Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

Profesor: Rădulescu Iuliana-G

Clasa a IX-a

Disciplina: Logică şi argumentare

Data: 2 decembrie 2014

Unitatea de învățare: Analiza logică a argumentelor

Temă: Definirea şi clasificarea

Conținut: manualul, fişă de lucru

Titlul lecției: Clasificarea

Tipul lecției: Mixtă

Locul desfăşurării: Sala de clasă

Competențe specifice:  

1.3. Folosirea corectă a unor forme şi operaţii logice (clasificarea) în contexte situaţionale
diferite (teoretice şi practice).
 3.2. Utilizarea lucrului în echipă pentru rezolvarea unor probleme care implică operaţii şi
forme logice.
4.1. Utilizarea instrumentelor de ordin logic, care pot fi activate încontexte diferite în
activitatea privată şi publică.

Strategii de instruire:

-Metode didactice: expunerea: definirea conceptului de clasificare, explicarea cerinţelor


corectitudinii în clasificare; Conversație: discutarea exemplelor, problematizarea lor.

-Mijloace didactice: manual, tablă, fișă de lucru;

-Forme de organizare: frontal, pe echipe

Scopul lecției: Transmitere și însușire de cunoștințe;


Momentele Timp Activitatea Activitatea strategii evaluare
lecției cadrului elevilor metode mijloace
didactic
Organizarea 2 minute Profesorul Elevii îşi conversaţia catalog
activității asigură pregătesc
clasei condiţiile materialele
optime necesare
desfăşurării lecţiei.
lecţiei,
verifică
prezenţa
Captarea 2 minute Profesorul va Elevii scriu şi explicaţia Tablă
atenției scrie pe tablă urmăresc cu
titlul lecţiei atenţie.
Enunțarea 2 minute Lecţia de Elevii sunt expunerea Tablă
subiectului și astăzi va atenţi.
a urmări să
obiectivelor definească
conceptul de
clasificarea, să
prezinte
structura
acestei
operaţii
logice, şi, în
fine, vom
urmări să
vedem ce
reguli
presupune o
clasificare
corectă din
punct de
vedere logic.
Predarea 17 minute Schematizarea Elevii sunt Expunerea, tabla
noului lecţiei pe atenţi, Conversaţia.
conținut tablă; notează şi
definirea răspund
clasificării, întrebărilor
componenţa profesorului
clasificării
( elementele
clasificării,
clasele,
criteriul
clasificării),
exemple;
regulile
clasificării;
exemple
Dezvoltarea 7 minute Rezolvarea Elevii Conversaţia. manualu
abilităților/ unor exerciţii răspund şi l
Fixarea din manual notează.
cunoștințelor
Feedback/ 15 minute Profesorul va Elevii Fişă de
Evaluarea împărţi formează lucru
progresului fiecărui elev o echipe şi
obținut fişă de lucru scriu.
ce poate fi
rezolvată în
echipe
formată din
anexă

Fişă de lucru: Clasificarea

Ex.1: Analizaţi următoarele clasificări şi precizaţi dacă sunt corecte sau nu. Dacă sunt
incorecte, ce reguli au fost încălcate?

Locuitorii unui oraş: barbati, femei, bătrâni;

Principiile logicii: principiul non-contradicţiei, principiul identităţii, principiul terţului exclus;

Laturi ale triunghiului: echilateral, isoscel, scalen, dreptunghic;

Feline: pisică, leu, tigru, lup, jaguar, panteră, râs;

Elevi: cu rezultate bune la învăţătură, cu rezultate slabe la învăţătură şi cu rezultate medii la


învăţătură;

Ex.2 Care este criteriul clasificării pentru următoarele serii de termeni?

1. Corpuri lichide, corpuri solide, corpuri gazoase


2. Vertebrate, nevertebrate
3. Definiţii reale, definiţii nominale