Sunteți pe pagina 1din 2

Nițu Iuliana, XII F

Doua documente constitutionale (an elaborare, denumire, prevederi): Separarea puterilor in stat conform constitutiilor democratice:
REGULAMENTELE ORGANICE (1831 – Tara Romaneasca; 1. 1866 + 1923
1832 – Moldova)
a) P. EXECUTIVA –Guvern si rege. Guvernul – punea in aplicare
1) Separatia puterilor in stat legile; elabora proiecte de lege; Regele – putea numi si demite
a) P. executiva – detinuta de domn, ajutat de un Sfat guvernul; convoca si dizolva Parlamentul; conducea armata; avea
Administrativ format din 6-8 ministrii dreptul de a bate moneda, de a semna conventii si tratate
b) P. legislativa – apartinea unei Adunari Obstesti, formata din internationale.
boieri b) P. LEGISLATIVA –Parlament si rege. Parlamentul – era
c) P. judecatoareasca – instante de judecata; apar pt. prima data bicameral (Adunarea Deputatilor si Senat), membrii erau alesi
Corpul de Avocati si Procuratura si judecatoriile la nivel de prin vot cenzitar; dezbate si adopta legi; vota bugetul; verifica
judet. activitatea Guvernului. Regele – propunea proiecte de lege si
2) Infiintarea unei armate cu numele de militiile pamantene; art. 371 promulga legi; avea drept de veto absolut.
solicita unirea Tarilor Romane c) P. JUDECATOAREASCA –Curti de Judecata si Tribunale.
Instanta suprema era Inalta Curte de Casatie si Justitie.
CONVENTIA DE LA PARIS (august 1858)
2. 1991
1) Unirea Moldovei cu Tara Romaneasca sub numele de Principatele
Unite ale Moldovei si Valahiei a) P. EXECUTIVA – era reprezentata de Guvern si presedinte.
2) Alegerea a doi domnitori, doua Adunari legislative si doua Guvernul – punea in aplicare legile; raspundea politic in fata
guverne Parlamentului. Presedintele era ales prin vot universal, egal,
3) Doua institutii comune cu sediul la Focsani: Comisia Centrala (rol direct si secret, pe o per. de 4 ani (5 din 2003) de catre barbati si
legislativ); Inalta Curte de Casatie si Justitie (rol juridic) femei de la 18 ani in sus. Rolul sau fundamental era de mediator
4) Egalitatea in fata legii; rezolvarea prob. agrare; desfiintarea intre partidele politice, intre institutiile statului si cetateni; Era
CONSTITUTIILEcomandantul suprem al armatei; Incheia tratate internationale si
privilegiilor boieresti
emitea decrete
DIN ROMANIA
b) P. LEGISLATIVA – era detinuta de Parlament, care era
bicameral (Cam. Deputatilor si Senat). Parlamentul era ales pe o
per. de 4 ani prin vot direct de catre popor; avea rolul de a
dezbate si vota legi, promulgate apoi de presedinte
c) P. JUDECATOREASCA – judecatorii erau independenti si se
supuneau doar legii. Cea mai inalta institutie jud. era Curtea
SCHEMA PAIANJEN

Constitutiile democratice (an si liderul politic


in timpul caruia au fost elaborate):
1. Const. din 1866 a fost elaborata in timpul
printului Carol.
2. Const. din 1923 a fost elaborata in timpul Modelul folosit si limitele primei constitutii:
regelui Ferdinand.
 Modelul constitutiei belgiene din 1831
3. Constit. din 1991 a fost elaborata in timpul  Limite:
lui Ion Iliescu.  Sistemul electoral era bazat pe votul cenzitar (in functie de
avere).
 Prin art. 7, cetatenia romana era conditionata la religia crestina.

Asemanari si deosebiri intre doua constitutii:


Cate 3 caracteristici ale celor doua tipuri de
Constitutia din 1866 si Constitutia din 1938 constitutii:
ASEMANARI: DEMOCRATICE:

Constitutiile nedemocratice (an si liderul  Teritoriul Romaniei era considerat  Garanteaza separatia puterilor in stat;
politic in timpul caruia au fost inalienabil si indivizibil respectarea drepturilor si libertatilor
elaborate):  Parlamentul bicameral omului
 Garantia proprietatii  Pluripartidism
1. Constit. din 1948 a fost elaborata in  Suveranitatea poporului (prin vot)
DEOSEBIRI:
timpul lui Gheorghe-Gheorghiu Dej.
 1866 – vot cenzitar; 1938 – vot TOTALITARE:
2. Constit. din 1952 a fost elaborata in
universal (femeile capata drept de vot,
timpul lui Gheorghe-Gheorghiu Dej.
varsta este ridicata la 30 de ani)  Incalca separatia puterilor in stat,
 1866 – monarhie constitutionala; 1938 – drepturile si libertatile oamenilor
3. Constitutia din 1965 a fost elaborata
monarhie autoritara  Renunta la pluripartidism si la
in timpul lui Nicolae Ceausescu.
parlamentul bicameral
 1866 – respectarea separatiei puterilor
in stat (regele este factor de mediere);  Stabilea controlul statului asupra
1938 – incalcarea separatiei puterilor in economiei
stat (regele devine centru de putere).

S-ar putea să vă placă și