Sunteți pe pagina 1din 8

Facultatea: Psihologie și Științe ale Educației

Specializarea: Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar

PROIECT DE INTERVENȚIE

Studente: Elena Izmană

Ana-Maria Rîpanu

Larisa Cadar

Anul: II

Grupa: 2

Iași 2019
1
Facultatea: Psihologie și Științe ale Educației
Specializarea: Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar

PROIECT
DE
INTERVEN
TITLUL PROIECTULUI: Copil ca tine sunt și eu
ȚIE
DURATA PROIECTULUI: pe parcursul unui semestru (24.09. 2018-03.12.2018)

Echipa proiectului:

- Cele 3 învățătoare din clasele cărora sunt înscriși cei 7 copii remigranți (Școala Primară „Gheorghe Asachi” din Iași)

- Psihologul școlii

Iași 2019
2
Facultatea: Psihologie și Științe ale Educației
Specializarea: Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar

-12 părinți voluntari (dintre care 6 sunt părinți ai unor copii remigranți, dar care s-au integrat fără a întâmpina dificultăți, iar un părinte este
profesor de Educație fizică)

- Directorul „Palatului copiilor” din Iași

- 3 Voluntari de la fundația „Pinocheo”

- Animator din tabăra „Junior Smile”.

GRUPUL ȚINTĂ:

Grupul țintă este format din 7 elevi remigranți, înscriși în clasa I, a II-a și a III-a, la Școala Primară „Gheorghe Asachi” din municipiul
Iași, dintre care: o fată și un băiat în clasa I, o fată și un băiat în clasa a II-a și trei fete în clasa III-a, iar mediul de proveniență al acestora este
urban. Ei au vârsta cuprinsă între 7 și 10 ani.

PROBLEMA PROIECTULUI:

Prea puțini copii remigranți reușesc să se integreze în școlă, fapt ce îi plasează pe aceștea în situații de risc, abandon școlar.

SCOPUL PROIECTULUI:

Facilitarea cazurilor de integrare școlară a remigranților care frecventează clasele I-III din Școala Primară „Gheorghe Asachi”. Prin acest
proiect ne propunem ca din cele 7 cazuri de inadaptare școlară descoperite pe parcursul semestrului să ajungem la 2.

Iași 2019
3
Facultatea: Psihologie și Științe ale Educației
Specializarea: Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar

ANALIZA SWOT:

Puncte tari (mediul intern) Puncte slabe (mediul intern)


 în școală sunt clase spațioase și dotate cu videoproiectoare  școala nu are în dotare un sistem de sonorizare (boxe, microfon)
 școala dispune de o sală de sport, a unui teren de joacă  lipsa unor materiale didactice care ar putea fi utilizate în competițiile
 existența unui psiholog al școlii sportive: mingi de fotbal/volei, rachete de tenis, corzi, plasă pentru
 elevii remigranți sunt implicați volei

 cadrele didactice își manifestă disponibilitatea  lipsa unui buget al școlii


Oportunități (mediul extern) Amenințări (mediul extern)
 parteneriat cu fundația „Pinocheo”  copii remigranți
 parteneriat cu voluntari din tabăra „Junior Smile”  o mare parte din părinții copiilor remigranți sunt plecați în străinătate,
 parteneriat cu directorul „Palatului copiilor” din Iași iar minorii locuiesc cu un singur părinte sau cu alte rude;
 consiliul local și-a manifestat dorința de a lua parte la acest proiect  lipsa comunicării cu părinții copiilor remigranți;
 o parte dintre părinții elevilor din cele 3 clase au dorit să participe la  lipsa unui parteneriat cu un asistent social care ar putea prelua
proiect cazurile acestor copii și ar putea afla detalii despre condițiile de trai
ale acestora;
 lipsa resurselor financiare
Grafic Gant

Iași 2019
4
Facultatea: Psihologie și Științe ale Educației
Specializarea: Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar

