Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați

Facultatea de Litere

Etică și integritate

Masterand , Profesor,

Craiu Emilia Lect. dr. Laurențiu Ichim

Master,
Identitate, interculturalitate și multiculturalism în liteatura română și europeană
Anul I
ETICĂ ȘI INTEGRITATE
1) Este corect să se discute despre plagiat ca furt? Daca da, în ce sens?

” Plagiatul este una dintre cele mai grave forme de încălcare a normelor academice și este una dintre cele
mai răspândite practici cu care se confruntă învățământul universitar din lumea întreagă (McCabe et al., 2001;
Simkin & McLeod, 2010). Indiferent dacă este vorba despre cazuri minore, cum ar fi citarea necorespunzătoare,
sau despre preluări masive și intenționate de paragrafe, pagini sau capitole întregi dintr-o carte, plagiatul este
considerat o abatere academică gravă.

Etimologia cuvântului plagiat provine din latinul plagarius al cărui sens inițial era de ”răpitor”, ”seducător” sau
”tâlhar”, cuvânt care a intrat mai apoi în limba engleză sub forma plagiary, cu înțelesul de persoană care ia în
mod abuziv cuvintele sau ideile altuia (Barnhart apud Park, 2003). La nivelul comunității academice
internaționale nu există o definiție a termenului de plagiat unanim recunoscută și acceptată, ba chiar există mai
multe variante elaborate de diverși autori preocupați de integritatea academică sau chiar de instituții de
învățământ. În ciuda diversității de forme și idei exprimate, toate încercările de definire ale plagiatului s-au
concentrat pe ideea de furt de cuvinte sau idei.”1

”FURÁ, fur, vb. I. Tranz. 1. A-și însuși pe ascuns sau cu forța un lucru care aparține altcuiva; a lua ceva fără
niciun drept de la cineva, păgubindu-l; a hoți, a jefui, a prăda.” 2

Discuția despre plagiat ca furt, bineînțeles unul literar, este corectă deoarece se plagiază cu scopul de a
însuși idei, de a lua paragrafe sau pagini, fără niciun drept , nu neaparat pentru a păgubi pe cineva ci pentru a
obține anumite beneficii sau avantaje, astfel plagiatul completează definiția furtului.

2) De ce credeți că în codul de etică angajamentul moral împotriva corupției apare la articolul despre
echitație  ? Dați exemple de bună practică pentru realizarea unei sarcini în echipă, în mod echitabil.

ECHITABILITÁTE s. f. Raport numeric constant și echilibrat.

Atât profesorii cât și elevii trebuie să fie tratați corect și echitabil, ”trebuie să fie promovată egaliatea de șanse
privind accesul la studii şi la programele de studiu, la angajare şi promovare, să contribuie la eliminarea
conflictelor de interese prin prevenirea şi combaterea oricărei forme de corupţie, favoritism şi nepotism.” 3

În momentul în care dispare angajamentul împotriva corupției, nu se


mai poate vorbi despre echitație, anumite persoane vor fi avantajate și,
automat, vor fi persoane care vor avea de suferit, nu vor avea șanse
egale în promovarea unui examen, ocuparea un loc la buget sau nu,
ocuparea unui loc de muncă.

Pentru a realiza o sarcina dată unei echipe, este de preferat ca toți sa fie
echitabili, în primul rând, atribuirea sarcinilor ocupă un rol important,
fiecare trebuie sa facă ce știe mai bine, nu ce este numit să facă. Trebuie
să se țină cont de caracteristicile și talentul fiecarei persoane.

1
Emilia Șercan, Deontologie academică: ghid practice, București, 2017, Ed. Universității din București
2
Dexonline-internet , accesat la data de 21.01.2019
3
Codul de etică și deontologie profesională universitară- UGAL