Sunteți pe pagina 1din 2

Examen de corigență – proba orală

LIMBA Ș I LITERATURA ROMÂ NĂ


CLASA A VIII-A

SUBIECTUL I – 40 PUNCTE

A. Desparte frazele în propoziții și precizează felul lor. (28 puncte)

1. Trebuie să ne gră bim.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Întrebarea a fost cum am ajuns în acest loc.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Bă iatul pe care l-am cunoscut nu este din orașul nostru.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Mă gâ ndesc tot mai des să mă dedic studiului artei contemporane.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Cine vine cu mine va cunoaște încă și mai bine adevă rul.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Copilul dorea să parcurgă singur drumul pâ nă la capă tul strazii.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. S-a comportat cum nu se poate mai frumos.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Oamenii au plecat departe unde au fost chemați.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. A ieșit în gră dină dimineața câ nd soarele ră să rea.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. Deși nu i-am povestit nimic despre tine, a înțeles din ochii mei totul.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11. Mă trezesc dis-de-dimineață ca să prind trenul.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12. Copila a manifestat atâ t de multă virtuozitate, încâ t toți au ră mas uimiți.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13. Pentru că plouă fă ră încetare, regiunea se confruntă cu inundanțiile.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14. A pictat un tablou pe care l-a vâ ndut imediat.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
B. Alcă tuiește propoziții corespunză toare astfel încâ t adverbul relative unde să introducă pe râ nd urmă toarele
propoziții subordonatoare. (12 puncte)
……………………………………………………………………………. SB
……………………………………………………………………………. PR
……………………………………………………………………………. AT unde a plecat.
……………………………………………………………………………. CD
……………………………………………………………………………. CI
……………………………………………………………………………. CCL
C.
1. Alcă tuiește o frază în care pronumele relativ cui să întroducă o propoziție completivă indirectă .

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….
2. Alcă tuiește o frază în care pronumele relativ care să întroducă o propoziție atributivă.

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….

SUBIECTUL II – 50 PUNCTE

Alcă tuiește o compunere de minimum 150 de cuvinte în care să argumentezi că opera literară ”Lacul”, de Mihai
Eminescu aparține genului liric.

S-ar putea să vă placă și