Sunteți pe pagina 1din 1

Tema 2: Diagnosticul veniturilor din vînzări.

1. Diagnosticul SWOT al veniturilor din vînzări pe segmente ale pieții de


desfacere și tipuri de activitate operațională
2. Aprecierea seficienței veniturilor din vînzări pentru acoperirea costurilor,
cheltuielilor și formării profiturilor
3. Aplicarea metodei lanțurilorm Marcov în diagnosticul VV
1.Diagnosticul SWOT al veniturilor din vînzări pe segmente ale pieții de
desfacere și tipuri de activitate operațională
SWOT este o metodă de preziziune a activității economico-financiare ce contribuie
la difinirea obiectivelor de dezvoltare.
Metoda SWOT reprezintă o imagine a stării actuale a întreprinderii prin punctele
forte și slabe cît și a stării de perspectivă prin oportunități și riscuri.
Diagnosticul SWOT se aplică în situațiile:
1. La elaborarea planului de afaceri
2. La elaborarea proiectelor de investiții
3. La întocmirea raportului managementului pe baza situațiilor finaciare
anuale.
Esența metodei constă în studierea tuturor aspectelor activității economice în
ansamblu sau a unui segment de activitate.
S- stregths, puncte forte
W – weaknesses, puncte slabe
O – opportunities, oportunități
T – threates, riscuri
În calitate de puncte forte pot fi:
1. Clitatea înaltă a produselor finite
2. Gradul înalt de calificare a muncitorilor