Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECȚIE

.............................

Profesor: .................................
Institutia de inv.: ...................................................
Clasa: a VII-a
Unitatea de invatare: MELODIA
Subiectul lecţiei:
a) teoretic: Cântecul propriu-zis
b) practic-interpretare: - “Coborâi din deal în vale”
- ” Aseară vântul bătea”

c) audiţie: - “Coborâi din deal în vale”


- “Cine bate seara la fereastra mea” Irina Loghin şi Ştefan
Bănică senior

Tipul lectiei : predare-învăţare


Durata lecţiei: 50 minute

Competenţe Generale
1. Dezvoltarea capacităţilor interpretative
2. Dezvoltarea capacităţii de receptare a muzicii şi formarea unei culturi muzicale
4. Cultivarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii muzicale şi artistice

Competenţe Specifice:
1. Exprimarea unor idei, sentimente, atitudini, prin interpretarea unor lucrări
muzicale
2. Aprecierea lucrărilor muzicale, inclusiv a conținutului lor afectiv, atitudinal și
ideatic

Competenţe Integrate:
La sfârşitul lecţiei elevii vor putea :
- să aprecieze bogăţia şi varietatea folclorului muzical românesc;
- să cunoască şi să diferenţieze genurile muzicii populare româneşti;
- să interpreteze cu sensibilitate şi expresivitate piesele muzicale abordate;

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, dialogul, demonstrarea prin cântec,


învăţarea prin descoperire, munca independentă.

1
Secvenţele Buget
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Resurse Evaluare
lecţiei de timp

1.Organizarea Voi asigura climatul de linişte şi disciplină Se vor pregăti pentru Manulalul 2 min.
clasei necesar desfăşurării în condiţii normale a lecţie conform cerinţelor.
lecţiei şi buna dispoziţie în scopul
participării elevilor cu multă plăcere la oră.
- pregătirea clasei conform cu activitatea
propusă
- organizarea clasei pregăteşte materialul
didactic , pune absente

2.Exerciţii de Exerciţiile de cultură vocală Cerinţe: Manualul Orală, 3 min.


tehnică - să stăm cu spatele practică
vocală. drept;
- să respirăm profund
înainte de a începe
cântecul;
- să intonăm sunetele
curat, cu gura rotundă;
- să pronunţăm silabele
clar

3.Reactuali- Întreabă elevii despre ce au discutat la ora Răspund la intrebări. Cântece, Orală, 10 min
zarea precedentă. manualul , practică
cunoştinţelor Elevii intonează după caietul.
învăţate Indrumă elevii pentru a interprreta îndrumarea profesorului.
anterior cântecele de leagan studiate.
Răspund la intrebări.
Verifică prin întrebări însuşirea
caracteristicilor acestui gen muzical.

4.Anunţarea Pune spre audiere “Coborâi din deal în Elevii intonează cântecul Sistem audio, 5 min.
subiectului vale” propus. videoproiector.
lecţiei şi a Îndeamnă elevii să deducă cărui gen de
obiectivelor muzică populară îi aparţine. Elevii notează în caiete
Anunţă titlul lecţiei : „Cântecul propriu-zis” titlul lecţiei.
2
Secvenţele Buget
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Resurse Evaluare
lecţiei de timp

5.Dirijarea Cântecul propriu-zis este cel mai răspândit Elevii notează în caiete. Tabla, caiete, Orală,
învăţării gen al muzici populare. Diferă de la un loc videoproiector. practică.
10
la altul. Are o forma strofică precisă, uneori
cu refren. Versurile sunt alcătuite din 7-8 min
silabe întâlnindu-se şi arhaisme. Din punct
de vedere ritmico-melodic melodia este
simplă dar cu accente expresive potrivite
textului şi genului muzical.

Tematica sa cuprinde sfera de preocupări


şi de trăiri care aparţin tuturor vârstelor şi
categoriilor sociale: de dragoste, de dor, de
jale, de bucurie. Uneori tematica este
socială(de război, de cătănie, de haiducie)
sau are conţinut satiric.

