***https://www.upt.ro/img/files/inov-tranteh/Elemente_fundamentale_de_Proprietate
Intelectuala-1.pdf
Note de curs
1. Curs Managementul Proiectelor, prof. Magdalena Roșu
2. Curs Managementul Vanzarilor Si Strategii De Marketing, prof. Maghiari Victor
3. Curs Dezvoltarea Produselor 1, 2, prof. Doicin Cristian
Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2020

ANEXA 1.1
Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2020

ANEXA 1.2
Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2020
Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2020
Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2020
Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2020

ANEXA 1.3
Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2020

Anexa 2.1
Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2020

Anexa 2.2 Tabelul 3. Stabilirea ponderilor criteriilor


Nr. criteriu Criteriu de selecție Ponderea [%]
1 Descaltarea botoseilor 20
1.1. permite actionarea 7
1.2. procesarea botoseilor 6
1.3. asigura descaltarea 7
2 Stocarea botoseilor 20
2.1. ofera informatii asupra gradului de incarcare 9
2.2. stocarea botoseilor 11
3 Ușurința folosirii 20
3.1. golirea botoseilor 5
3.2. ușurința utilizarii 5
3.3. ușurința mutării 3
3.4. ușurința curățării 3
3.5. siguranță în utilizare 4
4 Design și ergonomie 10
4.1. aspect plăcut 3
4.2. proporționalitatea formelor 2
4.3. dimensiuni de gabarit 2
4.4. aderenta cu suprafata podelei 3
5 Universalitate 10
5.1. dimensiuni diferite al incaltamintei 5
5.2. diverse spatii de operare(spital, scoala) 5
6 Ușurința fabricării 5
6.1. forma de prelucrat 2
6.2. tipul materiei prime 3
7 Cost 15
7.1. costul fabricării 15
Anexa 2.3 Tabelul 4. Matricea de evaluare a conceptelor
Concepte
Criterii
Conceptul 6 Conceptul 8 Conceptul 9
Cr 1.1. 7 3 0.21 3 0.21 3 0.21
Cr 1.2. 6 3 0.18 3 0.18 5 0.30
Cr 1.3. 7 3 0.21 3 0.21 3 0.21
Cr 2.1. 9 2 0.18 3 0.27 5 0.45
Cr 2.2. 11 4 0.44 3 0.33 4 0.44
Cr 3.1. 5 3 0.15 3 0.15 5 0.25
Cr 3.2. 5 3 0.15 3 0.15 3 0.15
Cr 3.3. 3 4 0.12 3 0.09 4 0.12
Cr 3.4. 3 4 0.12 3 0.09 4 0.12
Cr 3.5. 4 3 0.12 3 0.12 3 0.12
Cr 4.1. 3 2 0.06 3 0.09 4 0.12
Cr 4.2. 2 5 0.10 3 0.06 5 0.10
Cr 4.3. 2 5 0.10 3 0.06 5 0.10
Cr 4.4. 3 3 0.09 3 0.09 2 0.06
Cr 5.1. 5 3 0.15 3 0.15 3 0.15
Cr 5.2. 5 3 0.15 3 0.15 3 0.15
Cr 6.1. 2 3 0.06 3 0.06 3 0.06
Cr 6.2. 3 3 0.09 3 0.09 3 0.09
Cr 7.1. 15 4 0.60 3 0.45 2 0.30
∑ - - 3.28 - 3.00 - 3.50
Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2020

ANEXA 3.1.
Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2020

ANEXA 3.2.
Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2020

ANEXA 3.3.
Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2020

ANEXA 4.1

Proces verbal de omologare pentru “Dispozitiv de îndepărtat și stocat botoși“

Comisia de omologare alcătuită din ..............s-a reunit în cadrul facultății F.I.I.R, în


vederea omologării seriei zero “Dispozitiv de îndepărtat și stocat botși”.
Obiectul omologării este realizat în cadrul disertaţiei din F.I.I.R Politehnica – București.
Comisia:
- A ascultat expunerea echipei formată din Badea Iulia Georgiana, Bîrsan Sebastian Vasile, Tică
Andrei Petruț și Bulău Oliviu Ștefan cu privire la principiile care stau la baza funcţionării
dispozitivului de îndepărtat și stocat botoșii, precum şi modul în care a fost conceput şi realizat
echipamentul.
- A examinat dosarul de omologare.
- A examinat seria zero a dispozitivului de îndepărtat și stocat botoșii, exemplarul disponibil fiind
pus în funcţiune.
- A examinat documentaţia de prezentare şi instrucţiunile de utilizare ale dispozitivului.
Comisia a constatat că:
- Elaborarea noii soluţii este justificată sub raport ştiinţific și tehnic.
- Dispozitivul corespunde datelor și caracteristicilor tehnice din proiect.
În urma discuţiilor purtate, comisia omologhează dispozitivul de îndepărtat și stocat botoși .

Mențiuni:

Acest document s-a încheiat în două exemplare originale, unul pentru partenerii proiectului
și unul pentru Universitatea Politehnică.

Data: Semnătura 1: Semnătura 2:


Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2020

ANEXA 4.2.
Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2020

ANEXA 4.3.
Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2020

ANEXA 4.4.

