Sunteți pe pagina 1din 5

Numele ______________________ ________________

Numerele naturale în concentrul 31-100


Stiintele vietii: Scheletul animalelor
Test de evaluare

1. Scrie după dictare numerele. Încercuiește numerele impare.

2. Descompune numerele în zeci si unităti.

41 57 41 57 41 57 41 57 41

3. Ordonează crescător numerele: Ordonează descrescător numerele:


52, 37, 67, 25, 84, 46; 56, 69, 48, 84, 29, 75;
___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___,

4. Ajută puișorii să ajungă la cloșcă!


Scrie numerele lipsă de pe traseu.

80
100 10

80
35 78
40 55
72

60 62 64

5. Scrie câte 5 numere care:


 au cifra zecilor 3 _____, _____, _____, _____, _____;
 au cifra unităţilor 8 _____, _____, _____, _____, _____;
 au cifra zecilor mai mare decât cifra unităţilor _____, _____, _____, _____, _____;
 au cifra unităţilor mai mare decât cifra zecilor _____, _____, _____, _____, _____;
 au cifra zecilor este egală cu cifra unităţilor _____, _____, _____, _____, _____;
 sunt mai mari decât 35 si mai mici decât 53 _____, _____, _____, _____, _____;

6. Compară numerele folosind semnele de relatie <, >, =

94 92 29 92 49 47 10 70 18 81
00 3
58 79 58 58 39 89 71 71 39 40

7. Scrie pe penele păunului numerele


cuprinse între 47 și 57. 8. Scrie pe petalele florii numere de două
cifre diferite care se pot forma cu cifrele date.
Colorează cu roșu petalele cu numere
impare și cu albastru pe cele cu numere pare.

7
2 5

9. Scrie numele animalelor în ordine descrescătoare a numărului de ani pe care-l trăiesc.

25 ani 40 ani 65 ani 18 ani 15 ani 60 ani

_____________________________________________________________________________________________________

1. Al cui este scheletul?

câine, ____________, _______________, ___________, _____________, __________


11.

Numerele naturale în concentrul 31-100


Stiintele vietii: Scheletul animalelor

1. Competente specifice
1.1. Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-100
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100, folosind poziţionarea pe axa numerelor,
estimări, aproximări
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în conc. 0 -100, recurgând frecvent la
numărare
3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat

2. Descriptori de performantă

Compe Calificativul
Itemul
- tenta Foarte bine Bine Suficient
Scrie 16-18 Scrie 13-15 Scrie 10-12
1.1 Scrierea după dictare a numerelor. numere. numere. numere.
1.2 Identificarea numerelor impare Identifică 8-9 Identifică 6-7 Identifică 4-5
numere impare nr. impare nr. impare
1.4 Descompune nr. în zeci si unităti 9 numere 6 numere 3 numere
Ordonează crescător si descrescător nr.
1.3 11-12 numere 9-10 numere 7-8 numere
date
Descoperă regula si completează siruri de
1.4 16-18 numere 13-15 numere 10-12 numere
numere
Scrie numere care îndeplinesc conditii
1.1 6 cerinte 4 cerinte 2 cerinte
impuse
Compararea a două numere naturale
1.2 9-10 situatii 7-8 situatii 5-6 situatii
utilizând semnele <, >, =

1.3 Scrie nr. cuprinse într-un interval dat 9 numere 7 numere 5 numere
Formează nr. din ZU cu ajutorul cifrelor
1.1 6 numere 4 numere 2 numere
date
Scrie numele animalelor în ordinea
1.2 6 cerinte 4 cerinte 2 cerinte
descrescătoare vârstei
Identifică cărui animal îi corespunde
3.1 5 situații 4 situații 3 situații
scheletul
3.1 Identifică rolul scheletului 3 situatii 2 situații o situatie

3. Evaluare finală
ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral si corect 9 - 11 itemi. FOARTE BINE

Rezolvă integral si corect 6 – 8 itemi; incorect /parţial corect


BINE
restul itemilor

Rezolvă integral si corect 3 – 5 itemi; incorect /parţial corect


SUFICIENT
restul itemilor

REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE:

Nr. Numele si Cfinal


crt prenumele I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE

Nr. elevi
Calificati I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 Cfinal
v
FB
B
S
FB – %
I
B–%
Observatii: S–%
I–%
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și