Sunteți pe pagina 1din 5

Nume şi prenume _________________________

Test de evaluare sumativă – semestrul I


Limba şi literatura română
Clasa a III-a

Citește cu atenție textul pentru a răspunde cerințelor:


„ Într-o zi, era mare agitaţie la bucătărie cu pregătirile care se făceau pentru marele bal ce
se dădea în sala cea mare în cinstea tânărului prinţ. Nici că se mai pomenise atâta vânzoleală.
Fuseseră invitate toate doamnele şi domnii din ţinut şi trebuiau pregătite mâncăruri, curăţate şi
frecate vasele de argint şi de aur, lustruite podelele. Totul trebuia să strălucească lună până seara.
- Ce mult aş vrea să merg şi eu la bal! zise Blăniţă-de-pisică.
Auzind aceasta, bucătăreasa cea haină îi zise:
- Ce! O spălătoreasă de vase la bal ?! Că bine ţi-ar mai sta în blana ta de pisică, jerpelită
şi unsuroasă, printre toţi cei din lumea bună! Hai, dă-i zor cu treaba, neobrăzată ce eşti !
Pe lângă ocară aruncă şi un lighean cu apă murdară în faţa fetei, dar Blăniţă-de-pisică
râse şi-şi şterse apa de pe ochi. “

1.Scrie un titlu potrivit textului.


_____________________________________________________________________________

2.Răspunde la întrebări:

a). Care sunt personajele textului?


_____________________________________________________________________________
b). De ce era agitaţie la bucătărie?
_____________________________________________________________________________
c). Cum a primit fata ocara adusă de bucătăreasă?
_____________________________________________________________________________

3.Scrie ideea principală din primul fragment.


_____________________________________________________________________________

4.Construieşte enunţuri cu următoarele cuvinte: cinste, invitație, bucătăreasă


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5. Încercuieşte varianta corectă :

 Sorina sa / s-a aşezat pe scaun. Camera sa / s-a este ordonată.


 Copiii silitori iau / i-au premii.I-au/iau zâmbit florile din fereastră.
 La / l-a munte e aer curat. Andra l-a / la întâlnit pe Ştefan.
 Eu sunt neam / ne-am cu Dănuţ.Noi neam / ne-am făcut temele de vineri.
 Ne-a/ nea Costel este vecinul nostru. Bilbliotecara ne-a/nea prezentat cărţile.
6.Transcrie corect propozițiile:

O dată, ne-a ghiorghe sa gîndit să i-a pălăria s-a şi să meargă afară, l-a zăpadă, pentru a
cureţa plapuma de ne-a s-au pentru a atmira fulgi strălucitori din grădina S-a.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Test de evaluare sumativă
Limba şi literatura română – Semestrul I

1. COMPETENŢE SPECIFICE

* Exerciţii de formulare de întrebări pentru stabilirea sensului global al mesajului;


* Exerciţii de recunoaştere a titlului, autorului, alineatelor;
* Exerciţii de identificare şi de formulare a ideilor principale din textele citite;
* Exerciţii de identificare a părţilor de vorbire învăţate:substantivul, adjectival
* Exerciţii de autocorectare şi corectare în perechi a greşelilor de scriere şi a
greşelilor de punctuaţie etc.;
* Formularea în scris a răspunsurilor la întrebăexerciţii de utilizare corectă a
cuvintelor scrise cu cratimă;

2. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ

O1. Să citească textul și să găsească un titlu potrivit;


O2. Să răspundă la întrebări referitoare la textul citit;
O3. Să scrie ideea principală din primul fragment;
O4. Să construiască enunțuri cu cuvinte date;
O5. Să aleagă forma corectă a unor ortograme;
O6. Să transcrie corect propozițiile, aplicând scrierea corectă a grupurilor de
vocale, a grupurilor de litere, a cuvintelor scrise cu doi de i şi a ortogramelor;
3. Descriptori de performanţă
Nr.
Itemi Foarte bine Bine Suficient
crt Numele si prenumele I1 I2 I3 I4 I5 I6 Cfinal
1 Scrie corect titlul, conform Scrie titlul conform Scrie titlul, dar nu conform
1.
conținutului textului. conținutului textului, cu o conținutului textului.
2. mică greșeală.
2 Răspunde corect la toate Răspunde la toate cele trei Răspunde la două întrebări,
3.
cele trei întrebări. întrebări, cu unele greșeli de cu unele greșeli.
4. scriere.
3 Formulează și scrie corect Formulează și scrie Formulează întrebarea, dar
5. întrebarea. întrebarea, cu unele greșeli. cu unele greșeli de conținut.
6. 4 Construiește corect toate Construiește corect două Construiește corect doar o
cele trei propoziții/enunțuri. propoziție/enunț.
7. propoziții/enunțuri.
8. 5 Încercuiește corect 7-8 Încercuiește corect 5-6 Încercuiește corect 3-4
ortograme. ortograme ortograme.
9.
6 Transcrie propozițiile, Transcrie propozițiile, Transcrie propozițiile,
corectând 15-16 greșeli. corectând 12-13 greșeli. corectând 4-5 greșeli.
CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE
Nr. elevi
Calificativ
I1 I2 I3 I4 I5 I6 Cfinal
FB Punctetari FB –%
B B –%
S S –%
I
I –%
___________________________________________________________________
____
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________
Puncte slabe:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________
Masuri ameliorative si de dezvoltare:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________