Sunteți pe pagina 1din 2

RAPORT

PARTENERIAT
„Lăsaţi copiii să vină la mine“

Parteneriat încheiat : între Grădiniţa cu Progarm Prelungit Nr.1 /Structură


Grădiniţa cu Program Normal Nr. 6 Hunedoara şi BISERICA SF.
“PARASCHEVA” HUNEDOARA
SCOPUL PROIECTULUI:
Educarea preşcolarilor în spiritual valorilor moral-creştine, “iubirea de apropape”, “împlinirea
prin fapte bune”, respectarea părinţilor şi a celorlalţi.
OBIECTIVE
- Cunoaşterea aspectului lacaşului de cult ;
- Familiarizarea copiilor cu scrierile religioase ;
- Cunoaşterea unor fragmente din Sfânta Scriptură ;
- Cunoaştera unor obiceriuri creştine specifice marilor sărbători ;
- Formarea virtuţiilor creştine şi cultivarea comportamentului moral-religios;
- Formarea sentimentului de dragoste faţă de Domnul Isus Hrsitoas ;
- Să înveţe poezi , rugăciuni şi cântece bisericeşti;
- Să manifeste un comportament civilizat şi políticos.
DURATA PROIECTULUI:
Anul şcolar 2010-2011
Activităţi derulate:
1. Lansarea proiectului
2. Lacaşuri Sfinte- BISERICA “ SF. PARASCHEVA” HUNEDOARA
3. Înger şi Sfinti- povestea Sf Mihail şi Gavril
4. Naşterea Domnului- lectură după imagini
5. Simboluri ale credinţei : BIBLIA
6. Obiceiuri creştine de Paşte
7. Dumnezeu îi iubeşte pe copii- poveste
8. Încheierea proiectului- evaluare
Spaţii de desfăşurare a activităţilor: Grădiniţa cu Program Normal Nr. 6 Hunedoara
şi BISERICA SF. “PARASCHEVA” HUNEDOARA
Analiza parteneriatului:
- Schimbări de comportament ale copiilor în viata de zi cu zi. Educaţia religioasă i-a ajuta
să cunoască îndatoririle pe care le au faţă de ei însişi şi faţă de ceilalţi
- Iubirea faţă de Dumnezeu , credinţa în El , deosebirea a cea ce este bine şi rău;
- Educatoarele şi părintele au reuşit să dircţioneze atenţia copiilor şi a unor părinţi spre
principii morale creştine.
Evaluarea :
 Expoziţie cu lucrarile copiilor,
 Realizarea unui album cu poze (a unui CD) din timpul derulării activităţilor proiectului.

Rezultate înregistrate: (fotografii)

DIRECTOR, COORDONATOARE,
PROF. ŢEPEŞ CARMEN PROF. NEGRILĂ IONELA