Sunteți pe pagina 1din 1

Stabilirea responsabilităților/funcții

Departamentul de Calitate al companiei S.C. S.R.L.este subordonat direct Managerului de Operatiuni. Organizarea activitatii acestui
departament are in vedere urmatoarele aspecte se face in stransa colaborare cu toti conducatorii de departamente pentru a putea introduce
standardele specifice de calitate in tot ce inseamna activitatea firmei.
Obiectivul general al departamentului de calitatii este asigurarea conformitatii si legalitatii tuturor activitatilor desfasurate in cadrul
firmei.
Activitatile principale ale departamentului sunt:
- Planifica si organizeaza planul de introducere a sistemului integrat de Management al calitatii conform standardelor SR EN ISO 9001 :
2008 , SR EN ISO 9000 : 2006;
- asigura conducerea operativa, planificarea si executia intregii activitati de managementul calitatii in cadrul societatii si duce la indeplinire
toate deciziile Directorului General;
- analizeaza si avizeaza din punct de vedere a cerintelor de asigurare a calitatii, conform standardelor ISO;
- coordoneaza si urmareste intocmirea programului de audit anual;
- implementeaza in documentele de calitate specifice serviciului asigurarea calitatii a modificarilor rezultate in urma auditarii;
- coordoneaza si urmareste intocmirea planului testare pe tipuri de produse;
- participa la negocierea contractelor pentru operatiunile de foraj sau de workover, asigurandu-se de existenta in contract a cerintelor de
calitate specifice; ulterior negocierii, verifica vizual instalatiile si documentele aferente care sa ateste respectarea calitatii la sediul
posibililor viitori parteneri.
- coordoneaza activitatea de evaluare a subcontractantilor