Sunteți pe pagina 1din 2

ADNOTARE

Savan Victoria
Tema: “Aprecierea potențialului castelurilor vitivinicole din Republica Moldova. Castelul
MIMI”

Pentru sectorul turistic al țării noastre via a fost îmblînzită de-a lungul secolelor prin trudă
și dăruire. Vinul a devenit faima și simbolul țării, imbold de renaștere și trofeu de victorie.
  Actualitatea temei investigate - Actualmente au apărut vinarii cu istorii deosebite care tind să
devină noi destinații turistice în Republica Moldova ca ”Castel MIMI” și ”Et Cetera”. În scopul
promovării turismului vitivinicol, anual se petrec expoziţii internaționale, iar "ExpoVin
Moldova" este unul dintre evenimentele  cele  mai  semnificative  în agenda ramurii vinicole din
Republica Moldova.  Un alt proiect de promovare implementat este “Redescoperă Moldova -
Drumul Vinului” organizat cu genericul Vinul Moldovei. O Legenda Vie.
Scopul cercetării - teza de master reprezintă o activitate prevăzută în curriculumul
specialităţii‚ care are menirea de a forma abilităţi de cercetare teoretică şi practică‚ de aprofundar
e într-un anumit domeniu al viitoarei specialităţi în scopul realizării unui studiu consecutiv şi finit
al unei probleme actuale şi importante pentru formarea profesională.

Obiectele cercetării le-au constituit beciurile subterane de vinuri din ţara noastră, practici şi
forme de turism vitivinicol la general și în particular, studierea castelului MIMI.

Structura tezei cuprinde trei capitol, întroducere, concluzii și recomandări: Capitolul I. Noțiuni
generale cu referire la reperele conceptuale cu referire la turismul vitivinicol, de asemenea
abordarea conceptului ”castel vitivinicol” din prisma istorică și experiența altor state în domeniu
(Franța, Spania, Italia, Ungaria, România)

Capitolul II. Face referire la Republica Moldova ca destinație turistică vitivinicolă, unde este
apreciat Potențialul turistic vitivinicol al Combinatului de Vinuri „Cricova” S.A, Î.S. Complexul
de vinuri de calitate Mileştii Mici, Vinăriei Purcari și al complexului "Chateau Vartely".
Studiu de caz cuprinde capitolul III.– Aprecierea potențialului turistic al Castelului ”MIMI” cu
detalieri a istoriei Castelului MIMI, analiza profilului economic al Castelului MIMI, integrarea
castelului MIMI în desfășurarea Zilei Naționale a Vinului și aprecierea perspectivelor Castelului
MIMI din prisma analizei SWOT, de mare importanță sunt strategii de promovare a complexului
Castel MIMI pe piața turistică naţională şi internațională, incluse în acest capitol.
ADNOTARE
Sinatova Victoria
Tema: “Aprecierea potențialului castelurilor vitivinicole din Republica Moldova. Castelul
MIMI”

Pentru sectorul turistic al țării noastre via a fost îmblînzită de-a lungul secolelor prin trudă
și dăruire. Vinul a devenit faima și simbolul țării, imbold de renaștere și trofeu de victorie.
  Actualitatea temei investigate - Actualmente au apărut vinarii cu istorii deosebite care tind să
devină noi destinații turistice în Republica Moldova ca ”Castel MIMI” și ”Et Cetera”. În scopul
promovării turismului vitivinicol, anual se petrec expoziţii internaționale, iar "ExpoVin
Moldova" este unul dintre evenimentele  cele  mai  semnificative  în agenda ramurii vinicole din
Republica Moldova.  Un alt proiect de promovare implementat este “Redescoperă Moldova -
Drumul Vinului” organizat cu genericul Vinul Moldovei. O Legenda Vie.
Scopul cercetării - teza de master reprezintă o activitate prevăzută în curriculumul
specialităţii‚ care are menirea de a forma abilităţi de cercetare teoretică şi practică‚ de aprofundar
e într-un anumit domeniu al viitoarei specialităţi în scopul realizării unui studiu consecutiv şi finit
al unei probleme actuale şi importante pentru formarea profesională.

Obiectele cercetării le-au constituit beciurile subterane de vinuri din ţara noastră, practici şi
forme de turism vitivinicol la general și în particular, studierea castelului MIMI.

Structura tezei cuprinde trei capitol, întroducere, concluzii și recomandări: Capitolul I. Noțiuni
generale cu referire la reperele conceptuale cu referire la turismul vitivinicol, de asemenea
abordarea conceptului ”castel vitivinicol” din prisma istorică și experiența altor state în domeniu
(Franța, Spania, Italia, Ungaria, România)

Capitolul II. Face referire la Republica Moldova ca destinație turistică vitivinicolă, unde este
apreciat Potențialul turistic vitivinicol al Combinatului de Vinuri „Cricova” S.A, Î.S. Complexul
de vinuri de calitate Mileştii Mici, Vinăriei Purcari și al complexului "Chateau Vartely".
Studiu de caz cuprinde capitolul III.– Aprecierea potențialului turistic al Castelului ”MIMI” cu
detalieri a istoriei Castelului MIMI, analiza profilului economic al Castelului MIMI, integrarea
castelului MIMI în desfășurarea Zilei Naționale a Vinului și aprecierea perspectivelor Castelului
MIMI din prisma analizei SWOT, de mare importanță sunt strategii de promovare a complexului
Castel MIMI pe piața turistică naţională şi internațională, incluse în acest capitol.

S-ar putea să vă placă și