Sunteți pe pagina 1din 5

Procedura de lucru pentru Ediţia 1/8.08.

2017
S.C. ROMAER. S.R.L. frezare Revizia 0/8.08.2018
PLB-01-0-18112010 Reglementari:

Anexa 3-Procedura de lucru frezare

PROCEDURA DE LUCRU PENTRU FREZARE

PLB-01-0-18112010

Nume Semnatura
Intocmit
Verificat
Aprobat
Procedura de lucru pentru Ediţia 1/8.08.2017
S.C. ROMAER. S.R.L. frezare Revizia 0/8.08.2018
PLB-01-0-18112010 Reglementari:

CUPRINS

1.SCOP

2.DOMENIU DE ACTIVITATE

3.DEFINITII SI ABREVIERI

4.DOCUMENTE DE REFERINTA

5.PROCEDURA

6.RESPONSABILITATI

Nume Semnatura
Intocmit
Verificat
Aprobat
Procedura de lucru pentru Ediţia 1/8.08.2017
S.C. ROMAER. S.R.L. frezare Revizia 0/8.08.2018
PLB-01-0-18112010 Reglementari:

1.SCOP

Prezenta procedura de lucru a fost intocmita pentru instrui personalul privind


prelucrarea prin aschiere ,operatia de “frezare” in vederea imbunatatirii calitatii tuturor
activitatiilor.

2.DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedura se aplica in sectia prelucrari prin aschiera fiind distribuita tuturor
operatorilor care executa operatia de frezare.

3.DOCUMENTE DE REFERINTA

SR EN ISO 9000:2001-Sisteme de Management al Calitatii.Principii fundamentale si


Vocabular
SR EN ISO 9001:2015- Sisteme de Management al Calitatii.Cerinte
SR EN ISO 9004:2001- Sisteme de Management al Calitatii.Linii directoare pentru
Imbunatatirea performantelor

MC-Manualul Calitatii
PG-Procedura Generala
SMC-Sistemul de management al calitatii

4.DEFINITII SI ABREVIERI

Prezenta procedura foloseste termeni,definitii de SR EN ISO 9000:2001-Sistemul de


management al calitatii.Principii fundamentale si vocabular.
S.D.V-Scule,dispozitive,verificatoare:
M.U-Masini-Unelte;
DG-Director General;
RMC-Reprezentantul managementului calitati
Frezarea este prelucrarea prin aschiere a suprafetelor plane, cilindrice sau profilate
cu ajutorul unei scule prevazuta cu mai multi dinti, denumita freza. Procesul de aschiere prin
frezare se caracterizeaza prin faptul ca miscarea principala de aschiere este executata de
scula, iar miscarile de avans sunt executate de semifabricat.
La o freza se deosebesc dintii aschietori si corpul. Din punct de vedere constructiv,
frezele pot fi executate dintr-o bucata (in acest caz se numesc freze monobloc) sau
asamblate (in acest caz se numesc freze cu dinti montati).
Dupa modul de executare a dintilor pe suprafata de asezare 1, frezele pot fi: cu dinti frezati si
cu dinti detalonati. Constructia frezelor cu dinti frezati este mai simpla si mai usor de realizat.
Control=analiza permanenta a activitatiilor cu caracter optional avand ca scop sa
verifice si sa asigure calitatea produsului in conformitate cu cerintele exprimate
Nume Semnatura
Intocmit
Verificat
Aprobat
Procedura de lucru pentru Ediţia 1/8.08.2017
S.C. ROMAER. S.R.L. frezare Revizia 0/8.08.2018
PLB-01-0-18112010 Reglementari:

Inspectie=este ansamblul activitatiilor de examinare a caracteristiciilor unui produs in


raport cu valorile prescrise in caietul de sarcini pentru stabilirea gradului de conformitate.

5.PROCEDURA

1-Se va examina constructia generala a masinei de frezat


2-Se verifica daca se cunosc documentele
3-Se verifica starea generala a masinii de catre operator inainte de a fii pusa in
functiune
4- Se regleaza adancimea de frezare dorita
5- Se pune scula electrică cu dispozitivul de frezare montat pe piesa de prelucrat si
se porneste scula electrică.
6- Impingeţi în jos maneta de strângere pentru fixarea adâncimii de frezare si coborâţi
lent mașina de frezat, până când se va atinge adâncimea de frezare reglată. Eliberaţi din nou
maneta de strângere pentru fixarea adâncimii de frezare, în scopul fixării acestei adâncimi
de avans.
7- Se va executa frezarea cu avans uniform
8- După încheierea procesului de frezare readuceţi mașina de frezat în poziţia cea
mai de sus.
9- Opriţi scula electrică

Operatia de frezare

Frezarea este o operaţie de aşchiere executată cu ajutorul unei scule rotitoare prevăzută
cu mai multe tăişuri, denumită freză ; scula efectuează mişcarea principală de rotaţie, iar
mişcările de avans sunt executate fie de către semifabricat, fie de către sculă.
Principalii parametri ai regimului de frezare sunt următorii : viteza de aşchiere (viteza
mişcării principale de aşchiere), viteza de avans (viteza mişcării secundare de aşchiere)
adâncimea de aşchiere şi lăţimea de contact.
Se executa frezarea cu avans uniform.

Scule si masini unelte folosite

Sculele utilizate la prelucrările prin frezare se numesc freze.


Masina unealta folosita pentru operatia de frezare este masina de frezat.

Nume Semnatura
Intocmit
Verificat
Aprobat
Procedura de lucru pentru Ediţia 1/8.08.2017
S.C. ROMAER. S.R.L. frezare Revizia 0/8.08.2018
PLB-01-0-18112010 Reglementari:

Reguli de folosire

Halatul sau echipamentul operatorului trebuie sa fie stransa pe corp pentru a nu fi prinse de
masina in timpul functionarii
Se va verifica masina in timpul functionarii in gol pentru a se vedea daca s-a modificat ceva
in interiorul masinii
Nu se va lucra fara echipament de protectie
Nu se vor face reparatii la masina in timpul functionarii acesteia
Operatorul este obligat sa anunte tehnicianului eventualele defectiuni aparute la masina
unealta
Sculele aschietoare se vor indeparta si se vor pastra in locuri amenajate

6.RESPONSABILITATI

Responsabilul calitatii
-Raspunde de implementarea procedurii de lucru in activitatea sectie de aschiere,de instruire
a persoanelor care efectueaza operatia de aschiere
-Verifica rezultatele si aproba rapoartele de examinare

Tehnologul
Are rolul de a intocmi documentatia tehnica a piesei

Seful sectiei
-Are rol de a difuza instructiunea de lucru tuturor operatorilor.
- Supravegheaza intreaga activitate din sectie,corectitudinea efectuarii operatiei de frezare
prin prezenta procedura de lucru.
-Confirma corectitudinea rezultatelor finale si isi asuma responsabilitatea in cazul aparieie
unor discontinuitati.

Operatorul
-Are rolul de a verifica masinile si de a pune in functiune masinile pentru realizarea
procedurii de lucru
-Are rolul de a executa operatia propriu-zisa de frezare.

Nume Semnatura
Intocmit
Verificat
Aprobat