Sunteți pe pagina 1din 6

Gradinita PP NR.

1 / Structura PN 6 Hunedoara

Aprobat:
Director, Prof. TEPES CARMEN

Către,
Conducerea Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 1 Hunedoara

Subsemnata, NEGRILA IONELA , coordonatoare la Gradinita PP Nr. 1 / PN


Nr.6 Hunedoara, prin prezenta vă rog să-mi aprobaţi plecarea în excursie cu grupele :
mica, mijlocie si doua grupe mari (31 de copii), în data de 08.04.2015 cu scopul de a
vizita Gradinita P.P.8/Structura P.N. Partos Alba Iulia, ȋn cadrul parteneratului
“Punţile prieteniei”, CETATEA ALBA IULIA, Catedrala “Reȋntregirii Neamului”,
Biserica Catolică.
Traseul ce urmează să-l parcurgem este: HUNEDOARA- ALBA-IULIA dus- întors în
aceeaşi zi.
Copiii vor fi însoţiţi de 4 cadre didactice: Prof. NEGRILA IONELA. Prof.
DAMIAN GINA, Prof. PRODAN SIMONA, Ed. TIUSEAN DORICA .
Menţionez că s-au prelucrat toate normele de securitate în prezenţa părinţilor şi
însoţitorilor pe bază de semnătură a acestora.
În speranţa că cererea mea va fi aprobată, vă mulţumesc anticipat.

Data , Semnătura responabil de


grup,
31.03.2015 Coordonatoare Prof. NEGRILA IONELA
Gradinita PP NR. 1 / Structura PN 6 Hunedoara

Avizat,
I.S.J HUNEDOARA
INSP.SC. PROF. MARIA STEFANIE

Către,
Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara

Subsemnata NEGRILA IONELA , coordonatoare la Gradinita PP Nr.1/ PN Nr.


6 Hunedoara, prin prezenta vă rog să-mi aprobaţi plecarea în excursie cu grupele mica,
mijlocie si doua grupe mari (31 de copii), în data de 08.04.2015 cu scopul de a vizita:
Gradinita P.P.8/Structura P.N. Partos Alba Iulia, ȋn cadrul parteneratului “Punţile
prieteniei”, CETATEA ALBA IULIA, Catedrala “Reȋntregirii Neamului”, Biserica
Catolică.
Traseul ce urmează să-l parcurgem este: Hunedoara- ALBA IULIA dus- întors în
aceeaşi zi.
Copiii vor fi însoţiţi de 4 cadre didactice: Prof. NEGRILA IONELA. Prof. DAMIAN
GINA, Prof. PRODAN SIMONA, Ed. TIUSEAN DORICA .
Menţionez că s-au prelucrat toate normele de securitate în prezenţa părinţilor şi
însoţitorilor pe bază de semnătură a acestora.
În speranţa că cererea mea va fi aprobată, vă mulţumesc anticipat.

Data Director,

31.03.2015 Prof. TEPES CARMEN


Semnătura responabil de grup,
Coordonatoare Prof. NEGRILA IONELA

Tabel cu numele însoţitorilor

Nr. Numele însoţitorilor Am luat la cunoştinţă Semnatură


Crt normele de securitate
1. NEGRILA IONELA
2. DAMIAN GINA
3. PRODAN SIMONA
4 TIUSEAN DORICA
Gradinita PP NR. 1 / Structura PN 6 Hunedoara

PROCES VERBAL

Încheiat azi 30.03.2015 cu ocazia aducerii la cunoştinţa părinţilor de plecarea


copiilor în excursie în data de 08.04.2015 şi prelucrarea normelor de securitate.

