Sunteți pe pagina 1din 3

Fişă de documentare - Întocmirea dosarelor de negociere

Dosarul
Dosarul machete; mostre; eşantioane; fotografii; desene; planşe;
tehnic fişe tehnologice; specificaţii tehnice; toleranţe; etc.
tehnic

-condiţii de livrare; mijloacele şi rutele de transport;


Dosarul asigurarea; modul de protecţie şi revizuire a preţurilor
Dosarul pe termen lung;
comercial -garantarea plăţii în vânzarea pe credit; ambalarea,
comercial
marcarea, etichetarea mărfurilor; penalităţile; modul de
-soluţionare a litigiilor; legea naţională care guvernează
cazul; etc.

Dosarul -documente extrase din presă;


Dosarul -rapoarte; buletine de analiză politică, economică,
privind financiară, socială, valutară;
privind
conjunctura -analize ale nivelului şi evoluţiei taxelor vamale,
conjunctura impozitelor, facilităţilor de politică comercială;
pieţei
pieţei -rapoarte care vizează modul de repatriere a profitului,
puterea de cumpărare a monedei locale; etc.

Dosarul -informaţii şi documente tehnice, financiare, comerciale;


Dosarul
-analize comparative ale punctelor tari şi punctelor slabe.
concurenţei
concurenţei

Dosarul
Dosarul -situaţia patrimonială a partenerului;
privind -băncile care-i garantează solvabilitatea şi scadenţa plăţilor;
privind
bonitatea -reputaţia comercială; situaţia creditelor încă neachitate;
bonitatea -datoriile către fisc; situaţia bilanţului pentru anul
partenerului
partenerului precedent; scurt istoric în legătură cu relaţiile cu partenerii
comerciali şi autoritatea financiară a statului.
Dosarul
Dosarul -rezultatele contactelor cu potenţiali finanţatori ai afacerii
cu sursele de propuse partenerului pentru a preîntâmpina situaţia în care nu
cu sursele de
finanţare
finanţare şi-a asigurat mijloacele de plată prin propriile eforturi.

Dosarul
Dosarul -identitatea grupului social căruia partenerul îi aparţine
partenerului de (înţelegerea şi acceptarea culturii partenerului). diferenţele
partenerului de culturale (depăşirea tendinţei de a impune propria linie de
negociere
negociere conduită ca fiind singura acceptabilă).