Sunteți pe pagina 1din 1

LICEUL TEORETIC NOVACI

VANZAREA MARFURILOR

CLASA a XI-a E

DOCUMENTE UTILIZATE IN ACTIVITATEA DE COMERT

Documentele contabile stau la baza inregistrarilor contabile in evidentele fiecarei unitati


economice. In urma acestor inregistrari se stabileste performanta economica, adica profitul, se stabilesc
impozitele si taxele de platit la bugetul statului precum si sumele ce revin asociatilor sau membrilor
organizatiei sub forma de venituri sau dividende.
Documentele contabile sunt acte in care se consemneaza datele privind operatiile economice din
cadrul unitatii, in momentul si la locul efectuarii lor.
Sub aspectul continutului, documentele de evidenta trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
denumirea documentului; denumirea si sediul unitatii care emite documentul; numarul de ordine al
documentului; data si locul emiterii documentului; partile care participa la operatia economica ;
descrierea operatiei economico-financiare efectuate concis, clar, precis, astfel incât sa cuprinda toate
datele necesare inregistrarii in evidenta; datele cantitative si valorice aferente operatiei consemnate;
semnatura persoanelor autorizate care raspund de intocmirea documentelor conform dispozitiilor legale.
In vederea inregistrarii operatiunilor economice in evidenta contabila este obligatoriu ca documentele
justificative sa fie completate cu toate datele solicitate de document si sa contina toate semnaturile,
avizele si aprobarile prevazute de lege.
Din multitudinea de documente contabile principalele tipuri de documente contabile sunt:
1- Factura; 2 – Nota de intrare receptie si constatare diferente; 3 – Chitanta; 4 – Borderou de achizitie; 5
– Bon fiscal; 6 – Bon consum ; 7 – Dispozitie de plata (catre casierie); 8 – Dispozitie de incasare (catre
casierie); 9 – Ordin de plata; 10 – Ordin de deplasare
Modul de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile este reglementat prin Ordinul
3512 al ministrului economiei si finantelor si prin Legea 571/2003 privind Codul Fiscal.

S-ar putea să vă placă și