Nr. Numele şi prenumele copiilor Numele şi prenumele Semnătura


crt. părinţilor
1 BACIU PATRIK BACIU PETRONELA
2 BUTILA MARIA MELINA BUTILA MARIA
3 CRISTEA IASMINA HUTAN ELENA
4 LACATOS DARIUS LACATOS IRINA
5 MACOVEI ALEXANDRA MACOVEI
6 MICU ALEXIA MOLDOVAN SIMONA
7 MOLDOVAN CRISTIAN MOLDOVAN CRISTINA
8 MIHAI PATRIK MIHAI ANDREEA
9 MAXIM DANIEL MAXIM LAURA
10 RUSAN DARIUS RUSAN DIANA
11 SIMIONSCU DENISA SIMIONESCU DENISA
12 JELEA STEFANIA COTUTIU ANDRADA
13 FRUNZA PATRICIA FURCOI MARIANA
14 IVAN KARINA IVAN MIRCEA
15 IVAN ADRIANA IVAN MIRCEA
16 RADA DENISA RADA DORIN
17 RADA LOREDANA RADA DORIN
18 NICOLAESCU DAVID NICOLAESCU ADINA
19 TINCA IANIS TINCA CORINA
20 IACOB ROXANA IACOB SIMONA
21 HANZI CERASELA HANZI IONELA
22 SAVA STEFANIA SAVA SIMONA
23 SAVA MARCO SAVA SIMONA
24 OPREA ANDREEA TIMIS MARIA
25 STAN FLAVIUS STAN VASILICA
26 BODOR DENIS BODOR RODICA
27 AXINIA ROBERTO AXINIA DORINA
28 PADURAN GESICA MANDRILA LUCICA
29 TRICONICI BIANCA AMBRUS COSMINA
30 BARNOIU CARLA BARNOIU FLORINA
31. DRAGUSIN MARK DRAGUSIN ALEX

Data,
30.03.2015 Întocmit ,
Prof. . NEGRILA IONELA MARIA

Unitatea: GRĂDINIŢA PP NR. 1 / PN NR. 6 HUNEDOARA

Proiectul educational excursie

1. Data desfasurarii excursiei : 08.04.2015


2. Grupul tinta : grupa mica, grupa mijlocie, si doua grupe mari
3. Costul excursiei : 700 RON
4. Mijloc de transport : autobuz asigurat de firma SC CORNUL PREST SRL
5. Traseu: HUNEDOARA- ALBA IULIA
6 Scopul vizitarea Gradinitei P.P.8/Structura P.N. Partos Alba Iulia,in cadrul
parteneratului “Puntile prieteniei”, CETATEA ALBA IULIA, Catedrala “Reintregirii
Neamului”, Biserica Catolica.
7.Organizatorul excursiei: Prof. NEGRILA IONELA MARIA;

Ziua Plecarea din Ora Sosirea în Ora Program de desfăşurare pe ore


localitatea localitatea
04.06 HUNEDOARA 09,00 ALBA - IULIA 10,00 *10,00-11,30
.2010 Vizita la Gradinita P.P.8/Structura P.N.
Partos Alba Iulia – in cadrul parteneriatului
“Puntile prieteniei”
*11,45-13,00
Vizita Cetatea ALBA IULIA(schimbare de
garda)
*13,00-14,00- vizita la Catedrala
“Reintregirii Neamului”, Biserica Catolica
ALBA IULIA 14,00 HUNEDOARA 15,00
8. Colectivul care răspunde de organizarea excursiei
Conducător: Prof. Negrila Ionela
Însoţitori:
1. NEGRILA IONELA
2. DAMIAN GINA
3. PRODAN SIMONA
4. TIUSEAN DORICA

9. Pregătirea pentru excursie s-a făcut: în unitate, în prezenţa părinţilor şi a însoţitorilor;


10. Instructajul cu copii privind securitatea deplasării s-a facut de către Prof. NEGRILA
IONELA fiecare copil şi părinte semnând la data de 30.04.2012 procesul verbal ataşat și
se va relua cu o zi ȋnainte de plecarea ȋn excursie;
11. Asigurarea cazării şi a mesei: nu este cazul;
12. Alte menţiuni cu privire la organazirea şi desfăşurarea excursiei: nu sunt.
Director, Conducătorul excursie,
PROF. TEPES CARMEN PROF. NEGRILA IONELA

Reguli de comportare ȋn excursie

- Nu-și vor schimba locurile decât cu aprobarea ȋnsotitorului;


- La oprire nimeni nu va cobori decat cu aprobare și ȋnsotitor;
- Deplasarea la și de la obiectivele de vizitat se face numai ȋn grup ,
dirijat de șeful de grup;
- Nimeni nu va părăsi grupul;
- Nu se va alerga, ȋmbrânci, ȋmbulzi , nu se vor atinge exponatele ;
- Traversarile nu se vor face numai prin locuri marcate , ȋn grup , sub
supravegherea ȋnsoţitorilor ;
- Se vor anunţa imediat orice indispoziţii fizice , orice absenţi , orice act
de indisciplină;
- Orice nevoie personală sau disconfort va fi anunţat imediat cadrului
didactic ȋnsoţitor.