Sunteți pe pagina 1din 1

Cazurile și funcțiile sintactice ale substantivului

Întrebarea Funcția sintactică Cazul


cine? subiect N

care? atribut substantival apozițional N

a, al, ai, ale cui? atribut substantival genitival G

care?/ce fel de? atribut substantival prepozițional G, D, Ac

unde? complement circumstanțial de loc G, Ac

când? complement circumstanțial de timp G, Ac

cum? complement circumstanțial de mod D, Ac

din ce cauză? complement circumstanțial de cauză G

asupra/ contra/ complement indirect G


împotriva cui?
cui? complement indirect D

despre cine? despre ce? complement indirect Ac


cu cine? cu ce? pentru
cine? pentru ce? de la
cine? de la ce? ...
ce? pe cine? complement direct Ac

cu ce scop? complement circumstanțial de scop Ac

de către cine? complement de agent Ac