Sunteți pe pagina 1din 1

Tema 26: Republica Moldova la etapa actuală

*Atrageți atenție: Începutul mișcării democratice în Moldova. Perioada 1985-1988.


* Rolul intelectualității în mișcarea democratică. – Cenaclul literar A. Mateevici
*Constituirea Frontului Popular de la congresul din 20 mai 1989.
*Scopul mișcării: proclamarea limbii materne drept limbă de stat și revenirea la alfabetul latin.
Proclamarea suveranității și independenței Republicii Moldova:
*Trezirea conștienței naționale a culminat cu prima Mare Adunare Națională din 27 august 1989!!!
* Declarația Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești (RSSM) despre ziua de
31 august 1989 sărbătoarea Limba noastră cea română.
*27 aprilie 1990 adoptată Legea cu privire la drapelul de stat: Tricolorul
*23 iunie 1990 Parlamentul adoptă declarația cu privire la suveranitatea Republicii. Unde se menționează
că RSS Moldova este un stat unitar și indivizibil.
*27 august 1991!!!!! Are loc convocarea Marii Adunări Naționale (participanți peste 600 000 ai
tuturor raioanelor și orașelor Moldovei). S-a adoptat Declarația de Independență a Republicii Moldova!!!
*Prima țară care a recunoscut independența Republicii Moldova a fost România.
Viața politică:
*Atrage atenție și memorează Președinții Republicii Moldova, inclusiv și I.Dodon.
Politica externă a Republicii Moldova:
*Semnarea pe dada de 21 decembrie 1991, la Alma-Ata de către Mircea Snegur împreună cu liderii a
11 state foste republici a URSS, Protocolul de constituire a CSI (Comunitatea Statelor Independente) –
memorează care era scopul principal al acestei organizații!!!
*2 martie 1992 – Admiterea Republicii Moldova ca membru deplin a ONU – afirmație internațională!!!
*14 iulie 1995 Republica Moldova devine Membru a Consiliului Europei.
* Au loc vizite ale marilor demnitari din statele europene (ex.1998 – Jacques Chirac-Președintele Franței).
*** **O direcție prioritară a politicii externe este cursul spre integrarea în Uniunea Europeană!*****
Relațiile cu România : Avocat al Chișinăului pentru integrarea europeană -
Partenerul strategic Nr.1 : ajutoare materiale, finanțare de proiecte sociale: școli,
grădinițe, teatre, biblioteci.
Relații cu SUA: Partener strategic al R. Moldova, sușine financiar statului nostru, dovadă
este acordarea unei asistențe de 263 de milioane de dolari în cadrul Programului
Provocările Mileniului.
Relațiile cu Rusia: își păstrează în continuare interesele geopolitice. Este u partener
esențial pentru R. Moldova care este dependentă de gaze naturale, persistă problema
transnistreană. Rusia se implică activ în “protejarea „ minorităților naționale din
R. Moldova.
Evoluția social-economică Atrage atenție:
*În anii 90 s-au întreprins reforme care au inițiat(început) procesul de trecerea de la economia planificată
(socialistă-de stat) la economia de piață și proprietate privată.
Principalii parteneri de afaceri la momentul actual sunt Comunitatea Europeană, în special România,
Belarusi, Ucraina și apoi Rusia unde R. Moldova își exportă mărfurile.
*Criza financiară din anii 1998-1999 a afectat grav sistemul financiar din R. Moldova, stopînd dezvoltarea
economică care a dus la blocarea exporturilor și a importurilor, cauzând pierderi mari bugetului de stat.
*După anul 2000 economia R. Moldova a crescut în special datorită banilor trimiși de către cetățenii
republicii plecați peste hotare.
La momentul actual, din cauza nivelului de trai scăzut, are loc un exot masiv a populației peste hotare țării.