Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect cofinanţat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6: „Educație și competențe”


Titlul proiectului: „Educație fără abandon școlar”
Contract POCU/74/6/18/106876
Cod SMIS 2014+: 106876
OIR/OI responsabil: OI POCU MEN
Beneficiar: Școala Gimnazială „Valeriu D. Cotea” Vidra

PORTOFOLIU PENTRU EVALUARE FINALĂ

Educația incluzivă prin parteneriat


școală-comunitate

FORMATOR: CURSANT:
Diana TOADER Andreea Lavinia DINIȚĂ

FURNIZOR:
ASOCIAȚIA ,,RENATO”
1. Realizați câte o matrice conceptuală pentru următoarele concepte: ”școală
incluzivă”, ”minte deschisă”, ”prietenie”, ”solidaritate”, ”comunicare”.

Metodă de
predare
adaptată la
capacitatea şi
nevoia fiecărui
elev în parte Şcoala
Fiecare incluzivă ne
ȘCOALĂ demonstrează ,
copil este INCLUZIVĂ că suntem
unic unul, dar nu
unul şi acelaşi.
Mintea deschisă este
O minte deshisă este o ca o plastilină gata sa
minte eliberată de primească amprenta
prejudecăți originalului

MINTE
DESCHISĂ

Absorbție de
informație
PRIETENIE Prietenie

Relația de prietenie
se bazează pe ”Prietenul la
încredere, simpatie, nevoie se
respect, afinitate
reciprocă și loialitate cunoaște”

Unitate stânsă,
bazată pe
comunitate de
interese, de
Solidaritate sentimente, de
idei, spirit de
intelegere,
coeziune

sentiment care
îi determină pe
oameni să-și
acorde ajutor
reciproc
A înțelege mesajele, a da Conștientizarea nevoilor
feed-back-uri, a accepta celorlalți
conflictele

COMUNICARE

A ști să asculți

S-ar putea să vă placă și