Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANŢA

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

TEMATICA EXAMENULUI DE LICENŢĂ


SPECIALIZAREA PSIHOLOGIE
SESIUNEA IULIE 2017
Proba 1 (scris): Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

1. Nivelurile activităţii psihice. Tipuri de abordări ale activităţii psihice.


2. Sistemul psihic uman. Caracteristicile şi structura sistemului psihic uman; Valoarea conceptului de
sistem psihic uman
3. Senzaţiile. Specificul şi mecanismele sensibilităţii. Raporturile dintre excitabilitate, sensibilitate şi
motricitate. Clasificarea şi proprietăţile senzaţiilor. Legile sensibilităţii.
4. Percepţiile. Accepţiunile noţiunii de percepţie. Determinanţii percepţiei. Legile percepţiei.
5. Caracterizarea psihologică a reprezentării. Proprietăţile reprezentărilor. Clasificarea şi rolul
reprezentărilor în cunoaştere.
6. Definirea şi specificul psihologic al gândirii.Componentele şi structura gândirii. Activităţile gândirii.
Modele teoretice explicative ale gândirii
7. Comunicarea şi limbajul: caracterizare psihologică. Scopurile şi rolurile comunicării. Formele şi
funcţiile comunicării şi ale limbajului
8. Definirea şi specificul psihologic al memoriei. Procesele şi formele memoriei. Optimizarea
funcţionalităţii memoriei. Raporturile dintre memorie şi uitare. Tendinţe actuale în psihologia
memoriei.
9. Specificul psihologic al atenţiei. Modele explicative ale atenţiei. Diferenţe individuale în atenţie.
10. Specificul psihologic al imaginaţiei. Relaţiile imaginaţiei cu alte funcţii şi procese psihice. Formele,
funcţiile şi procedeele imaginaţiei
11. Conceptul de motivaţie. Teorii asupra motivaţiei. Structura motivaţiei. Raporturile dintre motivaţie
şi performanţă. Optimum motivaţional.
12. Definirea şi specificul proceselor afective. Proprietăţile proceselor afective. Clasificarea proceselor
afectice. Rolul afectivităţii în viaţa psihică.
13. Specificul psihologic al voinţei. Structura actului voluntar.
14. Laturile personalităţii
 Temperamentul – definire si criterii de identificare
 Tipologii temperamentale
 Caracterul înnăscut sau dobândit al temperamentului
 Definirea aptitudinilor
 Criterii de evaluare a aptitudinilor
 Caracterul innascut sau dobândit al aptitudinilor
 Atitudinile si trăsăturile ca elemente structurale ale caracterului
 Funcțiile caracterului

1
 Delimitări conceptuale ale inteligenței
 Relația dintre inteligență și personalitate
 Conceptul de creativitate
 Factorii creativității
 Relația dintre creativitate și inteligență
15. Abordarea psihodinamica a personalitatii
 Natura fundamentala a omului in concepția lui S. Freud
 Nivelurile vietii psihice – modelul topografic al personalitatii
 Modelul structural al personalitatii în concepția lui S. Freud
 Dezvoltarea personalitatii in concepția lui S. Freud
 Evaluarea științifică a teoriei lui S. Freud
 Natura umană în concepția lui C.G.Jung
 Nivelurile vieții psihice (structura personalității) în concepția lui C.G.Jung
 Dinamica psihică si dezvoltarea personalitatii în concepția lui C.G.Jung
 Tipologia psihologică în concepția lui C.G.Jung
 Evaluarea științifică a teoriei lui C.G.Jung
 Natura umană în concepția lui A. Adler
 Dinamica psihică si dezvoltarea personalitatii în concepția lui A. Adler
 Evaluarea științifică a teoriei lui A. Adler
16. Abordarea personalitatii din perspectiva trasaturilor
 Motivația umană în concepția lui G. Allport
 Structura personalității în concepția lui G. Allport
 Dezvoltarea personalității în concepția lui G. Allport
 Organizarea structurală și dinamică a personalității în concepția lui R. Cattell
 Raportul ereditate-mediu în concepția lui R. Cattell
 Structura personalității în concepția lui Eysenck
 Bazele biologice ale personalității în concepția lui Eysenck
 Modelul Big-Five
 Modelul situaționist al personalității
 Modelul interacționist al personalității
 Modelul condițional-dispozițional al lui Mischel și Wright
17. Abordarea personalitatii din perspectiva invatarii sociale
 Tipuri de abordări comportamentale
 Mecanismul condiționării clasice
 Mecanismul condiționării operante
 Modelarea comportamentului uman în concepția lui B.F. Skinner
 Controlul comportamentului uman în concepția lui B.F. Skinner
 Explicarea operantă a conceptelor personalității în concepția lui B.F. Skinner
 Natura fundamentală a omului în concepția lui A. Bandura
 Structura personalității în concepția lui A. Bandura

2
Dezvoltarea personalității în concepția lui A. Bandura
18. Abordarea fenomenologica a personalitatii
 Natura fundamentală a omului în concepția lui C. Rogers
 Structura personalității în concepția lui C. Rogers
 Dezvoltarea personalității în concepția lui C. Rogers
 Evaluarea științifică a teoriei lui C. Rogers
 Natura fundamentală a omului în concepția lui A. Maslow
 Dezvoltarea personalității în concepția lui A. Maslow
 Evaluarea științifică a teorie lui A. Maslow

BIBLIOGRAFIE
1. Atkinson R., L., Atkinson R., C., Smith E. E., Bem D.,J., (2002), Introducere în psihologie, Editura
Tehnică, Bucureşti,
2. Aniţei M, (2010), Fundamentele psihologiei, Editura Universitară, Bucureşti
3. Cosmovici, A., (1996), Psihologie generală, Editura Polirom, Iaşi;
4. Cretu, R.Z. (2012). Perspective clasice in psihologia personalitatii. Bucuresti: Editura Universitara.
5. Dragu A., Enache R., Giurgiu L., (2011), Psihologia generală cu aplicaţii în practica asistenţei
sociale, Ovidius University Press, Constanţa,
6. Ewen, R. (2012). Introducere in teoriile personalitatii. Bucuresti: Editura Trei.
7. Feist &Feist (2009). Theories of personality. McGraw Publisher
8. Golu Mihai, 2002, Bazele psihologiei generale, Editura Universitară, Bucureşti,
9. Hayes Nicky, Orrell Sue, (1997), Introducere in psihologie, Editura All, Bucureşti;
10. Popescu-Neveanu, Paul, (1986), Dicţionar de psihologie, Editura Albatros, Bucureşti;
11. Popescu-Neveanu, Paul, 2013, Tratat de psihologie generală, Editura Trei, Bucureşti
12. Sillamy N., 1996, Dicţionar de psihologie, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, ,
13. Şchiopu, Ursula, 1997, Dicţionar de psihologie, Editura Babel, Bucureşti,;
14. Zlate M., 1997, Introducere în psihologie, Bucureşti, Editura Şansa,;
15. Zlate M., 2001, Psihologia la răspântia dintre milenii, Ed. Polirom, Iaşi
16. Zlate, M., 1999, Eul şi personalitatea, Bucureşti, Editura Trei,
17. Zlate, Mielu, 1999, Psihologia mecanismelor cognitive, Editura Polirom, Iaşi,.
18. Zlate, M., 2009, Fundamentele psihologiei, Bucureşti, Editura Polirom

DECAN,
Prof.univ.dr. Virgil FRUNZĂ