ID Creat
1 Producător
Numele Companiei Studenți F.I.I.R
Adresă Splaiul Independentei nr. 313
Sector 6, Bucurest
Oraș Ilfov
Țară România
2 Informații dispozitiv
Imagine produs

Nume Brand DISB 1


Număr model 1
Greutatea produsului 10 kg
Dimensiunile produsului 800 x 300 x 380
Înlăturarea echipamentelor Electrice și Electronice
Acest simbol ce se poate observa și atât pe produs cât și pe manualul de utilizare și garanție, sau/și
pe ambalajul dispozitivului indică faptul că acest produs nu va fi tratat ca un deșeu ce trebuie
aruncat la gunoi.
Pentru mai multe informații despre trimiterea, preluarea și reciclarea acestui produs, va rog să
contactați magazinele specializate locale. Prin faptul că reciclați acest produs corect, veți ajuta la
prevenirea potențialelor consecințe negative ale mediului înconjurător și a sănătății omului, ce
poate fi altfel cauzat de manipularea incorecta a aruncării acestui produs.
Reciclarea acestui material va ajuta la conservarea resurselor naturale.
Dacă dispozitivul conține părți ce pot fi îndepărtate ușor precum baterii sau acumulatori, vă rugăm
să le reciclați separat în acord cu cerințele locale

3
Produsul conține materiale / componente sub sau cu:
Daca DA specifică
Presiune
Lichide (vă rog specificați
sub)
Gaze (vă rog specificați sub)
Arcuri „ascunse” sau alte elemente ce pot
răni
Risc de explozie în timpul tratamentului )
Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2020

Risc de foc în timpul tratamentului


Alte riscuri (vă rog specificați sub)
Produsul conține materiale/componente ce vor fi îndepărtate
Daca DA specifică
Polychlorinated biphenyls (PCB)
conține
condensatori
Componente ce conțin mercur, cum ar fi
întrerupătoare sau lămpi
Acumulator
Plăci de circuit printate cu suprafață
mai mare de
100mm
Cartuș de toner, lichid sau pastă, sau colorat
Plastic ce conține substanțe ignifuge
bromurate
Tuburi catodice
Chlorofluorocarbons
(CFC)
,
hydrochlorofluorocarbons (HCFC) sau
hydrofluorocarbons (HFC), hydrocarbons (HC
Lămpi cu emisii de gaz
LCD u o suprafață mai mare de 100 cm2 și
toate
acele emisii de gaz eliberate de lămpi
Cabluri electrice externe
Componente ce conțin substanțe radioactive
Cadmiu si compușii săi
4 Creat
Componentă Buc. Material Detalii
Placă PAL 1 Lemn
Motor aspirator 1 Oțel+ Cupru+ABS
Carcasă aspirator 1 ABS
Șurub motor 6 Oțel
Reducție 1 ABS
Cot 3 ABS
Țeavă metalică 1 Oțel
Ghiveci 1 PL
Țeavă plastic 2 ABS
Cablu 1 Aluminiu
Conductor 1 ABS
Prindere rapidă 1 PC
Senzor 1 ABS
Contactor 2 PC
Șurub 4 Oțel
Colier ZIPP 4 ABS
Filtru 1 PP
Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2020

ANEXA 4.5.

Dispozitiv pentru descălțarea și stocarea botoșeilor de unică folosință

Acest dispozitiv este destinat descălțării și stocării botoșeilor de unică folosință.

Figura 10. Dispozitiv pentru descălțarea și stocarea botoșeilor de unică folosință

ATENȚIE! Înainte de utilizarea produsului vă rugăm să citiți cu atenție


instrucțiunile de utilizare ale produsului .
CUPRINS

1. Informații generale
2. Elemente componente
3. Utilizare
4. Întreținere
Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2020

Vă mulțumim că ați optat pentru achiziționarea produsului nostru


“Dispozitiv pentru descălțarea și stocarea botoșeilor de unică folosință

Figura 11. Descălțarea botoșeilor

1. INFORMAȚII GENERALE

Dispozitiv pentru descălțarea și stocarea botoșeilor de unică folosință corespunde


cerințelor și reglementărilor europene și internaționale în vigoare.
Descrierea dispozitivului
Acest dispozitiv este un produs nou, care se adresează instituțiilor unde este necesar
menținerea unui grad înalt de curățenie . Poate fi utilizat de orice persoană, indiferent de sex
, nivel de pregătire; recomandat persoanelor cu vârste cuprinse între 10-80 de ani.
Dispozitivul este conceput pentru îndepărtarea botoșeilor de unică folosință utilizat în
instituții precum muzee, cabinete medicale dar și instituții publice.

2. ELEMENTELE COMPONENTE

Elementele componente ale dispozitivului sunt:

1. capac superior;
2. compartiment stocare botoși;
3. suport picior;
4. buton întrerupător;
5. motor;
6. senzor de mișcare;
7. cablu alimentare;
8. stecher
9. LED- atenționare
Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2020

Figura 12. Elementele componente ale dispozitivului

3. UTILIZAREA DISPOZITIVULUI
A. Pornirea aparatului
Aparatul funcționează la 220 V, tensiunea de alimentare de la rețea.
Atenție: Nu atingeți eventualele fire neizolate!
Pornirea se face introducând ștecherul aparatului în priză și apăsând butonul 4.
Aparatul este prevăzut cu un cablu de 4 m. Dacă priza este situată departe de locul unde
amplasați dispozitivul, folosiți un prelungitor.
B. Descălțarea și stocarea botoșilor
1. se așează piciorul pe conturul prestabilit;
2. datorită vacuum-ului produs, botoșii vor fi îndepărtați de pe picior;
3. botoșii vor fi stocați în sacul de depozitare;
C. Evacuarea și înlocuirea sacului de depozitare
1. se ridică capacul;
2. sacul de depozitare va fi evacuat și depozitat în locuri speciale;
3. instalare a unui nou sac de depozitare .
4. ÎNTREȚINEREA DISPOZITIVULUI.
Dispozitivul nu necesită întreținerea specială, aceasta constă în evacuarea sacului plin de
depozitare și curățarea de eventualele depuneri de praf.
Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2020

Figura 13. Evacuarea sacului de depozitare

S-ar putea să vă placă și