Sunteți pe pagina 1din 1

REBUS GEOGRAFIC

CLASA a IX-a
Citiți cu atenție enunțurile de mai jos și completați pe orizontală
rebusul geografic cu răspunsurile corecte. Succes !
1. Mari acumulări de gheață, situate la temperaturi foarte scăzute;
2. Al treilea ocean ca suprafață pe Terra;
3. Stare de agregare a apei;
4. Sistem funcțional realizat de apă în natură;
5. Cele mai mari întinderi cu apă sărată de pe Pământ;

1.
2.
3.
4.
5.