Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE TERAPEUTICĂ LOGOPEDICĂ

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială .......

DATA: 22.05.2019

PROFESOR LOGOPED: V. E.

GRUPA: şcolari cu tulburări specifice de învățare (clasa a III-a, clasa a IV-a)

DURATA: 45 de minute

TIPUL ACTIVITĂŢII: exersarea literei z

TEMA ACTIVITĂŢII: Exersarea şi dezvoltarea comportamentului lexico-grafic corect.

SCOPUL: Exersarea sunetului și literei z în silabe, cuvinte și propoziții.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O.1. Exersarea și recunoașterea literei z dintr-un șir;
O.2. Citirea silabelor și cuvintelor în care este inclus noul sunet învățat ;
O.3. Formularea de propoziții cu cuvinte care conțin sunetul z;
O.4. Compunere de cuvinte din silabe date și găsirea perechilor potrivite ( singular-plural);
O.5. Asocierea cuvânt-imagine;
O.6. Clasificarea cuvintelor pe categorii.

METODE ŞI PROCEDEE:
 conversaţia;
 demonstraţia;
 explicaţia;
 exerciţiul;
 jocul didactic.

MATERIAL DIDACTIC: fişe de lucru , fişe-suport, tabla școlară, cretă, burete, creioane, radieră.

BIBLIOGRAFIE
 Stănică, C., Vrăşmaş, E. (1994), „Terapia tulburărilor de limbaj”, Editata de S.S.H., Bucureşti
 Abecedarului ”Căsuța cu litere și jucării”, material adaptat pentru limba română după metoda
Meixner, Târgu-Mureș -2013
Momentele Ob. Timp Desfăşurarea activităţii Metode, mijloace Evaluare
activităţii şi procedee

Moment 1 min Crearea climatului favorabil desfăşurării activităţii


organizatoric Pregătirea materialului didactic necesar

Sub îndrumarea profesorului logoped, școlarii execută:

 Exerciţii de coordonare motorie generală (pe bază de imitare sau de Metode și


Pregătirea comandă verbală). procedee:
grupei pentru 4 min  Exerciţii pentru independenţa mâinilor şi a degetelor: Explicaţia frontală
terapie - apropierea şi depărtarea degetelor Demonstraţia
- opunerea degetelor Exerciţiul
- prehensiune şi apăsare.
 Exerciţii de gimnastică a mâinii (palmă închisă/deschisă, pumn
închis/deschis etc.)
 Exerciţii de gimnastică pentru ambele mâini (palme întinse
închiderea şi deschiderea pumnului; palma dreaptă închisă, cea
stângă deschisă şi invers).
Închiderea şi deschiderea nasturilor. Legarea şiretului.

Metode și
După indicaţiile oferite de profesorul logoped, școlarii: procedee:
Conversaţia
O.1  Exersează, recunosc, încercuiesc litera z dintr-un șir de consoane și Explicaţia
Dirijarea vocale; (Anexa 1); Exerciţiul individuală
activităţii O.2 25 min  Citesc silabe ordonate în coloane în care este inclus noul sunet Joc didactic
terapeutice învățat; (Anexa 1);
Mijloace:
O.3  Citesc și formulează propoziții cu cuvintele ordonate în coloane în fișă de lucru,
care este inclus noul sunet învățat; (Anexa 1); creion, radieră
O.4  Participând la jocul ”Singular-plural” școlarii compun cuvinte din
silabe date și găsesc perechile potrivite ( singular-plural).
Metode și
procedee:
O.5  Prin intermediul jocului ”Care este?”, o echipă asociază imaginea Conversaţia
corespunzătoare cuvântului scris pe tablă, iar cealaltă echipă Explicaţia
Consolidarea 14 min transcrie cuvintele, dar cu litere de tipar; (Anexa 2) Exerciţiul
activităţii Joc didactic individuală
O.6  Școlarii rezolvă corect fișele date de către profesorul logoped prin
Mijloace: tablă
. care: clasifică cuvintele pe categorii, asociază imaginea cu școlară, cretă,
denumirea ei și identifică poziția sunetului z în cuvânt.( Anexa 3) burete, imagini
decupate fișe de
lucru, creioane,
radiere.

Încheierea 1 min Se fac aprecieri asupra modului în care logopaţii au realizat exerciţiile Conversaţia finală
activităţii cerute şi asupra gradului de implicare a lor în activitatea terapeutică. evaluativă
Anexa 1

arlezptmioătzeupvmazăl
paretvăizlmrzousvzămsi

Citește silabele:

Citește cuvintele și alcătuiește propoziții cu ele:

zeu zi-le zi-ca-lă


zar za-le vi-te-ză
zor po-ze vi-zi-tă
zum ra-ze va-li-ză
Anexa 2

Taie cartonașele!Găsește perechile!

blu-ză ur-zici a-u-to-buz zâ-ne


va-ză blu-ze a-ra-gaz a-ra-ga-zuri
te-te-vi-zor va-ze bu-ză blu-ze
ur-zi-că te-le-vi-zoa-re zâ-nă zâ-ne
Anexa 3
Clasifică cuvintele pe categorii!
Asociază imaginea cu denimirea sa!
Identifică poziția sunetului z!

ze-bră

ma-ză-re
animale/insecte

bu-bu-ru-ză

zmeu obiecte

zar

var-ză

bar-ză

zme-u-ră fructe/legume