Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAȚIEI REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL


CATEDRA GEOGRAFIE GENERALĂ, REGIONALĂ ȘI TURISM
FACULTATEA GEOGRAFIE

Domeniul general de studii:


Servicii

Specialitatea:
Management strategic în turism

TEZĂ DE MASTER
Tema:
“Aprecierea potențialului castelurilor vitivinicole din Republica
Moldova. Castelul MIMI”

Autor:
Sinatova Victoria, grupa 222

Coordonator stiințific:
Beregoi Elena, lector superior

Chișinău, 2016

S-ar putea să vă placă și