Obiective Activitate Timp alocat Responsabil Locație


intermediar
e
Informarea -Teatru forum pe tema „Remigrația-o problemă de 24 septembrie - Animator din tabăra - Sala de sport a școlii
beneficiarilor actualitate”care va fi mediat de un animator din din tabăra 2018 „Junior Smile”
direcți și „Junior Smile”. Părinții vor fi împărțiți în două echipe: cei
indirecți care vor simula situația problematică și cei care vor oferi
despre soluții la aceste probleme
consecințele
remigrației -Seară de film în care se va viziona mai multe reportaje cu 15 octombrie - Directorul „Palatului - „Palatului copiilor” din
asupra privire la românii remigrați, printre care „Străini în propria 2018 copiilor” municipiul Iași
copiilor de țară”, realizat de emisiunea „România te iubesc!”.
vârstă școlară
mică prin
intermediul - Conferință pe tema „Efecte socio-afective ale remigrației 30 octombrie - Psihologul școlii - Sălile de clasă ale școlii
tehnicilor de asupra copilului de vârstă școlară mică”. 2018
artă teatrală
și alte

Iași 2019
5
Facultatea: Psihologie și Științe ale Educației
Specializarea: Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar

activități

Formarea -Vizionarea unor filmulețe despre diverse țări din Europa, 7 noiembrie -Activitatea se va ține de - Sala de clasă
beneficiarilor printre care și despre țările din care provin copiii către fiecare învățătoare,
Direcții și remigranți. (obiective turistice, tradiții și obiceiuri) la ora de Geografie.
indirecții din
perspectiva - Expoziție de fotografie-„Momente frumoase surprinse în 15 noiembrie - Învățătoarele celor 3 -Sala de sport
clase
combaterii țara mea sau în țara vecină.” Fiecare copil va aduce la
situațiilor de școala căte o fotografie din locul preferat în care au fost ei
discriminare în vacață. La oră aceștea vor explica conținutul fotografiei.
înregistrate la În felul acesta copiii vor face cucoscute colegilor locuri
nivelul celor frumoase ale țării.
trei clase.
- Cele 3 învățătoare și
- Joc : „Mimează emoțiile!”; în cadrul jocului copiii va 30 noiembrie - Sala de clasă
profesorul de Educație
trebui să mimeze și emoții pe care le resimte adesea copilul
fizică.

Iași 2019
6
Facultatea: Psihologie și Științe ale Educației
Specializarea: Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar

remigrant (furie, tristețe, neliniște).

Evaluarea - Prima ediție a evenimentului „Școlarul ieșean” în cadrul 3 decembrie - Învățătoarele celor 3 - Terenul de joacă din curtea
nivelului de căruia se vor organiza diverse activități: de intercunoaștere 2018 clase, voluntarii de la școlii
integrare a („Ascultă povestea partenerului”) de lucru în echipă fundația „Pinocheo”
celor 7 copii („Continuă povestea”, „Pahare răsturnate”, Nu lăsa mingea și Animatorii din tabăra
remigranți să iasă din cerc”, „Fă un peisaj din materiale naturale”), „Junior Smile”.
prin tehnici de concursuri de dans.
animație
socio-
culturală
- La finalul evenimentului au loc dezbateri la nivelul 3 decembrie - Cele 3 învățătoare din - În sala de clasă
tuturor celor care au loat parte la acest proiect, pentru a 2018 clasele cărora sunt înscriși
stabili măsura în care activitățile proiectului au fost utile. cei 7 copii remigranți,
voluntarii de la fundația
„Pinocheo”
și Animatorii din tabăra
„Junior Smile”.

Iași 2019
7
Facultatea: Psihologie și Științe ale Educației
Specializarea: Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar

Proiectul educațional intitulat „Copil ca tine sunt și eu” s-a încheiat cu succes în luna decembrie 2018. Am constatat că s-au înfăptuit
lucruri mărețe în ceea ce privește integrarea școlară a celor 7 copii remigranți înscriși în învățământul primar, la Școala Școala Primară
„Gheorghe Asachi” din municipiul Iași. Acești copii au o încredere de sine mai ridicată, acest lucru făcând posibilă stabilirea cu o mai mare
ușurință a relațiilor dintre ei și semenii lor. Anxietatea care îi definea s-a diminuat semnificativ, iar sentimentele de furie, tristețe, nu au aceeași
influență asupra stării lor afective pentru că, de multe ori, în timpul activităților, am reușit să le răpim zâmbete, să observăm bucuria din ochii lor
și mulțumirea că fac parte din colectivul clasei. De asemenea, colegii lor au reușit să descopere calitățile lor, pasiunile lor, iar acest lucru a creat o
punte de legătură între copiii remigranți și majoritatea.

Așadar, proiectul educațional a adus rezultate îmbucurătoare, reușind să faciliteze și chiar să facă posibilă integrarea celor 7 copii
remigranți.

Iași 2019
8

S-ar putea să vă placă și