Sunteți pe pagina 1din 4

Activitate 3.1.4.

Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități (240 min)


 
 

Pornind de la două situații concrete cu care mă confrunt, am încercat să elaborez un plan de acțiune pentru crearea
unui mediu de învățare incluziv, în vederea integrării elevilor cu CES în școala de masă.

Numele şi prenumele elevului: M. C.

Vârsta:     13 ani

Clasa: a VI-a

Școala Gimnazială Cireșu, Brăila

Tipul de deficienţă/handicap – gradul/nivelul de deficienţă: Tulburări/dificultăţi de învăţare

Disciplina/Domeniul de intervenţie: Limba şi literatura română/ Cognitiv

Specialiştii implicaţi:

            Profesor itinerant şi de sprijin: Carbunaru S.

            Profesorul clasei: Serbu Simona

Caracterizare:

            În urma evaluării iniţiale şi a observaţiei, elevul citeşte în ritm propriu un text la prima vedere, răspunde la
întrebări legate de înţelegerea textului, formează cu ajutor familia şi câmpul lexical al unui cuvânt dat, are dificultăţi în
a stabili numărul de litere şi de sunete, desparte greșit în silabe cuvinte date, alcătuieşte enunţuri folosind cuvintele
date, utilizează corect antonimia şi sinonimia cuvintelor, nu ştie categorii gramaticale, nu scrie corect după dictare și
nu respectă semnele de punctuaţie.

Numele şi prenumele elevului: L. M

Vârsta:   14  ani

Clasa: a VII-a A

Şcoala Gimnazială Cireșu

Tipul de deficienţă/handicap – gradul/nivelul de deficienţă: Deficienţă mintală uşoară

Disciplina/Domeniul de intervenţie: Limba şi literatura română/ Cognitiv

Specialiştii implicaţi:
            Profesor itinerant şi de sprijin: Cărbunaru S

            Profesorul clasei: Serbu Simona

Caracterizare:

            În urma evaluării iniţiale şi a observaţiei, elevul citeşte cuvinte monosilabice şi bisilabice, uneşte cuvântul cu
imaginea sugerată, desparte în silabe oral şi în scris, dar greoi şi cu ajutor, identifică silaba lipsă dintr-un cuvânt, scrie
după dictare pe litere, transcrie un text de dimensiuni reduse, respectă parţial încadrarea în spaţiul caietului,
alcătuieşte propoziţii simple cu ajutorul suportului vizual, răspunde la întrebări de înțelegere a unui text audiat,
identifică personajele textului audiat, oferă sinonimul unui cuvânt dat cu ajutorul suportului vizual.

TITLUL ACTIVITĂȚII

ÎN CĂUTAREA IDENTITĂȚII MELE PRIN OCHII CELOR DIN JUR

Elevi

Notă! Elevul trebuie acceptat, susținut, înțeles și apreciat, indiferent de problemele pe care le are, el fiind
parte din societatea contemporană!

Idei de activități:

v joc de integrare în colectiv și de cunoaștere mai bine (Schimbă locul!)

v proiecte, portofolii de reprezentare a propriului eu prin imagini

v vizionare de filme reprezentative (Rățușca cea urâtă)      

Strategii de învățare:

v cooperare și înteracțiune cu colegii

v joc de rol (Fii eu, pentru o oră!)

v turul galeriei (desenele sunt făcute de către cei doi)

Resurse:

v cartoane/ fișe de lucru

v creioane, markere
v calculator, videoproiector

Evaluare:

v observare sistematică

v evaluări orale/scrise

v autoevaluare

Părinți

Notă! Părinții trebuie susținuți, încurajați și apreciați pentru efortul pe care îl depun, dar nu înainte de a-i
ajuta să descopere adevăratele probleme, oferindu-le, totodată, alternative de a trăi altfel.

Idei de activități:

v atelier de lucru

v întâlniri lunare

v o zi la serviciul părintelui/ o zi din viața  copilului meu

Strategii de învățare:

v dezbateri

v workshop-uri

v joc de rol

Resurse:

v power point

v fișe de lucru

v flipchart

Evaluare:

v pălăriile gânditoare

v chestionare

v portofolii

Cadre didactice
Notă! Profesorii au obligația morală de a fi oameni, în adevăratul sens al cuvântului, indiferent de context și
situație, de aceea o pot face foarte bine când lucrează în echipă și colaborează cu toți factorii implicați în
procesul instructiv-educativ.

Idei de activități:

v ședințe de lucru/de colaborare cu toți colegii, consilierul școlar

v planificare și stabilire de secvențe de învățare

v ședințe în colaborare cu familiile copiilor respective (Cum e să fiu în locul elevului/copilului meu!)

Strategii de învățare (comune cu alți colegi):

v curs de formare/workshop

Notă! Participarea la Workshop « Colaborarea școală-familie: strategii de comunicare în beneficiul elevilor cu CES »,


sâmbătă, 23 martie 2019, la sediul ISJ Brăila, Corp 2, Strada Petru Maior nr. 20, organizat de ISJ Brăila , CCD Brăila și
Cabinet individual de Psihologie Trancău Georgiana.

v dezbateri tematice (Ce pot face pentru acești copii inocenți?)

v interasistențe

Resurse:

v curriculum național/programă școlară/planificare

v tehnologii informatizate

v lucrări de specialitate

Evaluare:

v chestionare

v portofoliile rezultate

v caietul de observații