Melodia se bazează pe moduri naturale


şi pe alte scări muzicale.
Ritmul poate fi masurat sau nemăsurat.

Cere elevilor să deschidă cărţile la pagina


51 şi îndrumă elevii spre însușirea
cîntecului “Coborâi din deal în vale”, mai
intâi pe fragmente, apoi integral.
Elevii vor interpreta mai intâi cu toată
clasa, apoi pe grupe și individual.

6.Obţinerea Propune însuşirea cântecului ” Aseară Rebus, Orală,


performanţei. vântul bătea”. manual, practică.
15min
Demonstrează întreaga melodie, apoi reia videoproiector,
împreună cu elevii în grup şi individual. sistem audio. .

Propune elevilor să găsească Rezolvă rebusul.


răspunsurile .unor ghicitori din folclor.

3
Secvenţele Buget
Activitatea profesorului Activitatea elevilor Resurse Evaluare
lecţiei de timp
Elevii audiază cu atenţie
Puine spre audiere Irina Loghin şi Ştefan cântecul propus.
Bănică - Cine bate seara la fereastra mea.

Cere elevilor să îşi exprime părerile şi


sentimentele în legătură cu genul muzical
studiat.
2 min
7. Concluzii şi Voi aprecia frontal munca şi cunoştinţele Vor asculta aprecierile
aprecieri dovedite pe parcursul lecţiei şi voi face mele.
aprecieri individuale .

1 min
8. Tema Propun elevilor ca temă pentru acasă să Vor nota tema.
pentru acasă înveţe de la părinţi sau bunici un cântec
popular pe care să în interpreteze în faţa
clasei ora următoare. Cele mai frumoase 3
cântece vor primi nota 10 în catalog.

4
GHICITORI DIN FOLCLOR

Mică, dar voinică,


Cine umblă mult prin lume În spate ridică
Și tot se strigă pe nume? (cucul) Sacul cu povară,
Nu e cal, dar are coamă  Să-l ducă la moară.
Și-i puternic fără seamă,  (furnica)
Îl ghicești ușor, cînd vrei, 
Că e scris pe banii mei! Are gîtul foarte-nalt
(leul) Și picioarele cam lungi
  Dacă vrei să-i dai o floare
La cap limbă cu miere, E cam greu la ea s-ajungi.
La coadă limbă cu venin. (girafa)
(albina)
  Animal cu capu-n jos   Uriaş cu nasul mare 
Și este foarte țepos Poartă oameni pe spinare!
De vrei să-l ridici de jos (elefantul)
(ariciul)  
   
Este un prieten bun, Fără trup prin lume trece
El mă duce unde-i spun Stol de frunze îl petrece,
Cu căpăstru și cu șa Cum porneşte la plimbare,
Iarna-mi plimbă sania. Pomii i se-nclină-n zare.
(calul) ) (Vîntul)

  Am aici în bătătură Primăvara te vesteşte,


O uzină cu untură, Vara te umbreşte,
Care umblă prin ogradă Iarna te-ncălzeşte,
C-un șurub în loc de coadă. Poftim de ghiceşte.
(porcul) (copacul)

Corabie plutitoare  După deal, dintr-un tezaur


Pe nisipuri, călătoare! Au ţîşnit săgeţi de aur.
(cămila) (răsăritul)

Din flori plicuri de dulceață Luminoasă şi ochioasă,


Strînge de cu dimineață. Strajă nopţii la fereastră.
(albina) (luna)

Colorat e ca o floare, Nu e furcă, nu e fus,


Însă pe tors mi s-a pus.
Trupul fin și mic el are,
(pisica)
Zboară vara pe cîmpie,
Spuneți ce-ar putea să fie.
Stă în apă pîn’ la brîu
(fluturele)
Şi te trece peste rîu.
(podul).

5
6