Sunteți pe pagina 1din 1

SISTEM DE EVALUARE

N Baremul minimal pentru calificativul suficient


Capacităţi-
r. Instrumente de evaluare
competenţe de Suficient Bine F. Bine
cr (probe opţionale)
evaluare
t. B F B F B F
Alergare de viteza 25 m - -
1. Viteza Naveta 5x5m 6,4 6,8
Intreceri pe 25m 4 puncte
2. Rezistenţa Alergarea de durată 2’00″ 1’45″
Extensii ale trunchiului din 8 7
Forţa spate culcat facial
Extensii ale trunchiului din 6 6
poziţia aşezat
Ridicări de trunchi din culcat 8 6
dorsal
3. Forţă abdomen
Ridicări ale picioarelor din 8 6
culcat dorsal
Tracţiuni pe banca de o o
Forţă membre gimnastică bancă bancă
superioare şi 1,15m 1,10m
Săritura in lungime de pe loc
inferioare
Structură complexă de forţă 6 5
Memorare- Complex de exerciţii libere
execuţie,
4. complex de Complex cu obiecte portative 5 exerciţii 4x4
dezvoltare timpi
fizică Complex pe fond muzical
Sărituri la coardă de pe două 7 8
picioare, pe loc
Sărituri la coardă alternatine, 8 8
pe loc
Sărituri la coardă succesive - -
pe un picior, pe loc
5. Îndemâna-re
Sărituri la coardă, alternative - -
cu deplasare
Aruncarea la tintă orizontală De la 4m, 1 din
cu doua maini de jos 3
Aruncarea la tintă verticală - -

Elemente de gimnastică 2 2
acrobatică izolate
Nivelul de Legări de elemente acrobati- - -
iniţire la ce
6.
gimnastică şi Elemente tehnice izolate din 2 2
joc sportiv minijocul sportiv
Structuri simple de joc

CLASA a II-a

S-ar putea să vă placă și