Sunteți pe pagina 1din 1

Intierea procedurii

1. Referat de necesitate;
2. Caiet de sarcini
3. Strategie
4. Formulare
5. Completare in SEAP Fisa de date;
6. Incarcare documente cu semnatura electronica;
7. Publicare documentatie;
8. Publicare invitatie;
9. Termen P.S. de la publicarea invitatiei, pana la DLDO minim 6 zile;
10.Decizie privind constituirea comisiei de verificare a ofertelor;
Deschiderea ofertelor:
1. Proces verbal de deschidere oferte (publicat, cu semnatura electr. In SEAP, in
termen de 1 zi lucr), calificare in SEAP
2. Proces verbal verificare propuneri tehnice, calificare in SEAP
3. Proces verbal verificare propuneri financiare, calificare in SEAP
4. Raportul procedurii (publicat, cu semnatura electr. In SEAP), deliberare
castigator in SEAP;
5. Anunt de atribuire
Formularul de integritate:
Se completeaza in maxim 5 zile de la deschiderea ofertelor.

S-ar putea să vă placă și